Sněmovní tisk 624
Novela z. o podpoře výzkumu a vývoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Ohlídal I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 624/0 dne 2. 3. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 3. 2012 jako tisk 624/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2013.

Zákon vyhlášen 4. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 49/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2704Ivan Ohlídal03651-02180.doc (25 KB) / PDF (70 KB, 1 strana) 13. 6. 2012 v 13:17:51
4253Antonín Seďa04127-03149.doc (21 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 25. 10. 2012 v 15:53:20
4307Anna Putnová04160-03185.doc (64 KB) / PDF (67 KB, 1 strana) 30. 10. 2012 v 15:31:14


Hesla věcného rejstříku: Věda
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, správní kontrola, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)