Sněmovní tisk 1031
Novela zákona o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Břetislav Petr, Radim Turek, Miroslav Opálka, Josef Vícha, František Strnad, Miroslav Svoboda, Antonín Macháček) předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Petr Břetislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1031/0 dne 4. 7. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1031/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1031/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1031/6.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: kovový odpad, nakládání s odpadem, odpad, živnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)