(17.00 hodin)
(pokračuje Kučera)

Proto si myslím, že je možné to celé považovat za podvod na řadových pracovnících Státní rostlinolékařské správy, porušování a obcházení zákonů jak o státní rostlinolékařské péči, tak o vysokých školách, a velice špatné nakládání se státními financemi. Nejhorší na tom je, že to byl podvod dopředu pečlivě promyšlený a fungující ve prospěch autorů, tedy ve prospěch několika málo osob ve vedení Státní rostlinolékařské správy.

O možnosti vzniku těchto problémů jsem zde z tohoto místa informoval na samém počátku při schvalování zákona o státní rostlinolékařské péči. Řada z vás se mi zde bohužel smála, že konstruuji nesmysly, které se v praxi stát nemohou. Věci se ale opravdu staly. Pak mi dalo ještě hodně práce, než jsem do dobře utajovaného systému mohl proniknout a získat potřebné základní podklady, ze kterých by se dalo vycházet.

Indicie jsem předal a upozornil na ně pana předsedu vlády a čekal jsem, že se postará o nápravu tohoto problému. K mému velkému překvapení a zklamání zároveň ale pan premiér nehodlá činit nic k nápravě, ale z odpovědi na interpelaci je jasné, že chce věc zahladit a ututlat. Myslel jsem si a doufal, že předseda vlády na základě předložených indicií nařídí věc řádně vyšetřit a zjedná nápravu a případné viníky potrestá. Bohužel nic z toho se nestalo. Premiér se rozhodl, že bude celý tento mechanismus bránit a obhajovat. Proč? Ptám se opravdu - proč? Je snad na obdobné mechanismy ve svých institucích zvyklý? Proč dává přednost politické půtce k zakrytí těchto špatností před jejich věcnou nápravou?

Klíčovou větou v jeho odpovědi je asi tato: Domnívám se, že kvalifikační předpoklady mohou být splněny i absolvováním kursů celoživotního vzdělávání. - Správnost tohoto závěru je podpořena tím, že v zákoně č. 326/2004 Sb. je absolvování programu celoživotního vzdělávání u pracovníků s vysokoškolským vzděláním výslovně jako kvalifikační předpoklad uvedeno.

Takže já předám předsedovi vlády řádné indicie a právní rozbor, a on odpoví, že se domnívá, že tomu tak není a že vlastně, když se po osmiletém procesu, kdy se tyto zákony porušují, pak změní zákon a změkčí, což se stalo v roce 2004, tak je vlastně všechno v nejlepším pořádku.

Posuďte sami. § 5 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb.: (1) Zaměstnanci správních úřadů vykonávající odborné činnosti na úseku rostlinolékařské péče, dále jen rostlinolékaři, musí být - a to jsou tři základní kvalifikační předpoklady: a) absolventy akreditovaných magisterských programů, odrážka 4b, uskutečňovaných vysokou školou v oblasti zemědělství nebo biologie ve studijním oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, b) absolventy akreditovaných doktorských studijních programů uskutečňovaných vysokou školou ve studijním oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, c) držiteli vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin.

V této tvrdé formě byl tak, jak to čtu, zákon účinný od 1. 1. 1997 až do 30. 5. 2004. Žádná alternativa s možností pro absolventy nějakého kursu v rámci celoživotního vzdělávání. Domnívám se, že ke změkčení odborných předpokladů došlo právě po opakovaném poukazování na špatné praktiky v této záležitosti a na porušování zákona. A možná také až poté, co personální čistka byla k obrazu jejich tvůrců provedena.

Následné změkčení zákonem stanovených kvalifikačních předpokladů pro výkon rostlinolékaře je samozřejmě určité přiznání chyby tohoto procesu. Ale je absurdní, když předseda této vlády napíše, že se domnívá, že v období roku 1997 až 2004 bylo vše v pořádku, když se potom v roce 2004 v tomto směru zákon změnil. To je, dámy a pánové, pro mě něco velice neuvěřitelného. Několik let dochází k porušování zákona, zbytečnému utrácení státních financí, diskriminaci některých pracovníků Státní rostlinolékařské správy, a na moji žádost o prošetření věci a potrestání viníků mi předseda vlády napíše, že se domnívá, že když se po sedmi letech změní zákonné podmínky, je vlastně všechno od samého počátku v pořádku. Od předsedy české vlády je to pro mne něco tak absurdního, že to neumím dostatečně výstižně a přitom slušně zhodnotit. Ale každý z vás má určitě minimálně základní úroveň právního vědomí a dovedete si tedy zhodnotit tento strašný precedens sami.

Pane premiére, vůbec se mi nechce tady rozvíjet hypotézy, co všechno se stane, když tento precedens nabude v našem státě rozměru obecné metody. Mrzí mě, že jste se rozhodl reagovat na moji žádost o prošetření této věci a učinění nápravy, včetně potrestání viníků, tak, že vytvoříte svým obranným stojem z této věcné kauzy kauzu politickou a že se naprosto bezprecedentním způsobem budete snažit postupy, které byly v rozporu se zákonem, obhajovat.

I za této situace si myslím, že když to ponecháme v rovině politické šarvátky, bude to nejhorší řešení, které můžeme dopustit. Věci to rozhodně nepomůže a spoustu obdobných problémů by to mohlo přivolat. Proto vám navrhuji následující východisko z dané situace. Odpověď na písemnou interpelaci budeme považovat za špatně odvedenou práci vašich podřízených. Vy si celou záležitost osobně prověříte a písemně mě uvědomíte o vašich skutečných závěrech a nařízených opatřeních v této věci. Opravdu vás o toto řešení žádám především proto, že jsem přesvědčen, že skutečná náprava věci, včetně potrestání těch, co obcházeli dlouhodobě zákon, je podstatně důležitější než jakákoliv politická půtka tady u mikrofonu. Pokud byste na toto řešení nepřistoupil, dovolil bych si zde ještě od tohoto pultíku vznést některé další podklady, poznatky a smutné závěry, které z toho všeho vyplývají. Ale věřím, že k tomu nebudu muset přistoupit. Děkuji za vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Slova se ujme předseda vlády Jiří Paroubek v rozpravě, která je tímto otevřena.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, vážený pane poslanče, já tady mám celou složku věnovanou tomuto případu. Je mi líto, že celá věc začala někdy před osmi lety. Chci vás ujistit, že tato kauza pro mě není kauzou politickou. To by byla příliš velká slova, která by byla přiznána významu této záležitosti. Já bych to viděl spíše v oblasti vysloveně odborné. Tady se přiznám, že se musím opírat o slova odborníků, tak jako vy se opíráte o slova jiných odborníků. Samozřejmě že koncept odpovědi zpracovávali odborníci, právníci, lidé, kteří pracují v oblasti školství, v oblasti zemědělství.

Hovoříte o strašném precedentu, o potrestání viníků. Přiznám se, že jsem tak úplně nepochopil, za co by viníci měli být potrestáni. Já teď tady můžu číst půl hodiny odpověď. Můžeme to tak dělat. Vezmu ale vaši dnešní interpelaci, předám ji znovu na Ministerstvo školství. Požádám o to, aby znovu celou věc zrevidovali. Ale více pro to asi skutečně udělat nemohu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP