(17.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Vaše expresivní vyjádření o podvodu, zneužívání zákona, špatného nakládání se státními prostředky - já jsem to nikde, přiznám se, neviděl, přímé důkazy, ani ve vaší interpelaci, už vůbec ne ve vyjádřeních lidí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Je dobře, že máte právní rozbor, že máte indicie, ale upřímně řečeno nepřesvědčily mne a nepřesvědčily zejména odborné pracovníky, kteří mi zpracovávali podklady.

Doporučoval bych, abych od vás dostal vaši interpelaci, abych ji dal znovu prošetřit. Víc pro to v tuto chvíli udělat skutečně nemohu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo vlády. Hlásí se pan poslanec Kučera.

(Poslanec Kučera se domlouvá s předsedou vlády Paroubkem.)

Dámy a pánové, chtěl bych upozornit, že to, co se tady nyní odehrává, nepatří na půdu… Nemyslím tím vstřícnost pana premiéra, ale jestliže výsledkem projednávání písemné interpelace má být usnesení, tak by mělo být usnesení, a ne to, že si budete zde domlouvat, jak si ještě příští tři měsíce budete psát. To Poslaneckou sněmovnu zajímat nemusí.

Hovoří pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Jsem si samozřejmě vědom této procedurální pasti, o které jste hovořil. Ale s panem premiérem jsme se domluvili, že si to skutečně osobně prověří a že mi dá nové stanovisko zatím bez ničeho. Jestli bude shodné, nebo jiné, je to v rukou pracovníků, kteří to budou zpracovávat.

Pokládám tím tuto písemnou interpelaci dnes za vyřešenou, pane předsedající, a nebudu ani žádat, aby se o této interpelaci hlasovalo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Omezím se na konstatování, že na základě vzájemné dohody mezi interpelujícím a interpelovaným dochází k tomu, že tento bod nebude dále projednáván na této schůzi.

Pan poslanec Opálka říká, že by si to dokázal představit i u své interpelace. Nevím, jestli nezakládáme nějaký nový precedent. V podstatě s tím nemám problém, pouze nevím, proč to má být projednáváno zde. - Takže nebudeme hlasovat o návrhu pana poslance Opálky zítra. Porozuměl jsem jeho vysvětlení, které mi zde sdělil, proto ho opakuji na mikrofon do stenozáznamu.

 

Pokročíme k projednávání další odpovědi, kterou poskytl předseda vlády na interpelaci pana poslance Miroslava Grebeníčka ve věci neústavního jednání ministra obrany Karla Kühnla, který v rozporu s platným právním řádem České republiky ve vládě a bez schválení Parlamentem České republiky vydal ministru obrany UDA Rumsfeldovi veřejný příslib vyslání 120 vojáků Armády České republiky do válečných operací vedených USA mimo rámec NATO a bez mandátu OSN na území Afghánistánu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1219. Hovořit bude pan poslanec Grebeníček.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Je to skutečně tak, dámy a pánové. Oslovil jsem písemnou interpelací předsedu vlády České republiky ve věci neústavního jednání ministra obrany Karla Kühnla. Ministr Kühnl, jak je dobře známo a jak to také široce zveřejnila média, vydal při své návštěvě Spojených států amerických ve dnech 25. - 27. října minulého roku bez souhlasu Parlamentu České republiky a bez projednání v příslušných parlamentních výboru ministru obrany Spojených států Donaldu Rumsfeldovi veřejný příslib, že Česká republika vyšle v roce 2006 novou 120člennou vojenskou jednotku do válečné operace vedené Spojenými státy americkými v Afghánistánu. Pro jasné porozumění tomu, o co jde, stručně uvedu podstatu problému.

V Afghánistánu nyní probíhají mezinárodní vojenské aktivity dvojího druhu. Ta první, s názvem Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly, je zaměřena k pořádkové podpoře kábulské vlády, je pokryta mandátem mezinárodního společenství a účastní se jí jednotky Severoatlantické aliance. V rámci této akce existují formální garance a určitá kontrola, které zaručují dodržování ženevských konvencí a mezinárodních úmluv o lidských právech. Druhá akce, pod názvem Trvalá svoboda, je válka bez pravidel vedená vládou Spojených států po celém teritoriu Afghánistánu. Při vedení této americké operace, která není zaštítěna ani kontrolována mezinárodním společenstvím, vojska Spojených států porušují ženevské konvence, haagské úmluvy o mezinárodním právu válečném a mezinárodní úmluvy o lidských právech. V rámci této akce byl také v polovině ledna letošního roku uskutečněn z území Afghánistánu, a to vy nepochybně velmi dobře víte, bezprecedentní barbarský noční letecký útok Armády Spojených států amerických na pákistánskou vesnici, který vedl k civilním obětem a který s setkal s ostrými protesty pákistánské veřejnosti.

Proti právním postupům při akci nazvané Trvalá svoboda, které vyvolávají oprávněnou kritikou světové veřejnosti a médii, usilovala vždy vláda Spojených států získat alespoň krycí podporu a spoluúčast tzv. koalice ochotných. Tato neprávní akce Spojených států dosud nezískala ani podporu všech členů Severoatlantické aliance.

O tom, jak barbarské jsou používané metody a jak krvavé jsou důsledky nasazení moderních zbraní proti civilním sídlištím, obyvatelstvům a kmenovým milicím, které projevují odpor proti cizí vojenské přítomnosti, se opakovaně dovídáme prostřednictvím světových agentur. ¨

Připomínám tedy, že ministr Kühnl Donaldu Rumsfeldovi přislíbil pro rok 2006 nasazení speciální jednotky právě do americké akce nazvané cynicky Trvalá svoboda.

Dámy a pánové, z toho, že již dříve vláda navrhovala pro příští rok pokračování české účasti v akcích Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil a o tom byl Parlament informován, zatímco návrh účasti v americké válce kabinet nepředkládal, je zřejmé, že ministr Kühnl překročil při své návštěvě Spojených států amerických své kompetence i rámec ústavy. Pokud by vláda chtěla hájit a dostatečně ospravedlňovat jeho postup, znamenalo by to pokračování neblahé praxe, kdy zákonodárné sbory jsou v rozporu s ústavou obcházeny a až dodatečně informovány v tak zásadních věcech, jako je otázka války a míru, a dokonce otázka vysílání vojenských sil do zahraničních útočných operací, které jdou za rámec mezinárodního práva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP