(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Sklenáka, abychom dnes o třetích čteních hlasovali i po 14. hodině.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. (Ze sálu hlasy, že nefunguje hlasovací zařízení.) Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD, abychom dnes ve třetích čteních pokračovali i po 14. hodině. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 184. Přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro 79, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat řádně v diskusi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jenom připomínám, že ve 12.30 hodin máme volby.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Určitě, děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, myslím, že vás příliš dlouho nezdržím.

Na jednu stranu jsem rád, že Občanská demokratická strana a TOP 09 svým vetem umožnily tuto diskusi o tomto zákoně, a dokonce v podstatě umožnily otevřít tento zákon pro potenciální načítání pozměňovacích návrhů, protože ta hloubka diskuse, která tady proběhla, ukazuje závažnost tohoto tématu a také ukazuje příkré rozpory, které jsou ve společnosti ve vztahu k církevním restitucím, kdy naprostá většina občanů s nimi nesouhlasí, ale určitá část politické reprezentace si je prosadila, protože skupiny a určité elity, které hájí, nutně církevní restituce potřebovaly, chtěly je a vydávaly je za něco mravního a společensky nutného a nezbytného, ale přitom realita a život ukazují něco jiného. A dokonce si myslím, že i ta norma, která dnes je právě tady v Poslanecké sněmovně, která vzešla z řad České strany sociálně demokratické do velké míry a je takovým alibistickým krokem vůči slibům, že sociální demokracie se chtěla vymezit vůči této reformě, ale v podstatě to nedokázala, tak udělá alespoň něco a pomůže přetížené veřejné správě tím, že se prodlouží lhůty k posuzování církevních nároků.

Chci právě v této souvislosti říci a upozornit, že je potřeba veřejnosti sdělit, že tento návrh zákona nijak nejde na podstatu církevních restitucí, nijak nemění církevní restituce a také rovněž ukazuje hloubku problémů, kdy církve žádají majetek, kde je velice problematické dokázat nějaký vztah vlastnický nebo vztah užívání nebo vztah, který by prostě odůvodnil oprávněnost jejich návrhů. (V sále je velmi hlučno.)

V této souvislosti přístup klubu Komunistické strany Čech a Moravy je k navrženému zákonu takový, že my jsme ve své podstatě byli připraveni vyjádřit mu podporu a propustit ho do dalšího čtení, nebo umožnit jeho schválení zde -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče. Dovoluji si požádat o klid. Budeme pokračovat, až se sněmovna ztiší. Děkuji vám, kolegové. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. My jsme tedy byli přesvědčeni, že by měl tento zákon mít určitou mez podpory, že by mohl projít Poslaneckou sněmovnou a že by mohl právě sloužit i jako nosič toho tématu církevních restitucí a umožnit hlubší zamyšlení v Poslanecké sněmovně nad tím, co vlastně spáchala v minulém volebním období, a vést k tomu, že by nejenom lhůty a prodloužení těchto lhůt vůči státu a povinným orgánům mohly také vést k zamyšlení, zda konečně neotevřít otázku skutečné odluky církve od státu. Otázku snížení alespoň finančních náhrad, které mají být církvím po dobu 30 let vypláceny. A zda by také nemohl být přehodnocen nějakým způsobem přístup státu ve vztahu k otázkám výrazných kulturních hodnot českého státu, které si církve a náboženské organizace a především církev římskokatolická nárokují. A zazněla tady otázka kroměřížského zámku a myslím si, že to je otázka výrazně jasná.

Je nám také srozumitelné, že Ministerstvo kultury a KDU-ČSL nebude s tímto návrhem zákona souhlasit. Nicméně bych v této souvislosti apeloval na to, aby ti, kteří cítí, že není něco v pořádku s církevními restitucemi, že jde něco nad národní zájmy českého státu, aby podpořili rovněž tuto předlohu, umožnili prodloužení lhůt pro povinné orgány a vytvořili nezbytné prostředí pro to, aby státní a jiné povinné orgány nikoliv překotně vydávaly a měly dostatek času skutečně prověřit oprávněnost vydávaného církevního majetku. Protože zcela prokazatelně a historicky církev zdaleka takový majetek ani k roku 1945, jaký je jí těmito restitucemi přisuzován, nikdy nevlastnila. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. Pardon, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl po dohodě navrhnout přerušení tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Pardon. (Reaguje na hlasy z pléna.) Dokdy, pane předsedo?

 

Poslanec Jiří Mihola: Do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jiří Mihola: Do příští řádně, protože budeme mít ještě tu mimořádnou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Takže zopakuji návrh. Pan poslanec Mihola navrhuje přerušení tohoto bodu do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. O tom zahájím hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 185. Přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 60. Tento návrh byl zamítnut.

 

Další řádně přihlášený je pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré poledne, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Absolvovali jsme tady barvitou debatu a já se na rozdíl od mých předřečníků v souvislosti s novelou tohoto zákona budu věnovat trošku faktům. Já jsem se asi na rozdíl od mých kolegů trošku zabýval fakty a skutečnostmi, takže jsem si ověřil u bývalé první náměstkyně Státního pozemkového úřadu, a to už bylo tedy opravdu dříve, a mám tedy, pane zpravodaji, trošku rozdílné informace, než vy jste uváděl, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, kde informace, které já jsem dostal od Státního pozemkového úřadu, jsou takové, že absolutní většina podaných vznesených nároků ze strany církví byla učiněna v závěru roku, v posledních dnech roku. Samozřejmě začínaly již od září, ale počet žádostí velmi prudce kulminoval před koncem roku, před koncem období pro podávání těchto žádostí. To je tedy, pane zpravodaji, opravdu rozdílná informace, kterou mám já, a vyžádal jsem si ji ze Státního pozemkového úřadu. (Trvalý hluk v sále.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP