Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislav Okleštěk

Schůze: 1, 9, 16, 19, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 63, 65, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 88, 94, 102, 103, 104, 108

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 30 (10. 11. 2021)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

108. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody
části č. 225-226 (3. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 163 (25. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
část č. 107 (29. 4. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 212 (26. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 169 (25. 10. 2022)

117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení
část č. 186 (26. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 80 (13. 10. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 8 (15. 11. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
část č. 2 (25. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 71 (14. 12. 2022)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 66 (17. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 152 (10. 3. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
části č. 95-96 (24. 2. 2023)

129. Návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/2/ - vrácený Senátem
část č. 120 (7. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 134 (7. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 32 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 333 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 3 (28. 2. 2023), část č. 114, část č. 117 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 242 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 51 (5. 4. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 65 (5. 4. 2023)

90. Návrh poslanců Stanislava Blahy, Ondřeje Lochmana, Jiřího Slavíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 69 (5. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 37 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 145 (30. 5. 2023)

12. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení
část č. 292 (13. 6. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
část č. 186 (31. 5. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 259 (2. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 226, část č. 234, část č. 242 (1. 6. 2023), část č. 338 (15. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

část č. 45 (8. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 75 (28. 6. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 111 (29. 6. 2023)

120. Ústní interpelace
část č. 135, části č. 147-148 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 141 (13. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 97 (6. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 117-118 (6. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 24, část č. 56 (7. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 46, část č. 56 (27. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 122 (24. 10. 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení
část č. 278 (27. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 63-64 (12. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
část č. 78 (12. 10. 2023), část č. 230 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 84 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 9 (14. 11. 2023)

119. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 - 2026 /sněmovní tisk 557/
části č. 210-211 (29. 11. 2023)

120. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026 /sněmovní tisk 563/
část č. 213 (29. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

části č. 341-342 (24. 1. 2024), části č. 343-344 (25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 194 (23. 1. 2024), část č. 391 (25. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 117 (1. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 213 (7. 3. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 1 (9. 5. 2024), část č. 88, část č. 102 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
část č. 124 (24. 5. 2024)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení
část č. 56 (22. 5. 2024), části č. 105-106 (24. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 125 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 182 (30. 5. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

část č. 9, část č. 12 (25. 6. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 701/ - prvé čtení
části č. 74-76 (26. 6. 2024)

Sloučená rozprava k bodům 27 a 28 /sněmovní tisky 729 a 730/
část č. 212 (10. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP