Sněmovní tisk 580
Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministryně kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 19. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 2. 2012 (usnesení č. 221). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3., 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1026).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 580/3, který byl rozeslán 8. 6. 2012 v 11:47.

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 15., 20., 22. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 11., 13., 14. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1251).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 7. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 391, dokument 391/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Dienstbier), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Marcel Chládek, MBA).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako tisk 391/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako tisk 391/2 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 8. 2012 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 391/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 713).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2012 poslancům jako tisk 580/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2012 poslancům jako tisk 580/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7., 8. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 156, usnesení č. 1359).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2012.
  Prezident zákon 22. 11. 2012 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozesláno 22. 11. 2012 poslancům jako sněmovní dokument 4603.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 5. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 428/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1681Alfréd Michalík03286-01532.doc (22 KB) / PDF (60 KB, 1 strana) 22. 3. 2012 v 09:28:58
2262Jeroným Tejc03474-01878.doc (45 KB) / PDF (88 KB, 3 strany) 11. 5. 2012 v 11:05:23
2263Michal Hašek03475-01879.doc (23 KB) / PDF (71 KB, 1 strana) 11. 5. 2012 v 11:35:07
2463Jan Babor03524-01982.doc (29 KB) / PDF (58 KB, 1 strana) 29. 5. 2012 v 11:25:25
2504Michal Babák03545-02008.doc (48 KB) / PDF (49 KB, 3 strany) 31. 5. 2012 v 12:56:43
2505Michal Babák03546-02009.doc (35 KB) / PDF (38 KB, 2 strany) 31. 5. 2012 v 13:02:11
2543Jeroným Tejc03557-02032.doc (20 KB) / PDF (66 KB, 1 strana) 4. 6. 2012 v 19:29:47
2583Ivana Weberová03581-02062.doc (29 KB) / PDF (31 KB, 1 strana) 5. 6. 2012 v 17:50:33
2604Michal Babák03590-02074.doc (40 KB) / PDF (49 KB, 3 strany) 6. 6. 2012 v 09:34:15


Hesla věcného rejstříku: Církev, Pozemkový fond, Restituce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Školství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: církev, odškodnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)