(12.00 hodin)
(pokračuje Turek)

Proč jsme se snažili, aby byly zpřísněny podmínky pro provoz této činnosti? No z jednoduchého důvodu. V těch sběrnách často působí v podstatě nastrčené figurky. Jsou to často lidé i s pochybnou minulostí, nebo jsou to důchodci, kteří potom jsou v podstatě také velice těžko postižitelní v tu chvíli, protože se jaksi vymluví na to, že netušili, co přijali, nemají žádnou kvalifikaci, a jsou vlastně jediní postižitelní v celé té dokonalé operaci. Takže proto jsme se snažili zpřísnit jaksi podmínky pro to, aby člověk, který může tím svým laxním přístupem, kdy vykoupí kovový komponent, který může způsobit třeba vykolejení vlaků nebo prostě zastavení třeba i hutní výroby nebo přerušení práce v dolech, což se běžně stává, podotýkám, v revíru Ostravsko-karvinských dolů není to zcela ojedinělá záležitost a je dokladovatelná, aby tento člověk nesl daleko větší odpovědnost za tu svoji řekněme fatálně lehkou chybu, o které ani netušil, že ji udělal.

Na druhou stranu uznáváme, že podmínky v oblasti živnostenského podnikání musí být stejné pro všechny skupiny podnikatelů a živnostníků, takže v průběhu jednání, která už probíhala třeba i na úrovni spolupráce s úředníky Ministerstva vnitra například, specialisty na tuto problematiku, jsme ustoupili samozřejmě a jsme schopni při projednávání ve výboru některé věci přeformulovat v podobě pozměňujících návrhů.

Takže já si myslím, že naše argumenty byly poměrně dlouhé a mohli bychom ještě déle pokračovat. Znovu zdůrazňuji, že je to předkládáno i poslanci napříč politickým spektrem, napříč regiony nakonec, že je to zákon, který je obecně společensky prospěšný a má mít také významně preventivní charakter, protože není možné… Zpravodajka vyčetla v podstatě spoustu problematických souvislostí se zákonem o odpady, se zákonem živnostenským. My se snažíme zaměřit na skutečně konkrétní problém tak, abychom alespoň ztížili páchání té trestné činnosti, která ohrožuje i životy nás všech a samozřejmě páchá škody i na obecním majetku a průmyslovém v oblastech, jako je třeba Moravskoslezský kraj, Praha atd.

Já děkuji za podporu tohoto zákona a propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Já bych se pokusil navázat na vystoupení paní kolegyně Šedivé i pana kolegy Turka. Ono tento zákon musel být někam přiřazen a nešlo ho přiřadit nikam jinam než k odpadům. A z hlediska ekologie tento zákon s ekologií v podstatě vůbec nesouvisí.

Chtěl bych uvést, že tři významné podniky Severomoravského kraje se sdružily a vytvořily agenturu, která se tomu snaží zabránit, ať už kamerovým systémem, já bych to řekl, i utajenými svědky a čímkoli. Jedná se o podniky OKD, Vítkovice steel a BorschodChem. Ze zpráv, které máme, tyto organizace do zřízení této služby musely věnovat asi kolem 50 milionů korun v první etapě. A jelikož se jedná výhradně o soukromé společnosti, tak asi očekávají, že se jim tato agentura, která pracuje a chce zabránit tomuto zcizování, vyplatí. Tady totiž dochází k takovým excesům, že bagr o ceně zhruba 15 milionů je v průběhu 24 hodin rozebrán na součástky, a jelikož bylo známo a byly zachyceny stopy, tak díky tomu, že na jednom z motorů byl štítek, tak to šlo identifikovat. Sice hodnota posléze toho odpadu byla jenom asi 150 tisíc, ale jednalo se o stroj, jehož odpisová cena při pořizovací ceně 12 milionů byla ještě pořád 6 milionů. A chtěl bych říci, že tady byly vyneseny tresty 18, 14, 12, a 8 měsíců ve věznici s dozorem. Takže to je řekl bych stěžejní záležitost, které se snažíme nějakým způsobem zabránit. Já teď nehovořím o Kovošrotu, já hovořím o těch sběrnách, které jsou zejména v blízkosti těch velikých podniků. Ty jsou udělány v místech, která přímo umožňují, aby tam kradené věci byly dávány.

Pokud se týká živnostenského zákona, i já jsem prohlásil před tím, než vystoupila paní kolegyně, že jsme dospěli k názoru, že jsme se mýlili a že to upravíme, takže nic nebrání tomu, aby to nebyla vázaná živnost, ale aby to byla živnost volná.

A dostávám se k problému Rady města Prahy, která prostřednictvím Ministerstva vnitra přišla s návrhem, který se týká možnosti zabránit, aby se z kradených automobilů vytvářely jakoby náhradní díly a tyto byly prodávány. Já se domnívám, že tento zákon neodstraní kradení, ale aspoň se ho pokusí ztížit.

Já ještě jednou poprosím, aby prošel do druhého čtení a zároveň aby byla zkrácena doba jeho projednávání o 30 dnů. A ačkoli se jedná o odpady, měl bych návrh, aby tento zákon byl projednáván v hospodářském výboru, poněvadž se domnívám, že hospodářský výbor je schopen mnohem účinněji a lépe posoudit, zdali vytváření havarijních stavů vzniklých zcizováním kovového šrotu je, nebo není problémem pro tuto společnost.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní mám přihlášku paní kolegyně Šedivé. Poté pan kolega Vymětal.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Já bych nechtěla příliš dlouho tuto diskusi protahovat, protože podle mne jsme se na tom zákonu domluvili, že je třeba se novelou zákona zabývat a upřesnit ji, nicméně musím reagovat velmi krátce na to, co bylo řečeno.

Já si opravdu myslím, že administrativní cestou se dá zabránit pouze ničemu. Je třeba opravdu tyto administrativní kroky zaměřit tam, kde je možnost řešení, to znamená zaměřit je opravdu na ty prvovýkupce, kteří jsou na tom kriminalizovaném odpadu podílníky. Tolik za A.

Za B. Obrátilo se na mne v této záležitosti Ministerstvo vnitra v tom smyslu, že by bylo třeba se zabývat i možností vstupu policie na zařízení nakládání s odpady, s tím, že by tato situace byla potom lépe řešitelná. Takže to je podle mne jeden z bodů, který by bylo dobré snažit se vyřešit.

A co se týče návrhu, že by bylo dobré předat celé řešení na hospodářský výbor, to je samozřejmě jeden z názorů. Nicméně pravda je taková, že bohužel tento zákon, byť není zcela na bázi pouze ekologické, tak je zákonem Ministerstva životního prostředí, a dost dobře si neumím představit, že by bylo možno výbor pro životní prostředí z tohoto jednání vyloučit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan poslanec Karel Vymětal, zatím poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, k předloženému návrhu zákona bych chtěl říci, že patnáct let se tady pokouší budovat liberální a svobodné prostředí v této republice a někteří lidé si to vykládají tak, že v rámci toho liberálního prostředí a svobody mohou dělat cokoli, a tedy i cokoli krást s jakýmikoli dopady a důsledky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP