(15.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže prosím ještě paní poslankyni Páralovou o doplnění.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane ministře, je mi to známo a lidé, kteří mohou využívat právě blahodárnosti těchto chudinských dávek, mají štěstí. Ale zrovna mně píše mnoho maminek, jejichž rodiny se pohybují těsně nad hranicí životního minima, a ty náklady navíc jsou měsíčně až 3500 Kč pro takové nemocné dítě. Takže zdá se, že vaše vůle není k tomu, aby se ta situace změnila, a je evidentní, že budeme muset počkat na volby, protože Občanská demokratická strana tento problém vyřeší. Sociální demokracie preferuje pouze plošné dávky a pouze silné voličské skupiny. Tato voličská skupina je velmi slabá, je nezajímavá. Je mi to líto. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Já jsem se snažil odpovědět seriózně, bez jakýchkoliv emocí, pouze na podkladě faktů. Předně je i na vás paní poslankyně, a sedíte tady minimálně čtyři roky, abyste navrhla navýšení sociálního minima, pokud máte pocit, že je nízké. Možná jste tak učinila, já to nemohu hodnotit, ale neříkejte to mně. Já nejsem ani poslanec, ani to nespadá, sociální minimum, do části Ministerstva zdravotnictví. A o tom, že Občanská demokratická strana všechno vyřeší, já vůbec nepochybuji, protože jaksi to je tak kouzelný blud, s kterým nemá cenu vůbec polemizovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme ukončit tuto interpelaci s tím, že ta další, to je interpelace pana poslance Bílého na ministra Pavla Němce, se konat nebude, protože mezitím mi oba sdělili, že se dohodli, že celou věc si vysvětlí jinak. Takže tuto interpelaci také nevyslechneme a bude rovnou pokračovat pan poslanec Petr Krill, který má ale interpelovat ministra Cyrila Svobodu, jenž je na pracovní návštěvě v Africe. Zeptám se: Bude přesto interpelovat pan poslanec? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, pane předsedo. Já využiji té možnosti, pan ministr mi určitě písemně odpoví. Moje interpelace se týká způsobu vyřizování vstupních víz do České republiky pracovníky našeho velvyslanectví v Bělehradě pro obchodní partnery našich firem v Srbsku.

Pro rozvoj a realizaci vzájemného obchodu je nutno několikrát do roka cestovat ze Srbska do České republiky a obráceně. Pro každou cestu je vyžadováno z naší strany jednorázové vstupní vízum. Ze strany Srbska a jejich ambasády v Praze jde o jednoduchou a rychlou záležitost, kterou vyřídí v jednom dnu, a platnost víza je šest měsíců. Postup naší ambasády je odlišný a ne zcela pochopitelný. Nejprve se musí srbský partner deset dnů předem objednat a potom minimálně týden čekat na vyřízení. K tomu se přidá nedůstojné čekání u naší ambasády, přestože jsou na určitý den objednáni. Když se k tomu přidá to, že ambasáda nepracuje v pátek, v sobotu a neděli, trvá vyřízení víza dvacet dnů. Další potřebná víza pro cestu do České republiky přes Maďarsko a Slovensko lze vyřídit v jednom dnu. Když už je konečně vízum vydáno, jeho platnost je jedenáct dnů od data jeho vydání, a to ještě se zpětnou platností. Jako příklad uvádím vízum vydané 10. 8. a platné od 4. 8. do 15. 8. To už mohlo být vydáno 15. 8.!

K této interpelaci jsem dostal podnět od zástupce obchodní společnosti, která pracuje se srbskými partnery, a můžeme tyto skutečnosti doložit.

Přestože jsem přesvědčen, že v této oblasti je potřeba zvažovat určitá bezpečnostní rizika, lze vytvořit jistě lepší a důstojnější podmínky. Ptám se proto, proč je vydávání víz pro obchodní cesty srbských obchodních partnerů tak zdlouhavé a svým způsobem ponižující. Za druhé - proč je omezení platnosti víza pouze na jedenáct dnů od data jejich vydání, a to ještě se zpětnou platností? A za třetí - je zájem usnadnit obchodní kontakty ze strany Ministerstva zahraničí? Jestliže ano, jaká budou učiněna opatření, aby došlo k nápravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já předpokládám, že odpověď bude vyřízena tak, jak ukládá jednací řád, a požádám rovnou paní poslankyni Lucii Talmanovou, která bude interpelovat ministra Františka Bublana ve věci pražského hlavního nádraží.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pane ministře, předpokládám, že jste jako ministr vnitra alespoň částečně informován o existenci otevřené drogové scény v hlavním městě Praze. Po zásazích Policie České republiky v lokalitách muzeum a Národní se tento problém významně zkoncentroval v prostorách a okolí hlavního nádraží. Na tomto území již současně delší dobu velmi úspěšně probíhá několik terénních programů podporovaných hlavním městem Prahou i jednotlivými městskými částmi. Terénní programy zajišťují zkušené nevládní organizace jako SANANIM či Drop In. Od počátku letošního roku zde dochází z mého pohledu k absolutně bezdůvodnému vytlačování terénních pracovníků vaší Policií České republiky, tedy k tlaku na pracovníky terénu, aby zde neposkytovali svoje sociální a zdravotní služby, včetně výměny. Dne 12. ledna byli dokonce dva členové programu Drop In zatčeni a předvedeni na místní oddělení, kde byli hodinu drženi v cele předběžného zadržení.

Vážený pane ministře, vysvětlete mi přístup Policie České republiky k řešení otevřené drogové scény v Praze. Proč se Policie České republiky nesnaží eliminovat přítomnost uživatelů a místo toho zcela neopodstatněně brání v práci terénním pracovníkům? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Františka Bublana. Teď je řada na něm, aby reagoval na přednesenou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Přiznám se, že když jsem četl zadání té interpelace, tak jsem si představoval pod tím všechno možné než toto. To je skutečně pro mě řekl bych nová informace, protože jsem informován o tom, že na hlavním nádraží je situace neutěšená. Proto jsou tam prováděna už několik měsíců dost radikální opatření, je tam zvyšován počet policistů, kteří kontrolují tento prostor. Stejně tak tito policisté jsou nasazování do některých vlaků. Takže informace o tom mám, ale ty jsou v tom směru, že je zapotřebí navýšit počet policistů na tuto lokalitu, protože zde dochází jednak k trestné činnosti, jednak k určitě koncentraci ať již osob drogově závislých nebo i jiných osob, které jsou třeba i v celostátním pátrání apod.

To, co jste mi, paní poslankyně, řekla, může být i závažné, pokud byli takto postiženi pracovníci, kteří naopak působí pozitivně, působí preventivně, snaží se pomoci osobám, které jsou závislé na drogách. Já bych k tomu potřeboval asi nějaký podklad, abych věděl, o koho přesně šlo, zda byli zadrženi. Potom můžu zjistit, proč byli zadrženi, případně vám dát nějakou podrobnější informaci.

Jinak situace na hlavním nádraží je skutečně dost zlá. Já jsem si připravil takové číslo: v loňském roce tam bylo kontrolováno asi 15 tisíc osob, z toho bylo 1600 předvedeno, bylo nalezeno nebo zadrženo 430 hledaných osob. Je to skutečně centrum kriminality v Praze. Nám se sice podařilo vytlačit ty neblahé jevy z Václavského náměstí nebo z některých těch hlavních tříd, ale zase naopak se to soustředilo na to hlavní nádraží. Takže budeme pokračovat v těchto akcích i nadále zase v této lokalitě, ale pokud tam probíhá takováto preventivní, nebo jak ji nazvat, akce, tak by asi bylo dobré, kdyby ta organizace úzce spolupracovala s policií, protože potom může dojít i k nějaké mýlce anebo k nějakému pochybení. Ale nevím, zda k tomu došlo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě paní poslankyni Talmanovou.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane ministře, především děkuji za váš zájem. Bohužel moje zkušenosti jsou takové, že terénní pracovníci bývají velmi často označováni právě policisty České republiky jako ti, kteří na hlavním nádraží rozdávají stříkačky, což je velmi zjednodušující pohled na jejich práci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP