(14.10 hodin)
(pokračuje Konečná)

Je jistě jednoduché říct, že bychom to všichni chtěli v novém zákoně o odpadech, který možná začne platit 1. 1. 2016, možná 2017, a že se tam všechno vyřeší. Ale to, co si musíme uvědomit my jako zákonodárci, je, že tím, že to dáme až do nějaké další a budoucí legislativy, která možná bude, ale možná také ne, už jsem tady toho zažila opravdu hodně, tak uděláme jediné: My obce a občany vystavíme do situace, kdy všichni víme, že v roce 2024 nejpozději bude zákaz skládkování, což je dneska směrnice, která existuje, je v EU a je platná, a my nebudeme mít jakoukoliv šanci se připravit na to, abychom s odpadovou legislativou něco udělali.

Nechci říkat o lobbistických tlacích z jedné či druhé strany. Já jsem také ráda, že k té dohodě nakonec došlo tak, jak k ní došlo, a že se v tuhle chvíli návrh jak pana kolegy Oklešťka, tak pana kolegy Böhnische bude vztahovat, ale zároveň tady za klub KSČM musím říct, že my chceme, aby se toto téma otevřelo daleko dřív, aby se klidně otevřelo samostatně, protože všichni, kdo u těch debat byli, vědí, že to byly debaty, které byly hodinové, dvouhodinové, tříhodinové, a je třeba to rozebrat a ne to schovávat někde do velkého návrhu zákona, který bude mít dalších x problémů. Protože odpady jsou prostě problém, a jestli se dneska někde v ČR děje byznys, tak jsou to odpady, protože odpady jsou zboží, co si budeme vykládat.

A já bych jenom chtěla podpořit a říct, že jsme připraveni za klub KSČM ne to oddalovat a zase si říkat, že to někdo vyřeší za nás, ale spolupracovat na tom, aby se to vyřešilo ideálně do konce tohoto roku a abychom všechny postavili před to, že vědí, jak se mají v příštím období zachovat. Protože plány odpadového hospodářství, finance potřebné k nim, ale i to, jakým směrem se ČR bude dál stavět, to je běh na dlouhou trať a já bych si přála, abychom byli tak zodpovědní, že tohle vezmeme vážně. Je jednoduché říct: ono se to nějak vyřeší. Ale potom bych nezáviděla těm z vás, kteří tady budete sedět v roce 2018, ty samé obce, ti samí občané na vás budou křičet, že jste nic neudělali, nebudou na to peníze, budeme vědět, že je to průšvih. A vzpomeňte si na mě, že pokud nenajdeme odvahu, tak k tomuto dojde, protože ve velkém zákonu o odpadech nemáme šanci tohle téma vůbec uchopit.

Takže dovolte mi poděkovat panu ministrovi za jeho odvahu a věřit, že ji neztratí díky výkřikům některým, kteří na tom většinou mají vlastní zájem. (Potlesk poslanců KSČM, ČSSD a některých poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom velice krátce. Já jsem paní poslankyni Konečné neporozuměl v tom, že nám tady říkala, že nakládání s odpady bychom chtěli schovat do zákona o odpadech. Já si osobně myslím, že zákon o odpadech je právě ten zákon, který má řešit komplexně nakládání s odpady. Naopak, my jsme to teď chtěli schovat do malé technické novely, která se týkala nakládání s elektroodpadem. Tady jsme chtěli schovat skládkování a navýšení peněz, které budou dávat naši občané za odpad a za skládkování jako takové. To jsme chtěli schovat do malé technické elektronovely. Věřím, že nakládání s odpady patří do zákona o odpadech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Dovolte mi, vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím vzkázat kolegu Kučerovi, že to je stejný zákon o odpadech, jaký jednou budeme přijímat, takže dáváme něco do zákona o odpadech, což je přirozené, ale že jsem spíš chtěla varovat před tím, a možná až si ten zákon odpadech přečtete, tak pochopíte, že zákon o odpadech je nejenom o spalovnách či skládkování - je o nebezpečném odpadu, je o autovracích, je o druhotných surovinách, je o 20 minách, které v něm dneska leží. A věřte mi, že ti z vás, kteří tady budou, když ho budete schvalovat, tak budou mít co dělat, aby všechny tyhle miny vychytali. A navíc si nejsem úplně jistá, jak je to s tím časem. Já prostě jenom říkám, neztrácejme čas a buďme zodpovědní. To je to, o co mi jde!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně pánů zpravodajů Nekla nebo Oklešťka. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřil.

 

Poslanec Josef Nekl: Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně a kolegové, dostáváme se k bodu hlavnímu při projednávání tohoto návrhu s tím, že jste jistě slyšeli, jakým způsobem je určitá dohoda, takže já bych vás rád provedl hlasováním s tím, že bych doporučil tuhle proceduru.

V prvé řadě budeme hlasovat, protože je to potřeba, byla teď tady předložena legislativně technická úprava k pozměňovacímu návrhu B13 poslance pana Böhnishe. Potom bychom hlasovali jako celek o bodech A1, A2, A11, A12, A13, to je účinnost těchto pozměňovacích návrhů v části týkající se nového článku III - novela ekoauditové novely zákona o odpadech. B1, B2, B11, B12 a B13 v části týkající se nového článku III jsou nehlasovatelné z důvodu totožného znění s odstavci A1, A2, A11, A12, A13.

Pak bychom společně hlasovali o bodu A3 - komunální odpad, zákaz skládkování určených odpadů a stanovení odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky a A13 - účinnost v části týkající A3. Pokud bude přijato, pak jsou pozměňovací návrhy B3 a B13 v části týkající se B3 nehlasovatelné. Pokud A3 nepřijato, je nehlasovatelný pozměňovací návrh C, což je pozměňovací návrh k A4.

Jako celek budeme hlasovat o A4 až A8. To je to jádro, to, o čem hlasujeme, to znamená elektroodpady. B4 a B8 jsou nehlasovatelné z důvodu totožného znění s A4 a A8.

Společně budeme hlasovat o A9, A10 a A13. A13 je účinnost v části týkající se A9 a A10. Pokud bude přijato, pak pozměňovací návrh B9, B10 a B13 v části týkající se těchto pozměňovacích návrhů jsou nehlasovatelné. Pokud nepřijato A13 a A3 účinnost v části týkající se A3, pak se hlasuje o B3 a B13 - účinnost týkající se části B3. To je to, co načítal teď pan kolega Böhnisch. Pokud budeme hlasovat o A9, a tom budeme hlasovat, tak je E nehlasovatelné, neboť je totožného znění jako část A9. Pokud bude nepřijato A9, A10, A13 - A13 je opět účinnost v části týkající se A9, A10, pak se hlasuje o B9, B10 a B13 v části týkající se B9 a B10.

Pak by se společně mělo hlasovat o D1 až D5. To jsou návrhy paní poslankyně Havlové. A nehlasuje se již o účinnosti A13, B13 týkající se nabytí účinnosti zákona jako celku a dosavadních bodů 32, 36 a 38, které jsou již obsaženy v návrhu novely zákona. A na závěr bychom hlasovali o znění zákona jako celku, přijatých pozměňovacích návrzích, nebo v původním znění. Ono to vypadá složitě, ale moc složité to nebude.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kéž byste měl pravdu. Vypadá to opravdu složitě. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh procedury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. V návaznosti na vyjádření pana ministra doporučuji jako první hlasování - hlasovat o pozměňovacích návrzích jako celku. (Domluva se zpravodajem.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Já bych nedoporučil jako celku, protože tam bychom v tom případě odstranili pozměňovací návrhy, které se týkají elektroodpadů, a tam je potřeba některé ty věci mít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP