Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Martin Syka

Schůze: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 11 (28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 7 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
část č. 7 (23. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
části č. 11-12, části č. 14-15 (19. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
část č. 38 (21. 5. 1993)

Bod č. 28
část č. 39 (21. 5. 1993)

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny
část č. 45 (1. 6. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 3 (12. 10. 1993), část č. 8, část č. 10, části č. 12-13 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 1 (1. 12. 1993)

Bod č. 10
část č. 22 (3. 12. 1993)

Bod č. 12
část č. 23, část č. 25 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 30 (3. 12. 1993)

XXXVI. Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993
části č. 54-55 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 27
část č. 27 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994)

XIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994
části č. 12-13 (23. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 24 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 14 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 2 (31. 5. 1994)

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
část č. 26 (2. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 17 (8. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 6 (8. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 7 (7. 12. 1994)

Bod č. 3
část č. 6 (6. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 8 (7. 12. 1994)

XXXXIII. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995
část č. 62 (15. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XIV. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995, podle sněmovního tisku 1380
část č. 6 (14. 3. 1995)

Bod č. 18
část č. 12 (15. 3. 1995)

Bod č. 20
část č. 14 (15. 3. 1995), část č. 30 (17. 3. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995), část č. 43 (27. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 18 (21. 6. 1995)

XXVII. Návrh na volbu členů a náhradníků-zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
část č. 48 (28. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 58 (29. 6. 1995)

Bod č. 39
část č. 67 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 4
část č. 5 (26. 9. 1995)

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.
část č. 32 (28. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
části č. 22-23 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení
část č. 11 (20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
části č. 13-14 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2083) - prvé čtení
část č. 11 (7. 2. 1996)

XXIV. Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2087) - prvé čtení
část č. 12 (7. 2. 1996)

XXXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (sněmovní tisk 2089) - prvé čtení
část č. 30 (9. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 30 (9. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 1 (12. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 35 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083
část č. 4 (23. 4. 1996)

IX. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - druhé čtení
část č. 5 (23. 4. 1996)

XXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083 - třetí čtení
část č. 16 (25. 4. 1996)

XXVIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP