Sněmovní tisk 1195
Vl.n.z. - emise skleníkových plynů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 3. 2006.
  Zákon Senátem schválen 19. 4. 2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 212/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Podnikání, Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: obchodovatelné emisní povolení, politika životního prostředí EU, průmyslové znečišťování, skleníkový plyn, směrnice (EU), snižování plynných emisí, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)