Stenografický zápis 53. schůze, 26. ledna 2006


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Máša


25. Vládní návrh zákona,kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Lubomír Suk
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Lubomír Suk


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1045/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec František Strnad
Poslankyně Dagmar Mocová
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR David Rath


45. Vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) /sněmovní tisk 1114/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Radim Turek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Miroslav Máče


48. Návrh poslanců Radima Chytky, Břetislava Petra, Aleny Páralové a Ivo Vykydala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon /sněmovní tisk 1136/ - druhé čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Milan Bičík


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Ivan Langer


57. Návrh poslanců Františka Beneše, Miroslava Opálky, Anny Čurdové, Josefa Smýkala, Ludvíka Hovorky, Josefa Víchy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska a dalších na vydání zákona o prodejní době v zastavárnách a některých jiných provozovnách /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Martin Říman
Ministr vnitra ČR František Bublan


58. Návrh poslanců Břetislava Petra, Radima Turka, Miroslava Opálky, Josefa Víchy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1031/ - prvé čtení

Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Radim Turek
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Karel Vymětal


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Zdeněk Kořistka


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1069/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


214. Ústní interpelace

Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Pospíšil
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Pospíšil
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Klas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Klas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Klas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Klas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Urban
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Petr Bratský
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Petr Bratský
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Alena Páralová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Alena Páralová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Petr Krill
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


215. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Opálka
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP