(14.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Já prosím, zkuste se nad tím zamyslet, jestli tohle není právě ten důvod, proč právě teď v tuhle chvíli musíte takovouto rétoriku ve vztahu řekněme k určitým změnám postojů ve veřejnosti, ve veřejném mínění, používat.

Chtěl bych říci, že je to trošku jinak, než jak říkáte, a já ta čísla zveřejním trošku dříve, než si to možná zaslouží, protože jsme s ministrem práce domluveni, že až v sobotu budeme ta čísla zveřejňovat.

Chtěl bych především říci, že za situaci, tak jak se vyvinula v oblasti nezaměstnanosti, jsou odpovědny především administrativy, které byly vedeny Občanskou demokratickou stranou a kterým se povedlo v průběhu 90. let politikou, kterou prováděly, rozvrátit český průmysl. Opožděně byla provedena restrukturalizace. Ta byla provedena prokazatelně až za vlád sociální demokracie. A samozřejmě tato restrukturalizace, která vedla k racionalizaci a ke zvýšení efektivnosti celého českého průmyslu, vedla také k nárůstu nezaměstnanosti. Ta nezaměstnanost nicméně klesá, mírně klesá, je pod průměrem zemí Evropské unie, je hluboce pod řekněme úrovní nezaměstnanosti, která je na Slovensku, kde dosahuje 15 %. V našich podmínkách to bylo teď 8,9 %.

Já bych chtěl říci, že pokud mluvíte o tom, co je, jak vy jste to nazval, socanskou novinkou, tak to jsou některé projekty, pilotní projekty, které jsou uplatněny ve třech krajích, kdy v jednom kraji, jak jste naznačil, skutečně dochází k tomu, že ti, kdo opustí půl svého úvazku u svého zaměstnavatele, a tím vznikne vlastně jeden nový úvazek u tohoto zaměstnavatele, v té druhé části úvazku dostanou příspěvek za předpokladu, že budou uskutečňovat drobnou výrobu, zemědělskou výrobu nebo se budou živit dále chovatelstvím. Myslím si, že to není nic proti ničemu a je to projekt, který může přinést možná desítky, možná stovky pracovních míst. A pokud se osvědčí, může přinést v tom příštím roce, kdy už to nebude pilotní projekt, ale může být uplatněn plošně, tisíce pracovních míst. Já myslím, že každé pracovní místo, které vytvoříme, může být dobré.

Mohl bych pokračovat o dalších dvou pilotních projektech. Obávám se, že byste to neocenil. A myslím si, že mají stejný význam jako tento projekt. Jeden je zaměřen do oblasti NGO (?), do oblasti nemocnic, druhý je zaměřen do oblasti vzdělávání.

Pokud jde o vytvoření nových pracovních míst, vážený pane poslanče, tak sociální demokracie ve svém předvolebním programu před čtyřmi lety slíbila, že vytvoří 200 tisíc nových pracovních míst. Těch nových pracovních míst bylo vytvořeno přes 285 tisíc, z toho přes 65 tisíc ve veřejně prospěšných pracích, 82 tisíc jako společensky účelná pracovní místa, 24 tisíc jako absolventská místa, 4500 v chráněných dílnách a pracovištích, téměř 12 a půl tisíce byla místa vytvořená v důsledku investičních pobídek, dále 4 tisíce míst v rámci cílených programů podle § 120 zákona o zaměstnanosti a umístění na trhu práce po rekvalifikaci v rámci programů bylo přes 92 tisíc. Souhrnně tedy 285 a půl tisíce pracovních míst.

Samozřejmě že nejsme šťastni, že je takto vysoká absolutní nezaměstnanost, ale já vám chci říci, že jsem přesvědčen, že s ohledem na růst efektivnosti české ekonomiky, její rychlý rozvoj, dojde zcela nepochybně k nárůstu pracovních míst v těch nových továrnách, v těch nových kapacitách, a jsem přesvědčen, že bude postupně snižována nezaměstnanost až k 6 procentům.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já děkuji. Prosím pana poslance, který má ještě minutu na doplňující otázku.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane premiére, jsem přesvědčen o tom, že podceňujete naše občany, když jim tvrdíte, a oni vám na to určitě neskočí, že za nezaměstnanost v roce 2006 může ODS, která není ve vládě už od roku 1997.

Ale konkrétně k tomu vašemu projektu. Proč jsme určitým způsobem roztrpčeni? No pochopitelně. Svými daňovými zákony připravíte o živobytí desítky tisíc lidí ročně. Následně svými pilotními projekty za desítky milionů korun pošlete do práce možná stovku, možná dvě stovky lidí. To je podle mého názoru ubohé, a proto jsme svým způsobem roztrpčeni. V každém případě ten váš projekt, dejme tomu, pro občana, který je nízkopříjmovým občanem za 8 tisíc korun měsíční mzdy, pokud by přešel na poloviční úvazek, to znamená dostal by jenom 4 tisíce korun, pokud by zaměstnavatel s tím souhlasil, a za to mu dáte 2 tisíce korun, tak mu další 2 tisíce chybějí. To je přece úplně jasná matematika. A to byste měl občanům vysvětlit, že tudy cesta nevede, že to je jen jakási vaše předvolební rétorika, která není zcela určitě občanů tohoto státu hodna.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére, máte ještě dvě minuty k dispozici.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Víte, pane poslanče, já si myslím, že šedá je teorie a zelený je strom života. Nechejme to na té praxi, ono se ukáže, jestli to bude dobré, nebo nebude dobré. Všechny tři ty programy. Jeden, druhý i třetí. Já bych se skutečně za to přimlouval.

Ještě se vrátím k té vaší myšlence minimální daně. Já jsem, vážený pane poslanče, osm let měl svoji firmu. Vím, co je to pracovat jako živnostník. Vždycky mi bylo divné, když někteří živnostníci neodváděli ani korunu daně. Já jsem odváděl statisíce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Končím tuto interpelaci. Další interpelující je pan poslanec Jiří Pospíšil. Bude interpelovat premiéra ve věci stavu českého vězeňství. Prosím.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Vážený pane premiére, dámy a pánové. Na konci minulého roku jsem vás, pane premiére, požádal o informaci o stavu českého vězeňství. Mimo jiné jsem se vás ptal, zda vám ministr spravedlnosti předložil zprávu o aktuálním stavu českého vězeňství. Písemně jste mi odpověděl, že vám ministr tuto zprávu doposud nedal a že ji očekáváte do 11. ledna tohoto roku.

Ptám se vás tedy, pane premiére, zda jste tuto zprávu obdržel, co je jejím obsahem, zda tato zpráva potvrzuje nedobrý stav českého vězeňství a jaká konkrétní opatření přináší, to znamená, co vaše vláda pro bezpečnost českého vězeňství ještě do konce volebního období učiní.

Ve zmíněné zprávě se mimo jiné zabýváte financováním českého vězeňství. Pane premiére, byla to vaše vláda nebo je to vaše vláda, která snížila rozpočet českého vězeňství pro tento rok o více než 300 milionů korun, a to o peníze, které byly určeny právě na investice a také do bezpečnostních opatření.

Ptám se vás tedy, pane premiére, má druhá otázka, zda vaše vláda tuto chybu napraví a zvýší rozpočet českého vězeňství alespoň na úroveň minulého roku, tak aby se mohla zvýšit bezpečnost českých věznic, a tím i bezpečnost našich občanů. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Slyšeli jsme interpelaci. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP