(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment neeviduji nikoho řádně přihlášeného do diskuse ani s faktickou poznámkou. Pokud tomu je tak, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat, zda pan navrhovatel, případně pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. (Nemá.) Pan zpravodaj? Také ne, děkuji. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Mám zde s přednostním právem pana poslance Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já si dovoluji požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 10.55 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 10.50 do 10.55 hodin.)

 

Dámy a pánové, jak jsem řekl, jednání bylo přerušeno do 10.55 hodin. Zahájil jsem jednání v tento moment, ale byl jsem požádán ještě o pětiminutovou přestávku ze strany sociální demokracie, tedy jednat začneme v 11.01 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP