(13.50 hodin)
(pokračuje Herman)

Pokud jde o pozměňovací a jiné návrhy uplatněné ve druhém čtení, sděluji, že souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy zemědělského výboru, se všemi legislativně technickými úpravami přednesenými paní poslankyní Margitou Balaštíkovou i se všemi pozměňovacími návrhy podanými panem poslancem Ladislavem Velebným.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli paní zpravodajka chce závěrečné slovo. Nechce. Můžeme tedy pokračovat. Požádám paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Pan ministr se vyjádřil, ale stejně ho budu ke každému bodu žádat o vyjádření. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych si tedy jako zpravodaj dovolila doporučit zákon včetně všech pozměňovacích návrhů přijmout a navrhuji hlasovat o tomto způsobu procedury hlasování: Za prvé, hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B, bod 1 až 6 společně, to jsou legislativně technické úpravy. Za druhé, hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, bod 1 až 46 společně, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem B, pokud by byly schváleny. A za třetí, hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem C, bod 1 až 4 společně. Za čtvrté, hlasovat o návrhu zákona o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to je velmi jednoduchá procedura. Má někdo požadavek na to, abychom ji odhlasovali? Všichni jsme jí rozuměli, myslím, že nemusíme hlasovat, můžeme rovnou přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže nejdřív odhlásit, ano, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

První pozměňovací návrh jsou legislativně technické úpravy uvedené pod písmenem B. Stanovisko? (Zpravodajka i ministr souhlas.) Můžeme hlasovat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 191. Ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy pod písmenem B. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 191. Ze 126 přítomných 124 pro, proti jeden. Bylo přijato.

 

Nyní pod písmenem A1 až 46. Stanovisko? (Zpravodajka i ministr kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 192. Z přítomných 127 pro 125, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Pod písmenem C. Stanovisko - paní zpravodajka a pan ministr? (Oba kladné.).

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 193. Z přítomných 127 pro 119, proti jeden. I tyto návrhy byly přijaty.

 

Byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy? Ano, souhlas. Můžeme tedy pokračovat. O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 98, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 194 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 194. Z přítomných 130 pro 129, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 72.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

 

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Pan ministr dopravy za pana ministra Mládka a zpravodaj hospodářského výboru Jiří Valenta zaujmou místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 135/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec František Laudát, což jsem očekával podle jeho ranního vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem tady ráno navrhoval vzhledem k nějakým věcem, které jsme si tady začali vyjasňovat z mého pohledu trošku pozdě, přerušení toho bodu. To neprošlo. Nicméně pochybnosti zůstaly a domnívám se a nějak jsme se tady dohadovali, že řešením by bylo vrátit k projednání do druhého čtení. Tudíž dávám procedurální návrh, aby se tento návrh zákona vrátil do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se vyskytla velmi kontroverzní definice pojmu spotřebitel v pozměňovacím návrhu, tak přesto, že je to poněkud pozdě, tak jako předseda hospodářského výboru podporuji návrh pana poslance Laudáta.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál v rozpravě? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli má pan ministr Prachař zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj také nemá.

Musíme rozhodnout o procedurálním návrhu, který padl v rozpravě ve třetím čtení, který odpovídá zákonu o jednacím řádu. A to rozhodneme... (Poslanec Jandák se dožaduje vystoupení na mikrofon.) Dobře, uznávám.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Došlo k maléru! Teď jsem se dozvěděl, kolegové, že při hlasování číslo 192 mám napsáno v záznamu, že jsem hlasoval proti! Já jsem hlasoval pro! Toto jsem chtěl říct a to je dost důležitý! (Ohlas v sále.) Mám mnoho kamarádů v zemědělství, dopadlo by to se mnou špatně! Děkuju vám!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Tak to byla přípustná faktická poznámka o elektronickém zápisu o hlasování pro stenozáznam. Tak jsem snad neporušil jednací řád, že jsem dal v tuto chvíli slovo panu Vítězslavu Jandákovi.

 

Nicméně musím nechat rozhodnout o vrácení návrhu do druhého čtení, a to hlasováním číslo 195, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro vrácení zákona do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 195. Z přítomných 129 pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tisk číslo 135 jsme vrátili do druhého čtení.

 

Děkuji panu ministru Prachařovi, děkuji zpravodaji a končím bod 73.

Paní poslankyně Balaštíková se omlouvá od 14 hodin z pracovních důvodů. Budeme pokračovat bodem číslo 74 a já předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Budeme se zabývat bodem

 

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 172/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Josef Nekl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 172/3.

Otvírám rozpravu, prosím, kdo se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP