(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, přeji vám příjemné odpoledne. Dalším bodem pořadu jsou

 

214.
Ústní interpelace

 

určené předsedovi vlády České republiky. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Jiřího Paroubka a pak na vládu České republiky, další ministry. Interpelace na premiéra jsou od 14.30 hodin do 15.15 hodin. Seznamy poslanců, tak jak si vylosovali pořadí, máte rozdány do lavic a já dám slovo tomu prvnímu, to je poslanec Miloslav Kučera. Po něm se připraví poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Pane premiére, podali jsme stížnost k Ústavnímu soudu pro porušení ústavnosti při rozdělení kvót na cukr. Ústavní soud nařídil jednání na 4. ledna, ale pár dní před jednáním soudu vláda napadené nařízení zrušila a nahradila je novým, obsahově velice podobným, dá se říci v podstatných věcech stejným.

Za normálních okolností by Ústavní soud věc neprojednával, protože napadená norma již platná není. Bohužel pro vás a bohudík pro tento stát se Ústavní soud rozhodl věc projednat, protože vše nasvědčuje tomu, že se vláda chová účelově a pouhým přejmenováním právní normy se hodlala pouze vyhnout projednávání před Ústavním soudem, což by byl těžko domyslitelný precedens.

Váš pokus ignorovat ústavní pořádek je o to brutálnější, že jste to učinili již opakovaně, stejně jako rok předtím ve shodné věci. Opakováním úskoku před rozhodnutím Ústavního soudu jste přiznal, že kvóty jsou rozděleny nespravedlivě. Bohužel jste tím dal také jasně najevo, že je vám bližší korupce než spravedlnost.

Jmenujete se Jiří Paroubek a zastáváte jednu z nejvýznamnějších funkcí v našem státě. Paktujete se s komunisty, chcete omilostnit jejich hříchy zrušením lustračního zákona. Zastáváte se podvodníků, úplatkářů i násilníků, pokud tak činí někdo z vašich spřízněnců, známých nebo na váš pokyn. Zneužíváte své moci k obcházení ústavního pořádku.

Mám na vás jednu otázku. Jak by se vám líbilo, kdyby se na místě premiéra choval někdo jiný podobně, jen s tím rozdílem, že by měl jiný okruh známých a příznivců, a šlapal by po ústavě, která by Jiřímu Paroubkovi a jeho známým měla chránit jejich práva?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla první interpelace dnešního pořadu. Já prosím pana premiéra, aby využil času, který má na odpověď. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Přiznám se, že o cukerních kvótách toho vím poměrně málo, kromě analýzy, kterou mi předal pan ministr zemědělství minulý pátek a kterou jsem přes víkend trpělivě přečetl.

Jenom škoda, pane poslanče, že jste mluvil tak rychle, že jsem si nemohl všechny ty perly, které jste použil v tom svém vystoupení, poznamenat. Takže jsem si poznamenal jenom: brutální pokus, paktujete se s komunisty, a pak že se s někým kamarádím a tak dále. Je to jeden větší nesmysl než druhý, pane poslanče. Možná že byste se měl zamyslet nad tím, jestli nezneužíváte institut interpelace pro něco, co není ani špatným vtipem.

Rozhodně se ohrazuji proti vaší insinuaci, kdy hovoříte o tom, že se pokouším v něčem, v jedné otázce nebo v jiné otázce obcházet ústavní pořádek této země. To je prostě lež!

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vidím, že pan poslanec chce využít prostor jedné minuty, který má, k položení doplňující otázky.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Bohužel mám opravdu jen málo času. Já jsem se vás ptal, proč porušujete ústavní pořádek, proč jím pohrdáte, a opakovaný úskok před jednáním Ústavního soudu je pohrdáním ústavou, je pohrdáním ústavním pořádkem, je ignorací našich práv, kdy se můžeme bránit právě zažalováním vašich kroků u Ústavního soudu. Toto přece nelze zpochybnit. Udělali jste to dvakrát a pravděpodobně to může být precedens. Proto se i Ústavní soud začal bránit tím, že přistoupil na naprosto ne běžné řešení a začal projednávat normu, která již de facto platná není. Vy jste dvakrát zrušili číslo nařízení vlády a dvakrát jste tím zamezili, aby Ústavní soud to mohl projednávat. To je pošlapání základních práv, to je pošlapání ústavnosti, úskok před Ústavním soudem. Takže my spolu nemusíme řešit kvóty na cukr. Moje interpelace směřovala k pošlapávání základních práv a ústavního pořádku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ještě jednou prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vidím, pane poslanče, že vaše mysl je poněkud rozbouřená, možná, až budete v nějaké klidnější debatě, mohli bychom se sejít někde u kávy a tam celý problém vyřešit. Ještě se mi líbil další váš termín a tím je úskok.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Postoupíme k další interpelaci. To je interpelace poslance Pavla Hrnčíře, která je konkrétněji zaměřená a týká se řešení nezaměstnanosti. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedo, nezaměstnanost je tíživým problémem našeho hospodářství, konkrétních občanů a jejich rodin. Přes veškerá opatření, jakými jsou dotace, pobídky, se nedaří vaší vládě vyřešit nezaměstnanost a pomoci lidem v této tíživé situaci. Ba právě řada vámi prosazených opatření má opačný účinek, přispívají k poklesu zaměstnanosti. Například to dokazují čerstvá konkrétní čísla Českého statistického úřadu. Za loňský rok opětovně poklesl počet živnostníků o dalších 30 tisíc. Je to potvrzení trendu nastoleného rokem 2003. To je jasný důkaz vaší likvidační politiky. Minimální daň, zvýšení sociálního pojištění, zvýšení zdravotního pojištění. Bohužel přesně tak, jak jsme varovali.

ČSSD donutila tyto ekonomicky aktivní, po státu nic nepožadující občany opustit své živnosti a skončit v sociální síti. A v této situaci, pane předsedo, přicházíte se socanskou novinkou. Jako východisko z nouze nabízíte toto: Milý občane, nechej se zaměstnat na poloviční úvazek a ve volném čase pěstuj kedlubny, chovej králíky nebo choď do školy a my ti za to dáme 2200 Kč. To je vskutku unikát! Myslím si, že nemá smyslu to rozebírat dále, je to zcela určitě nemyslitelné řešení. Pokud je to však myšleno jako dvoutisícové Paroubkovo pokání za to, co jste těmto občanům zlého udělal, tak je to žalostně málo. Nemyslíte, pane předsedo?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra. Jen si nejsem jist, jestli ty výrazy socanský a podobně patří do Sněmovny. Já bych apeloval, abychom se drželi věcné podstaty těch interpelací.

Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, kdyby byl na mém místě pan ministr Rath, tak by asi zvolil přiměřenou rétoriku k tomu vašemu výrazu socanský. Ale já to dělat nebudu. Myslím si, že rétorika v těch dvou interpelacích, které jsem vyslechl, skutečně směřuje od takového toho štvaní k běsnění, nenávisti až k deliriu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP