(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím vás, abyste zaujal místo zpravodaje.

V tento moment otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášeného pana poslance Bezecného s faktickou poznámkou. Není tomu tak. Dobře. V tom případě zde mám do řádné rozpravy tři přihlášené. Prvním z nich je pan poslanec Petr Kudela. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové poslanci. Už to budou skoro dva roky, co Poslanecká sněmovna schválila zákon o částečném napravení křivd. Všimněte si, že neříkám církevní restituce, jak je zvykem, ale částečné napravení křivd.

Od sametové revoluce uplynulo dvacet dva let, než byla Poslanecká sněmovna schopna, či spíše ochotna schválit tento - a všichni dobře víme nedokonalý - zákon. Přitom každý vidí tu nedokonalost někde jinde.

Ústavní soud rozhodl o nezbytnosti přijetí zákona, podle kterého by měl stát povinnost vrátit církvím neprávem zadržovaný majetek. Jsem si jistý, že kdyby tak nerozhodl, neměli bychom takový zákon ještě dosud. Je velkou ostudou této země, že trpěla potlačováním práva církví na vlastnictví majetku dlouhých šedesát dva let. Čtyřicet let zadržoval církevní majetek komunisty ovládaný stát a dvacet dva let až jízlivá neochota Sněmovny tento majetek vrátit. I když se k tomu sama zavázala. Musím připomenout, že zabrání řádových budov zvládli komunisté se svými lidovými milicemi za dvě noci. Jedna noc mužské řády a jedna noc ženské řády. V noci proto, že sami věděli, že konají nepravost, a měli strach toto činit ve dne.

Je ostuda, že potom co na základě rozhodnutí Ústavního soudu Sněmovna zákon o částečném napravení křivd konečně přijala, dnes se otálí s jeho naplňováním a naopak se neustále zpochybňuje. Tento zákon není otázka majetku, ale práva a slušnosti. Zasahování do zákona, na jehož základě jsou uzavřeny smlouvy, je špatná cesta. Snaha o jeho měnění budí dojem čísi snahy smlouvy neplnit vůbec, nebo oddálit jejich plnění a hledat cesty, jak je nesplnit legálně. Takové počínání rozhodně neukazuje na fungování právního řádu v této zemi a nastoluje nedůvěru v právní jistoty.

V právním státě máme protiprávní stav, který je potřeba napravit. Máme uzavřené smlouvy, které mají právní stav nastolit, a to je potřeba respektovat. Navíc uzavřené smlouvy na základě zákona platí a jejich platnost nezmění žádná novelizace. Jak by se každému z nás asi líbilo, kdybychom namísto platu dostali zprávu, že se nestihlo výplaty spočítat a že se rozhodlo, že výplatu dostaneme o měsíc či dva později? Ale církve a náboženské společnosti v takovém stavu jsou. Zákonem garantovaný příspěvek na jejich provoz je v souladu se zákonem postupně snižován a na základě toho samého zákona oprávněně očekávaný výnos z navráceného majetku nepřichází.

Proto jediné, co podle mého soudu můžeme udělat, abychom se vyhnuli další ostudě a zachovali se slušně, není zákon novelizovat, ale vyzvat vládu, aby se k církvím za prodlení s vydáváním zadržovaného majetku omluvila, aby při té příležitosti přislíbila nápravu do reálného data, a také, pokud tak ještě neučinila, aby co nejdříve zjednala nápravu. Omluva je způsob, jak přiznat svou chybu a vyjádřit lítost ze selhání. Omluva patří k jednání slušných lidí. A já chci věřit tomu, že zde jsme a chceme být slušní lidé. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat v rozpravě, mám zde dvě omluvenky. Dnešní den se omlouvá pan poslanec David Kasal, a to od 12.45 hodin z pracovních důvodů, a do 13 hodin se z pracovních důvodů omlouvá paní ministryně Válková.

Dále do rozpravy je přihlášen pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, mám několik poznámek. Nedomnívám se, že dnes bude tento bod dlouhý. Samozřejmě vám přeji, abyste mohli odjet na léto aspoň na několik dnů.

Za prvé ke svému předřečníkovi panu Kudelovi. Váš ministr - prostřednictvím pana předsedajícího - má v gesci problematiku vydávání pozemků, pod vaším ministrem úřad, jak tady padlo, přijal desítky a desítky nových zaměstnanců, aby se to údajně zvládlo. Vaše strana je součástí koalice, která při realizaci zákona a platné smlouvy hází klacky pod nohy při vydávání majetku.

Odmítám jakékoliv stahování veta, které jsme společně s občanskými demokraty dali. Nikdo tady a církvi nikdo nepomohl, když měla naprosto taxativně rychle stanovený termín, do kterého musí předložit dokumenty a vznést nároky, které majetky chce vydat. Nikdo jí nedal ani den navíc. Ptám se, proč teď stát s násobným obrovským aparátem, i když věděl dvacet let, že bude tato akce provedena, nebo se dalo s vysokou pravděpodobností předpokládat, že k realizaci vydávání části majetku dojde, proč se nepřipravili. V komisi, která byla založena, myslím, že někdy v roce 2007 nebo 2008, které předsedal pan poslanec a místopředseda zdejší Sněmovny Kasal, bylo jasně řečeno, když tam chodili tehdejší ministr zemědělství, zástupci Pozemkového fondu, zástupci Lesů České republiky, že moc dobře vědí, které majetky jsou zaplombovány, na které má a na které nemá církev nárok. Tak se divím, proč najednou se všechno změnilo.

Odmítám, aby si někdo řešil vnitrostranické problémy. Oni tam něco načtou. Je srandovní, když koalice má velkou převahu v této Sněmovně a bude mít jasnou podporu všech hlasů opozice, že snad tady budou procházet nějaké pozměňovací návrhy. Nezlobte se, ale to jsou jakési výhrůžky, kterým já snad ani nechci rozumět.

Za další. Domnívám se, že zatím vládní koalice se chová k církvi poté, co si zažila jak za období druhé světové války, tak zejména za období socialismu v 50. a 60. letech, že se k ní chová z tohoto pohledu nemravně. Měkčí slovo já prostě použít nemohu. A je na ní a má morální právo když tak ona posečkat, ale jestliže tady my chceme neschopnost nějakého úřadu flikovat tím, že řekneme: máte smůlu, počkejte si ještě rok, dva roky, tři roky, ještě něco najdeme, proč vám něco nemusíme vydat... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP