(Schůze pokračovala ve 13.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání 10. schůze Poslanecké sněmovny. Ještě před otevřením přerušeného bodu č. 20 konstatuji omluvu od 14 hodin pana poslance Marka Černocha.

 

20.
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím nyní, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele pan poslanec Jeroným Tejc a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vondráček.

Chápu sice, že se hlásí s přednostním právem předseda klubu ODS, ale protože jsme přerušili bod v době, kdy byl přihlášen a mluvil pan poslanec Fiedler, dovolte mi, abych pana poslance Fiedlera nechal dokončit jeho projev. Bylo by od nás velmi nepěkné, kdybychom to udělali jiným způsobem. Pan předseda klubu ODS jistě bude respektovat tento postup.

Prosím, pane poslanče. Byl bych rád, abychom racionálně mohli dokončit. Já jsem se z důvodu racionality odhlásil ze své přihlášky do rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji panu předsedajícímu za racionalitu. Já se jí také budu pokoušet držet, protože to, co jsme tady viděli a zažili dopoledne, mělo od racionality někdy hodně daleko. A protože začínáme v podstatě znova a tok myšlenek byl přerušen, dovolím si jen v rychlosti zopakovat to, co jsem říkal, a mezitím jsem si stihl v krátké polední pauze připravit i některé další faktické údaje.

Vyzývám všechny poslance zde přítomné, byť v notně prořídlém sále, abychom uvažovali racionálně, na základě faktů, a nikoli na základě emocí.

Ze zprávy bývalé první náměstkyně ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu, která byla napsána 4. března t. r., jsem si vyžádal informace o tom, jak je to s podávanými výzvami, tak abych věděl, jak zhruba bude také nabíhat potřeba jejich řešení, čili rozhodnutí. To, co tady uváděl pan zpravodaj, to jsem říkal před obědem - nechci používat silná slova - byly to, řekněme, nepravdivé informace, ale od zpravodaje to opravdu překvapuje.

V devátém měsíci, tj. v září, bylo podáno, pokud jsem si to stihl rychle dobře spočítat, 6,68 %, v desátém měsíci 12,77 % výzev, v jedenáctém měsíci 80,67 %, v dvanáctém měsíci 29,89 %, a protože termín byl posunut až do druhého ledna - neznám tedy důvody, ale berme to prostě jako skutečnost a jako fakt - tak ještě v lednu bylo podáno 4,45 % výzev. Když to jednoduše shrnu, tak za poslední dva měsíce a ten první den v lednu, který nebyl dnem svátečním, čili za dva měsíce a jeden den bylo podáno 53 % těchto výzev. Jenom ještě pro vaši informaci - výzvy byly podávány již od ledna roku 2013 a v tom lednu jich bylo podáno dohromady 13, což činilo 0,25 %.

Čili z těchto údajů je naprosto patrné, že docházelo k prudkému a strmému nárůstu podávání výzev. A bývalá první náměstkyně v dopise mi také odpověděla: Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že v posledních měsících roku 2013 došlo k mimořádnému nárůstu podávaných výzev, lze hovořit o exponenciálním nárůstu. A z tohoto titulu se také bude kumulovat počet výzev nebo rozhodnutí teď v tomto období, do konce června, resp. tedy do 2. července.

Dovoluji si tvrdit, že to, co zde uváděl zpravodaj, jsou opravdu nepravdivé informace.

Jak jsem uváděl již dopoledne, z 5. června t. r. roku mám k dispozici zprávu ředitele odboru řízení restitucí, kdy k tomuto datu bylo vyřízeno 339 dohod z celkového počtu 5 737. Mezitím jsem si to propočítal přesně, není to 5 %, je to 5,91 %, s tím, že mi bylo sděleno, že není předpoklad, že by se do konce měsíce června tento stav a tyto počty nějak výrazně změnily.

Dále bych vás chtěl informovat, pokud to někdo nevíte, o skutečnosti, že ke konci roku 2013 došlo na Státním pozemkovém úřadu, bylo to myslím od měsíce září, k propouštění řady zaměstnanců. To byl opravdu nelogický krok v souvislosti s tím, že v tu dobu již bylo známo, že tento úřad bude muset v první polovině následujícího roku řešit značné množství výzev k navrácení církevního majetku. A o tom, že stav, který tam je, je opravdu asi velmi komplikovaný, svědčí i to, jak to asi víte ze sdělovacích prostředků, v minulém měsíci přijímal tento úřad tuším 130 nových zaměstnanců. A položte si, kolegyně a kolegové, sami otázku, jak tito noví zaměstnanci budou schopni rychle se vnořit do problémů a odpovědně, reálně, věcně a bez chyb rozhodnout o tom, o čem rozhodovat mají.

Nebudu zde uvádět v tuto chvíli, protože nás tlačí čas a nechci tady jitřit emoce, nějaké další věci, které jsem chtěl sdělit, ale říkám: vyzývám všechny přítomné, abychom se drželi těchto racionálních faktů, které tady uvádím, na rozdíl od všech předem diskutujících. A myslím si, že údaje, které jsem zde sdělil, naprosto jasně dokládají věcnost podané novely zákona, o které právě jednáme, a proto vás vyzývám, abyste ji v rámci racionality propustili do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ještě než vystoupí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, konstatuji omluvu pana poslance Antonína od 14 hodin. Pokud se někdo doptává, jak to bude s vyhlášením výsledků voleb, tak po ukončení tohoto bodu vyzvu pana předsedu volební komise.

Pane předsedo, máte slovo. Zatím jste poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Mám procedurální návrh, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do 1. října 2014. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je procedurální návrh, který rozhodneme bez rozpravy.

Zahájím hlasování pořadové číslo 186 a požádám vás o to, abyste rozhodli o tomto návrhu pana kolegy Stanjury. Kdo je pro přerušení do 1. října 2014? (Hlášeny závady na hlasovacím zařízení.) Dobře. Prohlašuji hlasování číslo 186 za zmatečné, necháme ho doběhnout. Všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených poslanců, rozhodneme v hlasování číslo 187, které jsem zahájil, o přerušení do 1. října 2014. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 187, z přítomných 113 pro 39, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

To byl poslední přihlášený do rozpravy, nikoho nevidím, rozpravu končím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP