Sněmovní tisk 854
Novela z. o St. fondu ČR pro rozvoj kinematografie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Návrh zákona 4. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 854/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 854/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 166, usnesení č. 2414).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 854/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Kinematografie

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální koprodukce, audiovizuální politika, autorské právo, Česká republika, filmový průmysl, kulturní akce, parafiskalita

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)