Sněmovní tisk 1066
Novela z. o silniční dopravě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1066/0 dne 29. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1896).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1066/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1066/2, který byl rozeslán 31. 1. 2006 v 18:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 761, usnesení č. 2210).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Návrh zákona 4. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1066/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1066/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 199, usnesení č. 2430).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 26. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 226/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Přestupky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, povinné pojištění, pozemní doprava, silniční poplatek, silniční provoz, správní delikt

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)