(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní rozhodneme v hlasování pořadové číslo 99 o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 91 pro 60, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání o 30 dní, a to v hlasování pořadové číslo 100. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 92 pro 79, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a hospodářskému výboru a zkrátili jsme lhůtu k projednání o 30 dnů. Děkuji panu ministru životního prostředí a panu zpravodaji. Končím bod číslo 56.

Předávám řízení schůze panu místopředsedovi Ivanu Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji projednávání bodu

 

57.
Návrh poslanců Františka Beneše, Miroslava Opálky, Anny Čurdové,
Josefa Smýkala, Ludvíka Hovorky, Josefa Víchy, Taťány Fischerové,
Svatopluka Karáska a dalších na vydání zákona o prodejní době
v zastavárnách a některých jiných provozovnách
/sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1025/1. Prosím, aby za navrhovatele tento návrh zákona uvedl kolega František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, skupina poslanců předložila již v červnu loňského roku návrh tohoto zákona. Naším cílem bylo podstatně omezit příležitosti pro páchání drobné kriminální činnosti, která obtěžuje občany a je všeobecně považována svým rozsahem za drobnou, ale v souhrnu za velmi významnou. Pokud jsme předložili tento návrh zákona, navazovali jsme již na některé kroky, které tato Sněmovna přijala v minulosti. Připomenu jenom novelu zákona živnostenského nebo novelu zákona o ochraně spotřebitele.

Návrh zákona je velmi jednoduchý a předpokládá, že v něm uvedené činnosti a provozovny, které tyto činnosti provozují, by měly v noci v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin zavřeno. Předpokládáme, že tím by se podstatně snížila příležitost pro získávání prostředků, které potom jsou následně použity pro nákup drog nebo v hernách. Jistě jste všichni s touto situací seznámeni. Sledovali jste výsledky kontrol živnostenských úřadů a evidujete jejich výsledky. Například v Praze plná polovina kontrolovaných provozoven vykazovala stále nedostatky.

Předložený návrh a navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a neodporuje zásadám Evropské unie, protože tuto oblast zásady Evropské unie neřeší.

Pokud jde o finanční dopady na rozpočty obcí a měst, budou minimální. Budou spočívat pouze v případných častějších kontrolách a v nákladech na tyto kontroly. Pokud jde o výnos pro veřejné rozpočty, lze očekávat, že se příznivě projeví např. pokles nákladů na vyšetřování trestné činnosti, která se musí tímto způsobem objasňovat.

Vzhledem k tomu, co jsem řekl na začátku, že tento návrh zákona je zde již velmi dlouhou dobu, dovolím si navrhnout zkrácení projednávání ve výboru o 30 dnů. Děkuji vám za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Benešovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan kolega Antonín Sýkora.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, já se omezím jen na stručnou zprávu, kde potvrzuji vlastně názor pana předkladatele k návrhu zákona o prodejní době v zastavárnách a jiných provozovnách. Sděluji Sněmovně, že s tímto návrhem souhlasí i Ministerstvo průmyslu a obchodu, i ministr vnitra. Jediné připomínky má Legislativní rada vlády, ale předpokládám, že propustíme-li tento poslanecký návrh do druhého čtení, tyto legislativní nedostatky budou ve druhém čtení upraveny a odstraněny.

Doporučuji proto, aby tento poslanecký návrh byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr Bublan má přednost, nicméně dává prostor panu poslanci Martinu Římanovi, po něm pan ministr vnitra Bublan.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Omezím se pouze na konstatování, že tento zákon pokračuje v inflační sérii dalších zbytečných zákonů, kdy jeden problém, místo abychom ho řešili u kořenu věci, abychom řešili kriminalitu a vše, co s tím souvisí a co z toho vyplývá, snažíme se ho řešit až na konci, to znamená při zacházení s tím, co bylo odcizeno zloději. Osobně se nedomnívám, že takto bychom měli řešit problémy, a doufám, že ministr vnitra, který se přihlásil do diskuse po mně, pohovoří o tom, jaká opatření policie chystá k tomu, aby odcizených předmětů bylo co nejméně, že řešení snažit se to řešit na konci, kdy zboží bylo ukradeno, není tím pravým ořechovým.

Zajímalo by mne, kde předkladatelé berou víru v to, že pokud se administrativně zakáže nákup a prodej použitého zboží v zastavárnách v době od deseti večer do šesti hodin ráno, toto administrativní opatření bude mít zásadní vliv na to, že se přestane krást. Stane se pravděpodobně pouze to, že ti, kteří se tímto způsobem živí, budou akceptovat toto osmihodinové omezení a místo v 5.45 hodin zaklepou na zastavárnu v 6.15 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP