(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před panem zpravodajem s faktickou poznámkou pan kolega Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl reagovat na kolegu Laudáta. Je faktem, že v podstatě ihned po schválení zákona, kterým se zavedly odvody ve výši 3 % ze zákonného pojištění z provozu motorových vozidel, vystoupil tuším ředitel Asociace pojišťoven, který v jednom motoristickém týdeníku sdělil veřejnosti, zvláště motoristické, že samozřejmě, že když se zvýší o 3 % odvody, tak že budou muset zdražit pojištění, a to nejméně o 5 %! Jinými slovy, pojišťovny to samozřejmě využily jako záminku pro zdražení. Ale vzhledem k tomu, že tento odvod mohou započítat do nákladů, je to daňově uznatelný výdaj, tak reálná nutnost zdražovat tam pochopitelně nebyla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Tak vidíte, jaký je to paradox. Bylo řečeno, že privátní sektor to dělá lépe a levněji a státní správa hůře a dráž. Ale všechny jasné údaje ukazují na to, že je to naopak. Ten problém je taky v tom, že když snížíte náklady ministerstva a nebude s tím souhlasit ministr, tak ho předseda vlády vymění, nebude s tím souhlasit představitel nějaké instituce, tak ho vymění ministr, a musí se do toho snížení vejít. Když to chcete učinit u privátního subjektu, který za stát vykonává nějakou činnost, tak vám vyhrožuje tím, že se systém zhroutí. To jenom abychom si uvedli, jak to funguje. Prostě veřejné peníze jsou pro privátní sektor velmi zajímavé.

A nyní k některým údajům, které byly požadovány. Já jsem je neuváděl, co se týká úrazového pojištění, protože byly uvedeny v dopisu pana generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy.

Takže srovnám dva roky. V roce 2011 prováděli 56 720 škodných řízení a zajišťovali 14 284 rent. Tehdy si stáhli do paušální správní režie 848 548 tis. korun. O rok později spravovali 54 273 škodných událostí a 14 490 rent. Vybrali objem 6 408 094 tisíc a stáhli si do paušální režie 576 729 tis. korun. Je to samozřejmě při srovnávání s Českou správou sociálního zabezpečení, která pracuje s limity výběru 350 mld. a výdajů 380 mld., nepoměrné, ale já jsem se vám snažil ukázat, že nepoměrná je taky ta činnost, kterou musí ta která organizace odvádět. Takže spíš bych se přikláněl ke srovnání k důchodovým pojišťovnám či správcům důchodového pojištění, příp. Všeobecné zdravotní pojišťovně, která samozřejmě taky pracuje s většími objemy, ale i těmi pojišťovnami, jak říkal pan předseda Zavadil, v zahraničí.

A poslední věc, kterou bych chtěl říci. Přece když tu probíhalo schvalování tohoto návrhu tak drtivou většinou - jak bylo řečeno, možná politický obchod -, tak se k tomu vyjadřovala taky vláda. Také se v té vládě muselo vyjadřovat Ministerstvo financí. Takže neříkejme, že tehdy to bylo odsouhlaseno tak, že k tomu neměl nikdo žádné připomínky nebo to posuzoval jinak, než to posuzujeme dnes.

Takže vás vyzývám z většiny v novém složení, aby se dokázala tato Poslanecká sněmovna vyrovnat s tím, jak ušetřit taky nejenom ve státní správě, ale v té přenesené správě, kterou stát přenáší na jiné subjekty v privátním sektoru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. A to je zatím poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ještě než se budeme zabývat závěrečnými slovy - paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, přečtu ještě omluvy. Omlouvá se od 13 hodin pan poslanec David Kádner, od 11.30 pan poslanec Jiří Pospíšil a od 13.30 pan poslanec Soukup.

Nyní tedy požádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako paní ministryně. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. (Zpravodaj se ještě jde odhlásit na své místo.) Omlouvám se. Naše procedura bude vcelku jednoduchá. Navrhuji, abychom nejdřív hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem A, tj. pozměňovací návrh schválený výborem pro sociální politiku, který posouvá ten termín ještě o rok proti původnímu návrhu vlády. Pak bychom hlasovali o mém pozměňovacím návrhu pod bodem B. Když se vyrovnáme s pozměňujícími návrhy, hlasovali bychom o usnesení. Pokud bude schváleno, máme ještě čtyři doprovodná usnesení, které bychom jednotlivě hlasovali, já bych je přečetl. Toť asi vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Požaduje někdo schválit proceduru? Je poměrně jednoduchá. Není tomu tak. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování.

Pozměňovací návrh pod písmenem A - stanovisko? (Zpravodaj: Kladné.) Paní ministryně? (Poslanec Stanjura upozorňuje na procedurální návrh.) Omlouvám se, samozřejmě. (Zpravodaj se též omlouvá.)

 

Teď se omlouvám, protože jsem měl pana zpravodaje upozornit na to, že nejdřív musíme hlasovat procedurálně po skončení rozpravy o návrhu na vrácení návrhu zákona do druhého čtení.

Rozhodneme tak v hlasování pořadové číslo 152, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 152, z přítomných 157 pro 25, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy vrátíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Hlasujeme pod písm. A, stanovisko kladné, paní ministryně? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 153. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 153, z přítomných 157 pro 146, proti 1. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh?

 

Poslanec Miroslav Opálka: Pod písm. B je ten můj diskutovaný pozměňovací návrh. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 154. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 154, z přítomných 157 pro 123, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku. Pak bychom se vypořádali s návrhy výborů, které byly doprovodné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP