Sněmovní tisk 98
Novela z. o zemědělství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 21. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 93).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 98/4, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 14:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 362).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 6. 2014.
  Zákon Senátem schválen 23. 7. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 8. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 179/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
903Ladislav Velebný06364-07709.doc (26 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 9. 6. 2014 v 10:31:23
926Ladislav Velebný06387-07734.doc (52 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 11. 6. 2014 v 09:35:58


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční politika, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (30)ISP (příhlásit)