(15.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já myslím, pane poslanče, že oběma nám je jasné, že nějaké závěry učiněny být musí. Neviděl bych to tak dramaticky, protože televize Nova je určitě tak schopnou televizí, že si dokáže obstarat inside informace, aby redaktoři věděli, kde jsou ta slabá místa, a tam šli. Myslím, že by se to běžnému občanovi nepodařilo. Samozřejmě, že profesionálovi by se to podařit mohlo, a proto se tím budeme seriózně zabývat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Tuto interpelaci můžeme ukončit. Nyní požádám paní poslankyni Alenu Páralovou, která bude interpelovat ve věci dietních potravin pro fenylketonurii a celiakii. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, loni 20. 10. jsem vás interpelovala ve stejné věci. Tehdy jsem citovala z dopisu maminky, jejíž dcera má vrozenou metabolickou poruchu fenylketonurii. Pokud bude dodržovat přísnou dietu, vyroste z ní člověk, který bude moci normálně žít. Pokud by dietu nedodržovala, došlo by u ní k těžkému stupni mentální retardace.

Dietní potraviny jsou skutečně velmi drahé a do roku 2003 existovala určitá dotace, ale v listopadu 2003 vláda sociální demokracie tuto dotaci zrušila. Tito lidé jsou skutečně ve velmi těžké situaci a já jsem yás žádala, zda to napravíte. Vy jste mi tehdy odpověděl, že jestliže vám dám nějaký struční podklad, tak věc uplatníte ve vztahu k novému ministrovi zdravotnictví. Požádala jsem zástupce fenylketonuriků a celiatiků, aby vám poslali dopis s vysvětlením. Takže podklady jste obdržel.

Chtěla jsem se zeptat, zda ještě do voleb bude vaše vláda tuto těžkou situaci těchto lidí řešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má opět předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážená paní poslankyně, určitě víte, že se jedná o dost složitý problém. Přiznám se, že v tuto chvíli si neuvědomuji, jestli jsem dostal podklady k této věci, nebo ne. Možná že bych uvítal, kdybyste mně je dala třeba přímo vy, pan ministr zdravotnictví to tady koneckonců poslouchá. Určitě vás chci ujistit, že to nebyla vláda, která rozhodla o zkrácení čehokoliv, nejspíš bych to tipoval na jednu z pojišťoven, ale myslím, že to v tuto chvíli není podstatné.

Pokud bych měl odpovědět na vaši interpelaci, tak skutečně fenylketonurie je velmi vzácné onemocnění, které se objevuje v poměru 1 : 10 000 živě narozených dětí. V každém ročníku populace máme problém zhruba u deseti dětí. Včasná diagnostika v novorozeneckém období spolu s genetickým poradenstvím a prenatální diagnostikou představují nejdokonalejší a nejefektivnější lékařský přístup k dědičným poruchám metabolismu. Vyšetření fenylketonurie v rámci povinného celostátního novorozeneckého screeningu se provádí na čtyřech specializovaných pracovištích. Mohl bych je jmenovat, ale už jsem vám to také říkal. V současné době je v České republice léčeno několik desítek pacientů s fenylketonurií.

Léčba fenylketonurie spočívá v trvalém podávání diety s nízkým obsahem fenylalaninu. Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou součástí komplexní léčby pacientů s fenylketonurií kromě dalších potřebných léčiv a komplexní rehabilitace pacienta. Úhrada potravin pro zvláštní lékařské účely z prostředků veřejného zdravotního pojištění, která navázala na jejich hrazení v režimu léčiv, byla vymezena novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2004. Základní výrobky určené pacientům s fenylketonurií náležící mezi potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny plně, jejich výčet je uveden v následující tabulce - kterou tady mám. Když budete mít zájem, mohu vám tabulku e-mailem poslat.

Průměrné roční náklady vynaložené na jednoho pacienta s touto nemocí z veřejného zdravotního pojištění představují přibližně 100 až 200 tisíc korun podle věku pacienta. Ročně je diagnostikováno a léčeno, jak jsem naznačil deset nových dětí s touto poruchou. Pacienti s fenylketonurií mohou přijímat pouze potraviny s velmi nízkým obsahem bílkovin.

Já si myslím, paní poslankyně, že nad touto záležitostí se můžeme s panem ministrem znovu zamyslet, protože se skutečně jedná o věc, která je hodná zřetele, a budeme se snažit ji nějak přiměřeně možnostem řešit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Paní poslankyně Páralová ještě využije možnosti doplnit svou interpelaci.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Jenom bych chtěla pana předsedu ujistit, že se tentokrát nejednalo o pojišťovny. Dotace byly poskytovány prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví a přes nějakou soukromou firmu, takže to skutečně bylo zrušeno usnesením vlády. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: To vypadá na dost nestandardní řešení, takže bude dobré se podívat, jestli by se nedalo najít standardní řešení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím tuto interpelaci a přejdeme k další. Opět to bude pan poslanec Klas, který má v úmyslu interpelovat premiéra ve věci ekonomické situace v ČSA.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, jak již bylo řečeno, moje interpelace se týká ekonomické situace v ČSA. Nástupce pana Tvrdíka ve funkci prezidenta ČSA pan Lašák uvedl v minulém týdnu ve svém rozhovoru pro noviny, že za rok 2004 byl zisk ČSA cca 300 milionů korun a za rok 2005 se ČSA propadly do ztráty, která je větší než 300 milionů korun. Neboli během jednoho roku došlo k propadnutí v oblasti financí o více než 600 milionů korun.

Proto mi dovolte položit několik otázek. Proč v takovéto situaci ČSA nakoupily 60 luxusních vozidel Audi? Proč byla nakoupena nová letadla Airbus bez jasné koncepce plateb a vytížení letadel? Za třetí - proč ČSA ve své špatné ekonomické situaci sponzorují FC Slavii, a to nejen finančně, ale i cateringem, tzn. zásobování jídlem, pitím, včetně obsluhy, a zajišťování bezpečnostních služeb na utkáních? Proč jsou prováděny audity za miliony korun, když jejich výsledky nejsou dodnes zveřejněny? Závěrem bych se dovolil zeptat, kdo bude konkrétně zodpovědný za způsobené stamilionové ztráty v ČSA a kdo bude pohnán k zodpovědnosti. Kdo vlastně zkontroluje hospodaření ČSA za uplynulé dva roky? V novinách jsem zaznamenal i výraz: Je třeba připravit ČSA pro privatizaci. Obávám se - neznamená to vlastně prodej ČSA např. Air France, a to spekuluji, s cílem smazat veškeré kroky, které vedly k hlubokému ekonomickému propadu v ČSA? Konečně: Věříte, vážený pane premiére, že jediným důvodem ekonomického propadu, jak je často uváděno v médiích, je pouze zdražení paliva, když jiné letecké společnosti si s tímto problémem poradily a navíc měly ČSA možnost dodávek paliva od Armády České republiky? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím předsedu vlády, aby reagoval na tuto interpelaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP