Stenografický zápis 53. schůze, 27. ledna 2006


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání zahájeno v 9.21 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Karel Kratochvíle
Místopředseda PSP Ivan Langer


215. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 987/ - třetí čtení

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Hašek
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 10.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miroslav Kapoun


164. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1117/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


24. Vládní návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) /sněmovní tisk 1110/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1131/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ladislav Býček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Býček


27. Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1120/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Jiří Havel
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ladislav Vomáčko
Poslanec Radim Chytka
Poslanec František Beneš
Poslanec Zdeněk Koudelka


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel /sněmovní tisk 1041/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Lubomír Suk


60. Návrh poslanců Ivy Šedivé, Jitky Gruntové, Josefa Víchy a Taťány Fischerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1087/ - prvé čtení

Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Miroslav Váňa


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1189/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec František Vnouček
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 12.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP