(18.50 hodin)
(pokračuje Bratský)

Další věc. V odpovědi mám napsáno: Podle těchto výsledků měření nedochází uvnitř ani vně ochranného hlukového pásma letiště, a to v naprosté většině případů, k překračování v současné době platných limitních hodnot hluku 65 decibelů pro denní dobu a 55 decibelů pro noční dobu. Ani limity navržené v novém nařízení vlády nebudou po realizaci vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L - to je ta souběžná, pro vaši informaci - dlouhodobě překračovány, jak vyplývá z provedené akustické studie.

Toto tvrzení je dle mého názoru zcela mimo realitu, pane nepřítomný ministře. Limitní hodnoty hluku 65 a 55 decibelů totiž nejsou hodnoty limitní, ale je to nejvyšší přípustná ekvivalentní hodnota akustického tlaku vypočítaná z méně a hodně hlučných událostí zvlášť za denní a zvlášť za noční dobu. Krátkodobé hlukové události za denní a zvlášť za noční dobu dosahují hodnot někdy podstatně vyšších, což je patrno z přiloženého listu "přehled hlukových událostí", který jsem chtěl panu ministrovi předložit. Bohužel tady není, tak mu nic nepředložím. Z výše uvedeného je patrné a velmi nepravděpodobné, že by mělo platit tvrzení pana ministra, že by v naprosté většině případů nedocházelo k překračování limitních hodnot hluku. Konkrétní současnou odpověď by daly novější listy "přehled hlukových událostí", pokud by si je od České správy letišť aspoň někdo z ministerstva, než odpoví, vyžádal. Já ale nepochybuji o tom, a už se vůbec nebudu zabývat tím vším, co jsem měl pro pana ministra připraveno, protože mě to mrzí, že tady není, a vás bych tím opravdu dnes zdržel a myslím si, že to není účelem.

Faktem ale je, že by měla být hledána cesta, jak zdroje hluku omezit a co nejmenším hlukem zatížit co nejmenší počet lidí. Faktem je, že ministerstvo ve své gesci má připravit nařízení vlády, které, jak nás jiný pan ministr dnes ujistil, bylo právě přerušeno, bude o něm ještě diskutováno, čili to, co pan ministr Rath se snažil sdělit, že k 16. únoru bude nařízení vlády platit, tak je možné, že třeba platit nebude. Nám ostatně na nějakém tom týdnu nezáleží.

Já se jenom domnívám, že když tady pan ministr není, že musím udělat to samé, co jsem navrhoval před chvílí u paní ministryně Buzkové - požádat vás o to, aby nebyl vyjádřen souhlas s odpovědí pana ministra Ratha, mimo jiné proto, a opět to zdůvodňuji, aby se příště zúčastnil projednávaného bodu, protože je to velmi nezdvořilé, a zvlášť k ženám kolegyním, aby zde seděly do nočních dob a pan ministr si odkráčel. Já to opravdu považuji za nedůstojné jeho postavení. Opět požádám i vás, kteří jste zůstali, abyste ve svých poslaneckých klubech případně podpořili tuto moji žádost, resp. toto usnesení, aby nebyl vyjádřen souhlas s odpovědí ministra, a tím ho přinutili, aby příště mezi nás přišel. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže registrujeme návrh usnesení, které bude předmětem hlasování opět zítra. Přerušuji projednávání této písemné interpelace.

Dámy a pánové, před chvilkou jsem zde ještě viděl pana ministra Františka Bublana… (Domluva mimo mikrofon.)

Je 18.53 hod. Myslím si, že je právě ta správná chvíle, abych vám poděkoval za aktivní účast na dnešním odpoledním jednání a popřál vám příjemně strávený večer v Praze. Kdyby někdo nevěděl, kam jít, tak na Letné jsou stany. (Smích.) Dobrou noc.

Zítra v devět hodin ráno začínáme hlasováním o návrzích usnesení, tak jak zazněla dneska při projednávání písemných interpelací, a pokračujeme projednáváním těch třetích čtení, která jsou způsobilá k projednání.

 

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP