Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. ledna 2005 v 9.04 hodin

Přítomno: 109 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, zahajuji třetí jednací den naší 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má nebo žádá o náhradní kartu. Zatím nemám žádné takové hlášení.

Sděluji, že do zahájení dnešního jednacího dne požádali o omluvu své neúčasti na jednání tito poslanci: Jana Hamplová pro nemoc, Michal Hašek, kterého ale vidím, pravděpodobně bude z jiných důvodů v části dne omluven, Josef Hojdar ze zdravotních důvodů, Jan Kasal, Veronika Nedvědová, která je na zasedání výboru pro lidská práva parlamentářů Meziparlamentní unie, Vladimír Říha na dnešní dopoledne, je na jednání rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny, Evžen Snítilý ze zdravotních důvodů, Oldřich Vojíř pro pracovní cestu do Bruselu. Omluveni jsou také všichni ti, kteří dnes plní své povinnosti na plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku - Miroslav Beneš, Anna Čurdová, Václav Exner, Kateřina Konečná, Miloš Kužvart, Petr Lachnit, Jaroslav Lobkowicz, Miloš Melčák a Miroslava Němcová.

Z členů vlády na dnešní dopoledne se omlouvá předseda vlády Jiří Paroubek, paní ministryně školství Petra Buzková je na výročním shromáždění České konference rektorů v Brně, pan ministr kultury se omlouvá na dnešní odpoledne pro naléhavé pracovní jednání mimo Prahu, pan ministr obrany Karel Kühnl je na pohřbu slovenských vojáků KFOR, pan ministr Radko Martínek je na zahraniční pracovní cestě, a na odpoledne se omlouvá i ministr zemědělství pro účast na resortním jednání mimo Prahu. Pan ministr spravedlnosti odůvodňuje svoje zákony dnes v druhé komoře Parlamentu a pan ministr zahraničí Cyril Svoboda, tak jako celý týden, je na návštěvě Angoly, Namibie, Tanzanie a Nigérie. Pan ministr a místopředseda vlády Zdeněk Škromach má dnes jiné pracovní úkoly, když v podstatě celý týden zastupoval všechny ostatní ministry.

Dnes přikročíme k projednávání pevně zařazeného bodu a dále budeme pokračovat v projednávání bodů ve schváleném pořadí, pokud nezměníme ještě náš pořad schůze jiným způsobem. Připomínám, že dnes nejpozději do 11.00 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, v 11.30 proběhne jejich vylosování.

Ještě než dám slovo ústně přihlášeným, musím vyvolat písemně přihlášeného - protože písemná přihláška má přednost - k návrhu schůze pana poslance Karla Vymětala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, milý pane místopředsedo. Dámy a pánové, dnes bychom mohli projednávat body 24 a 28, což jsou druhá čtení zákonů ministra průmyslu, leč šedivá je teorie a zelený je strom života, protože bychom nemohli. Tyto body je možno projednávat - bod 24 od 11.55 hodin a bod 28 od 12.45 hodin, ovšem v té době pan ministr Urban má jednání s představiteli automobilky Hyundai, důvody snad není třeba vysvětlovat, takže není možné, aby tady byl. Proto ta teorie. Z toho důvodu navrhuji, aby tyto dva body, 24 a 28, byly zařazeny pevně zítra po třetích čteních, což je reálné - protože třetí čtení mohou být jenom tři - projednávat, takže tam bychom se vešli. Děkuji za vyhovění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, eviduji váš návrh na změnu pořadu schůze. Nyní pan poslanec Miloš Máša.

 

Poslanec Miloš Máša: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych požádal jménem klubu ČSSD a jménem pana ministra kultury Jandáka o posunutí dvou bodů, a to bodu č. 25, je to sněmovní tisk 1111, který se týká vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Dále druhý bod - pořadové číslo 37, sněmovní tisk 854, jedná se rovněž o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro rozvoj české kinematografie. Požádal bych o předsunutí těchto dvou bodů před bod 42, a to z důvodu jednání pana ministra, které má po jedenácté hodině. Předem děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mášovi. Už jsem řekl, že pan ministr kultury se omlouvá řádně na dnešní odpolední jednání, takže je možné o tom hlasovat, důvod jsme slyšeli. Má někdo další návrh na změnu pořadu schůze? Není tomu tak. Já se ještě jednou pokusím z předsálí přivolat ostatní kolegy a kolegyně a o návrzích, které tady padly, bychom bezprostředně dali hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP