Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Holub

Schůze: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
části č. 19-20 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
část č. 3 (3. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

část č. 13 (25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (24. 2. 1993), část č. 15 (25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 12 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
část č. 7 (23. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 11 (21. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 19 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 13
část č. 23 (20. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 10 (7. 7. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

X. Statut Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 730
části č. 11-12 (23. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XV. Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 935
části č. 9-10 (1. 6. 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 939
část č. 10 (1. 6. 1994)

Bod č. 26
části č. 33-34 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 17 (8. 7. 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012
části č. 24-25 (9. 7. 1994)

XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939
část č. 25 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (27. 9. 1994)

XII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky
část č. 6 (27. 9. 1994)

Bod č. 22
část č. 12 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 12 (2. 11. 1994), část č. 27 (3. 11. 1994)

Bod č. 10
části č. 9-12 (2. 11. 1994)

Bod č. 26
části č. 25-26 (3. 11. 1994)

Bod č. 27
část č. 26 (3. 11. 1994)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 16 (19. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 14
části č. 9-10 (24. 5. 1995)

Bod č. 31
části č. 28-29 (25. 5. 1995)

Bod č. 40
část č. 41 (26. 5. 1995)

XXXXI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 41 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 25 (22. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 62 (29. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 21 (22. 6. 1995)

Bod č. 22
část č. 44 (28. 6. 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
část č. 44 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832.
části č. 16-17 (27. 9. 1995)

XXVIII. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995, podle sněmovního tisku 1905.
část č. 17 (27. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 28 (2. 11. 1995)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 38 (12. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 13 (6. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 23 (7. 12. 1995)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970 - prvé čtení
část č. 35 (8. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
část č. 41 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
části č. 2-3 (19. 12. 1995)

XII. Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 1956) prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXXI. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 2076) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

LXII. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o dokončení nápravy některých majetkových křivd (sněmovní tisk 2022) - prvé čtení
část č. 39 (13. 2. 1996)

LXIII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, v platném znění (sněmovní tisk 2023) - prvé čtení
část č. 40 (13. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
části č. 54-55 (14. 2. 1996), část č. 56 (15. 2. 1996)

CX. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 (sněmovní tisk 2037)
část č. 61 (15. 2. 1996)

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení
část č. 66 (21. 2. 1996)

CXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu (sněmovní tisk 1970) - druhé čtení
části č. 67-68 (21. 2. 1996)

CXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - třetí čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení
část č. 11 (13. 3. 1996)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živonostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - třetí čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - třetí čtení
část č. 24 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP