(15.10 hodin)

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já sám neznám vnitřní život ČSA. Chtěl bych říci, že to je akciová společnost, a samozřejmě vy víte, že podle zákona asi všechny aspekty jejího hospodaření nejsou tak úplně zřejmé. Nicméně budu se snažit vám zajistit odpovědi na některé ty otázky, které jste položil, písemnou formou, to znamená údajný nákup vozidel Audi, i k nákupům airbusů, koneckonců i ke sponzorování SK Slávie a případně k auditům. Myslím, že pokud jde o audity, je běžné v každé akciové společnosti, že audity nebývají zveřejňovány.

Kdo zkontroluje hospodaření ČSA? Tak myslím, že to je zřejmé. Hospodařením ČSA se bude zabývat auditorská firma, já nevím, která to je; předpokládám, že to může být ta samá jako v předchozích letech, nebo to bude jiná auditorská firma. V rámci orgánů akciové společnosti došlo k určitým změnám, tak možná že si vyberou nějakou jinou auditorskou firmu. Každopádně výrok auditora bude veřejně dostupný, stejně tak jako veřejně dostupná bude i výroční zpráva.

Pokud jde o výsledky, o kterých hovoříte, já si nemyslím, že je to tak úplně přesné, když hovoříte o tom, že letecké společnosti jsou oblast, která vzkvétá. Vy víte, že to tak ve světě není. Dokonce i velké americké letecké společnosti mají v tuto chvíli velké hospodářské problémy prostě proto, že dochází k rychlému nárůstu cen pohonných hmot. Jestliže říkáte, že by mohly být dodány pohonné hmoty od Armády České republiky, tak přece oni nemají žádné ceny stálé, jejichž vývoj by neosciloval podle světových cen, ale oni se také pohybují s určitými nárůsty.

Podle mých informací, které mám, dopad nárůstu cen pohonných hmot - ale tuto informaci mohu třeba ještě korigovat podle toho, až uvidím výroční zprávu - tak ten nárůst cen pohonných hmot měl meziročně dopad 1 mld. korun v Českých aeroliniích. Já to považuji celkem za číslo, které je realistické, s ohledem na to, když jsem si ty věci před několika týdny analyzoval, tak mi připadal tento nárůst dost pravděpodobný. V tuto chvíli si samozřejmě z hlavy nepamatuji ta další čísla, ale ta základní čísla si pamatuji a vy jste je vlastně uvedl. Rozdíl v hospodářském výsledku podle našich účetních standardů je 600 mil. korun, ale to navýšení je miliarda korun. Nemyslím, že je možné z toho vyvozovat závěr, že ČSA hospodařily špatně. Osobně si myslím - a možná že máte, ruku na srdce, podobnou zkušenost - když si můžete vybrat např. mezi Air France a Českými aeroliniemi k cestě do Paříže třeba tam, kde si to sám platím, abych to řekl takto, tak si raději vyberu České aerolinie, protože vím, že mám lepší služby, než mám v kterékoli jiné letecké společnosti, která tam létá.

Pokud jde o privatizaci, chtěl bych říci, že podle toho, jak se na to teď dívám, malá letecká společnost, jako jsou České aerolinie, v porovnání s giganty, které působí na světovém trhu, dlouhodobě má těžko možnost prosadit se v konkurenci. Musela by investovat, a dnes stát nemá možnost a ani nechce eventuální ztrátu z takovýchto činností hradit nebo poskytovat nějaké zvýhodnění apod. Takže myslím, že ten čas, kdy se měly aerolinie privatizovat, možná už dokonce vypršel, podle mého názoru už někdy před datem 11. září 2001. Říkám to se zasvěceným pohledem, protože jako náměstek primátora hl. m. Prahy odpovědný za finance jsem se dlouhodobě zabýval tím, kdy prodat ten zhruba tříprocentní podíl, který město Praha má v Českých aeroliniích. Bohužel jsme toto rozhodnutí na městě neučinili do toho 11. září a pořád jsme si říkali, kdy přijde ta vhodná doba. Ta vhodná doba podle mě už je za námi, protože před námi možná je trvalé navyšování cen pohonných hmot. A to navyšování cen pohonných hmot ve svých důsledcích bude znamenat také zhoršování hospodářského výsledku. Takže si myslím, že ČSA zkrátka potřebují, aby byly začleněny do nějaké sítě. Nevím, jestli to bude s Air France, nebo s někým jiným, prostě se silnějším partnerem, který umožní mnohé změnit.

Chtěl jsem ještě říci jednu věc, ale na tu budu ještě reagovat, pokud budete mít ještě dotaz.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se budete, pane poslanče, dotazovat, jak vidím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Vzhledem k času jen velice svižně. Děkuji za nabídku na zpracování materiálu k mým dotazům a budu velice rád, když takový materiál obdržím. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já nemyslím, že to bude nějaký velký elaborát. Budou tam prostě informace, které jste si vyžádal.

Jenom bych chtěl ještě říci, pane poslanče, jednu věc. Podle mezinárodních standardů jsou České aerolinie v zisku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, myslím, že jsme vyčerpali prostor těchto interpelací na premiéra, takže já děkuji předsedovi vlády a končím první blok interpelací.

Můžeme rovnou zahájit ten další. Požádám pana poslance Zbyňka Novotného, který bude interpelovat paní ministryni Danu Bérovou, ale ještě vám sdělím, že jsem obdržel od pana místopředsedy Langera žádost stáhnout jeho ústní interpelace na pana ministra Františka Bublana a ministra Davida Ratha. Tyto tři interpelace z dnešního programu vyřazuji.

Slovo jako první má pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená paní ministryně, rád bych se vrátil k interpelaci, kterou jsem podával ještě na exministra Mlynáře ve věci Testcom. Pro přítomné poslankyně a poslance si dovolím krátkou rekapitulaci.

Příspěvková organizace Testcom, Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, byla zřízena v roce 1992, a to Ministerstvem hospodářství České republiky. V roce 1996 přešel Testcom pod Ministerstvo dopravy a spojů a od 1. 1. 2003 následně pak pod Ministerstvo informatiky ČR. Testcom pak dne 10. 11. 2003 pány Mlynářem, Chmelíčkem a mým jmenovcem Novotným založil v rozporu se zákony České republiky společnost Testcom servis, s.r.o. Jako důvod založení Testcom servisu uvedl Testcom zajištění co nejefektivnější správy portálu veřejné správy. V březnu 2004 Testcom rozhodl o zrušení Testcom servisu.

Dámy a pánové, byla porušena dvě ustanovení zákonů. První - § 28 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., kdy v rozporu se zákonem vznikla obchodní společnost Testcom servis, a současně byl porušen zákon č. 218/2000 Sb., kdy byly využity finanční prostředky z rezervního fondu pro peněžitý vklad do společnosti Testcom servis. Podle informací z tisku v minulém týdnu byla zahájena trestní stíhání bývalého ministra informatiky Mlynáře, současného ředitele Testcomu Chmelíčka a jeho náměstka Novotného kvůli nezákonnému založení společnosti Testcom servis.

Vážená paní ministryně, nyní moje otázka. Vy jako členka dozorčí rady Testcom servisu musíte mít na tuto věc nějaký názor. Jak je možné, že likvidátorem společnosti Testcom servis je náměstek Novotný, který byl rovněž zakladatelem firmy Testcom servis? Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Prosím paní ministryni Danu Bérovou, aby se ujala odpovědi. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedající. Jak už zmínil pan poslanec Novotný, téma Testcom a Testcom servis je oblíbeným tématem interpelací a já už nemám moc, co bych k tomu dodala, protože všechny skutečnosti, které byly zveřejněny a jsou součástí odpovědí ať už na interpelaci pana poslance Novotného nebo celé řady odpovědí na interpelace např. pana poslance Kováčika. Nicméně bych ráda upozornila, že pan ministr Mlynář nezaložil společnost Tescom servis, protože jako ministr nemá žádný přímý vliv na to, co dělá Testcom jako výzkumný ústav telekomunikací a příspěvková organizace, byť zřízená Ministerstvem informatiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP