Stenografický zápis 10. schůze, 20. června 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec František Laudát
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Marek Černoch


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - třetí čtení

Poslankyně Pavlína Nytrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zbyněk Stanjura


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 100/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Miroslav Opálka


79. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Místopředseda PSP Jan Bartošek


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Fiedler
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno od 10.50 do 10.55 hodin.)
(Jednání přerušeno v 10.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník


20. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec František Laudát
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Petr Kudela
Poslanec František Laudát
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Mihola
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Karel Fiedler


86. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


87. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Schůze přerušena ve 12.35 hodin.)
(Schůze pokračovala ve 13.21 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


20. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Kolovratník


86. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


87. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


71. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Margita Balaštíková


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Vítězslav Jandák
Místopředseda PSP Petr Gazdík


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení

Poslankyně Olga Havlová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Josef Nekl


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 173/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Stanislav Huml
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Bronislav Schwarz
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Čihák
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno od 15.22 do 15.25 hodin.)

Poslanec Pavel Čihák
Místopředseda PSP Petr Gazdík


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Pfléger
Místopředseda PSP Jan Bartošek


77. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání bylo přerušeno v 15.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.55 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Marie Benešová


111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 201/ - třetí čtení

Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila v 16.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP