(14.50 hodin)

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, je opravdu těžké za devět měsíců, po které já jako předseda české vlády stojím v čele české vlády, vyřešit problémy, které se tady usazovaly dvacet, možná třicet let. Já jsem vám odpověděl, myslím si, že velice korektně, pokud jde o vaši interpelaci, dopisem z 5. ledna, kdy jsem také uvedl, že informaci ministra spravedlnosti očekávám do 11. ledna. Pan ministr spravedlnosti mi z určitých důvodů tuto informaci zatím nepředal. V příštím týdnu ji, pane poslanče, budete mít. Promluvil jsem s ním tak, abyste ji na vaše eventuální vyžádání také získal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Mrzí mě, pane premiére, že musím vyjádřit určité podivení. Tato zpráva měla být podle stanice BBC hotová již na konci minulého roku, ale podle mého názoru to pouze vyjadřuje zájem ministra spravedlnosti o tento resort a o stav českého vězeňství. Tím jste odpověděl i na to, zda lze čekat do konce tohoto volebního období nějaké změny.

Jedna otázka ale byla přímo na vás. Zajímá mě, zda vy jako premiér budete usilovat o to, aby se rozpočet českého vězeňství zvýšil. V odpovědi - kterou nehodnotím, zda je, nebo není korektní - jste pouze uvedl, že ministr spravedlnosti požádal vládu o navýšení. Zajímal by mě váš názor, zda vy, případně ministři ČSSD, takovýto požadavek podpoříte a zvýšíte tak rozpočet českého vězeňství. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já ve vládě neřídím jenom jeden resort. Je samozřejmé, že každý z ministrů mé vlády má spoustu nápadů, gejzír nápadů, jak peníze utratit, ale já bych se rád rozhodl až poté, co uvidím tu zprávu. Poté tyto věci zvážíme, zvážíme to ve vládě, zvážíme to ve sboru, protože já se také přiznám, že ne všem věcem rozumím, a chtěl bych samozřejmě oponenturu. Podle toho se rozhodneme, zda peníze uvolníme, nebo neuvolníme.

Já bych jenom chtěl říci, že pokud jde o krácení výdajů rozpočtu, nebyla to záležitost jenom jedné kapitoly, kde byly výdaje v rozpočtu na tento rok kráceny, ale prakticky ve všech kapitolách, a to velmi rovnoměrně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Můžeme postoupit k další interpelaci. Přednese ji pan poslanec Jan Klas, kterého zajímá bezpečnostní situace na letišti Ruzyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane předsedo Sněmovny, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, zhruba asi dvanáct měsíců upozorňuji příslušné bezpečnostní orgány na zhoršení kvality v oblasti bezpečnosti na ruzyňském letišti. Před třičtvrtě rokem jsem tuto situaci důkladně diskutoval s vedením Bezpečnostní informační služby, nicméně jediným konkrétním výsledkem byly dopisy ředitele této služby na ministra vnitra a ministra dopravy.

Proto jsem na naší poslední loňské schůzi, na té dlouhé, pětitýdenní, interpeloval pana ministra vnitra, zda by mi byl ochoten odpovědět na některé otázky, které souvisejí s bezpečnostní situací na letišti v Ruzyni. Pan ministr Bublan mi neodpověděl ani na jedinou z mých otázek. Proto se, vážený pane premiére, obracím na vás.

Dochází k problému, že na letišti zhruba během jednoho roku se za sebou střídají tři soukromé bezpečnostní služby, a sice soukromá bezpečnostní služba Grál, po ní nastoupila soukromá bezpečnostní služba Air Security a Česká ochranná společnost. Dokonce to došlo tak daleko, že už máme čtvrtou bezpečnostní službu, a to od 1. ledna tohoto roku Group 4, nebo zkráceně řečeno G4.

Já bych se chtěl zeptat na dvě zásadní věci - jestli už je podepsána řádná smlouva se soukromou bezpečnostní službou G4, protože předletové prohlídky byly dělány na základě objednávek. Druhá věc, která mě trápí, je to, že tímto střídáním služeb jsou nabíráni neustále noví lidé a existuje vysoká měsíční fluktuace zaměstnanců, což zvyšuje počet lidí, kteří jsou seznamováni s bezpečnostním systémem letiště a s citlivými informacemi.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra, aby reagoval na tuto interpelaci. Českou televizi na galerii prosím, aby byla trochu tišší.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, především bych se chtěl zmínit o tom, čeho jste se dotkl, to je o všeobecné bezpečnostní situaci na letišti. Chtěl bych říci, že v roce 2005 prošlo terminálem Praha-Ruzyně téměř 10 mil. lidí. S loňským počtem pasažérů byla Praha-Ruzyně na 30. místě, pokud jde o četnost odbavených pasažérů v republice. Česká republika tedy zažívá největší nárůst letového mezinárodního provozu ze všech zemí Evropské unie. Ruzyňské letiště v lednu tohoto roku odbavilo 640 tisíc pasažérů, což bylo o 28 % více než v prvním měsíci loňského roku. Rozšířením provozu letiště Praha-Ruzyně - možná jsme měli možnost se tam vidět při otevření terminálu Sever 2, který byl zprovozněn před několika dny - byly splněny požadavky kladené na mezinárodní letiště země schengenského prostoru.

V současné době v prostoru letiště působí 13 hlídek Policie České republiky, které jsou posíleny příslušníky Armády České republiky na základě usnesení vlády a smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany. Současně dochází ke střežení rizikových letů. Ale myslím, že jste o těchto věcech celkem dobře informován. Dochází také k bezpečnostním prohlídkám letadel na letišti, jsou posíleny hlídky psovodů na letišti. V současné době dochází také k novelizaci vnitroresortních předpisů Policie České republiky ke zvýšení bezpečnosti civilního letectví.

Pokud jde o situaci v bezpečnostních službách, já se přiznám, že tyto detaily neznám. Není mi známo, jestli byla uzavřena nějaká smlouva s další firmou. Přiznám se, že to skutečně nevím. Z toho, co jsem říkal úvodem, mohu odvodit, že si nemyslím, že dochází ke zhoršení kvality bezpečnosti na ruzyňském letišti. Tím samozřejmě není řečeno, že nemůže dojít k nějakým excesům, ke kterým došlo - vy ty věci sledujete -, jako bylo ono pronesení pistole prakticky na palubu letadla. Nechci se zabývat okolnostmi. Na základě toho Bezpečnostní rada státu si vyžádala materiál, který tam byl předložen. Ministrem dopravy byl na základě tohoto materiálu vytvořen pracovní tým. Je v něm zastoupena policie a další složky. Úkolem tohoto týmu je sledovat a zkoumat slabá místa v ochraně letiště. Zhruba do šesti měsíců by měla být podána zpráva.

Já se skutečně omlouvám, že nevím - myslím, že ani neočekáváte, že bych to věděl takto z voleje - jak je to s bezpečnostními agenturami. Není však problém tuto informaci vám obstarat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana poslance Klase, jestli chce položit doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane premiére, děkuji za informaci. V podstatě už jen mohu deklarovat to, že sám jste zmínil pořad televize Nova, který na mě zapůsobil dost depresivně, protože jsem otcem tří dětí, a z toho vyplývá taková beznaděj, že v podstatě není velkým problémem propašovat zbraň na palubu našich letadel. Pokud tomu bude tak, jak jste nastínil, že z toho budou učiněny velmi tvrdé závěry v oblasti bezpečnosti na letišti Ruzyně, budu jenom rád. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP