(14.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak moment. Pan poslanec Vozka si ujasní, co vlastně doporučuje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Já jsem bral vyjádření pana ministra, že doporučuje nehlasovat o pozměňovacích návrzích, takže já stahuji svůj návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, pan poslanec Vozka stahuje svůj návrh. Máme tady pouze jeden návrh procedury, jak ji navrhl zpravodaj, pan poslanec Nekl. Nemá nikdo námitku k této proceduře? Dám tedy hlasovat o té proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Nekl. Nejprve vás však na žádost všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Nekl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 196, přihlášeno 121 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný.

 

Schválili jsme tedy proceduru hlasování a já poprosím pana zpravodaje, aby nás tou procedurou provedl. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Takže v prvé řadě musíme odhlasovat legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu B13, kterou před malou chvílí přednesl pan poslanec Böhnisch. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě, tak jak ji přednesl pan poslanec Böhnisch. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 197, přihlášeno 122 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Děkuji, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Nekl: Dále budeme hlasovat jako celek o účinnosti pozměňovacích návrhů A1, A2, A11 a A13, které se týkají nového článku III. Je to novela ekoauditové novely zákona o odpadech. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 198, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 7. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Dále budeme hlasovat společně o návrhu A3 komunální odpad, zákaz skládkování určených odpadů a stanovení odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky, a k tomu A13 účinnost v části týkající se A3. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 199, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro žádný, proti 121. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Odhlasovali jsme nepřijetí A3, tím pádem je nehlasovatelný pozměňovací návrh C k tomu návrhu.

Nyní budeme hlasovat jako celek o odstavcích A4 až A8. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 200, přihlášeno 126 poslankyň a poslanců, pro 97, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Nyní budeme hlasovat společně o A9, A10 a A13 účinnost, která se týká části A9 a A10. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 201, přihlášeno 127 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje o další postup.

 

Poslanec Josef Nekl: Protože nebyl přijat pozměňovací návrh A3 a A13 účinnost v části týkající se A3, pak se hlasuje o B3 a B13 účinnost v části týkající se B3. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 202, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 8, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Protože jsme hlasovali i o návrhu A9, který nebyl přijat, je pozměňovací návrh E nehlasovatelný, neboť je totožný jako znění A9.

Pokud tedy nebyl přijat A9, A10 a A13 účinnost v části týkající se A9 a A10, pak musíme hlasovat o B9, B10 a B13 účinnost v části týkající B9 a B10. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 203, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Tím pádem nemůžeme sólo hlasovat ani o účinnosti v pozměňovacích návrzích A13 a B13, protože v dosavadních bodech 32, 36 a 38 jsou již tyto účinnosti obsaženy v návrhu novely zákona, takže bych požádal pana předsedajícího...

Pardon, ještě jsme zapomněli, já se omlouvám, hlasovat ve společném hlasování o D1 až D5, to jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Havlové. Omlouvám se. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, ptám se, zda se pan poslanec Berkovec hlásí? Nehlásí. Omlouvám se. Takže stanoviska jsme slyšeli.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 204, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Nekl: Takže jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, a proto bych chtěl požádat pana místopředsedu, abyste nechal hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 172, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 205, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 112, proti 8. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Než se budeme věnovat bodu 75, tak z dnešního odpoledního jednání se od 15 hodin omlouvá paní poslankyně Pavlína Nytrová z pracovních důvodů.

 

Budeme se zabývat bodem

 

75.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 173/ - třetí čtení

Místa u stolku zpravodajů zaujali ministr dopravy Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru Pavel Čihák. Pozměňovací návrhy vám byly uvedeny ve sněmovním tisku 173/3.

Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Jany Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP