Sněmovní tisk 144
Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: Foldyna J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 144/0 dne 24. 3. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2014. Vláda zaslala stanovisko 24. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2014 jako tisk 144/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 374/14, PID KORN9HKLQW2T.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 359).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 21., 23., 24. 10. 2014 na 19. schůzi přerušeno.
  Projednávání návrhu zákona bylo 5. 12. 2014 na 23. schůzi přerušeno.
  V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Projednávání návrhu zákona bylo 9. 9. 2016 na 49. schůzi přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1410Karel Fiedler06871-08587.doc (20 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 22. 9. 2014 v 10:26:33
1411Karel Fiedler06872-08588.doc (23 KB) / PDF (203 KB, 1 strana) 22. 9. 2014 v 17:13:58
1425Karel Fiedler06886-08607.doc (20 KB) / PDF (203 KB, 1 strana) 24. 9. 2014 v 16:39:28
1555Vladimír Koníček07016-08860.odt (9 KB) / PDF (22 KB, 1 strana) 4. 11. 2014 v 14:22:32
1883Jeroným Tejc07344-09379.odt (28 KB) / PDF (90 KB, 4 strany) 20. 1. 2015 v 15:37:00
1968Matěj Fichtner07429-09509.doc (86 KB) / PDF (0 KB) 15. 2. 2015 v 14:44:07


Hesla věcného rejstříku: Církev, Majetek České republiky, Restituce

Deskriptory EUROVOCu: církev, odškodnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)