(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, je 11.01, to znamená, čas na přestávku, který byl vyměřen, uplynul. Zazvoním gongem a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby sem přišli, protože budeme pokračovat v projednávání bodu a máme před sebou hlasování.

Než tak učiním, tak ještě přečtu omluvenky, které mi doputovaly na stůl. Omlouvá se od 12.15 hodin z jednání Poslanecké sněmovny paní poslankyně Nina Nováková. Dále se omlouvá od 11 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Zavadil. A dále od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Milada Halíková.

Požádal bych vás, abyste zaujali místa u hlasovacích zařízení, protože nyní přistoupíme k hlasování o tomto zákonu ve třetím čtení. Také vás poprosím, abyste snížili hladinu hluku v sále, protože je obtížné rozumět.

Pan ministr Zaorálek hlásí náhradní hlasovací kartu s číslem 14.

Poprosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, konstatuji, že k tomuto návrhu jsme obdrželi tři pozměňovací návrhy. Všechny byly diskutovány v pořadí, v jakém došly. Byl to sněmovní dokument č. 951, jehož navrhovatelem je pan poslanec Šidlo. Pak to byly dva návrhy č. 957 a 958 pana poslance Zbyňka Stanjury. My jsme teď po debatě a přípravě s oběma navrhovateli připravili a stanovili následující pořadí tak, abychom hlasovali a vyhnuli se případné nehlasovatelnosti těch dalších návrhů.

Takže pořadí toho hlasování bude následující: Nejdříve sněmovní dokument 958, je to tedy návrh poslance Stanjury, v uvozovkách ono legislativní navrácení před loňský únor. Potom sněmovní dokument 951, tedy návrh poslance Karla Šidla, který se věnuje rozšíření působnosti na kraje a obce. A pak konečně návrh č. 957 z dílny pana poslance Stanjury, který upravuje výši toho koeficientu. A můžeme se do toho pustit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Nejdříve budeme hlasovat v pořadí tak, jak jste navrhl. Ptám se ještě na první pozměňovací návrh 958, jaký je postoj zpravodaje a předkládajícího? (Postoj zpravodaje Kolovratníka je negativní. Postoj navrhovatele ministra dopravy je negativní.) Děkuji.

Takže zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 178. Přítomných poslanců je 161, pro tento návrh jich bylo 36, proti 87. Tento pozměňovací návrh byl zamítnut.

 

Nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 951. Ptám se pana zpravodaje a navrhovatele na jejich postoj. (Zpravodaj také v tomto případě dává negativní stanovisko. Navrhovatel rovněž za Ministerstvo dopravy vyjadřuje negativní stanovisko.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, kdo je proti?

Končím hlasování číslo 179. Pro tento pozměňovací návrh bylo z přítomných 162 poslanců 58, proti 91. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tom případě máme před sebou třetí pozměňovací návrh pod číslem 957 a táži se, jaké máte stanovisko. (Také tady je negativní stanovisko zpravodaje. Rovněž předkladatel vyjadřuje negativní stanovisko.) Děkuji.

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Končím hlasování číslo 180. Přítomných 162 poslanců, pro tento návrh 58, proti 84. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Tedy o všech návrzích bylo hlasováno a nyní bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 182, ve znění schválených pozměňovacích návrhů - ale ty nebyly přijaty.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pardon, tak to nesmí být, ve znění pozměňovacích návrhů, pane předsedající. Musí to být "ve znění podaného vládního návrhu zákona".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem říkal, žádný z pozměňovacích návrhů nebyl přijat, to znamená ve znění vládního návrhu. Mám zde zmáčknutou... ne, takže ruším faktickou poznámku a v tom případě zahajuji hlasování o takto navrženém usnesení. Kdo je pro? - Tak v tom případě se omlouvám, byl jsem požádán o odhlášení, takže v tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám o opětovné přihlášení do systému.

 

Nyní zahajuji hlasování o návrhu usnesení tak, jak bylo předneseno. Táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? (Potlesk z lavic ANO.)

Bylo to hlasování číslo 182. Ze 155 přítomných poslanců bylo pro návrh 88 a proti bylo 37, takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP