Sněmovní tisk 173
Novela z. o silničním provozu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 173/0 dne 15. 4. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 145/14, PID KORN9F4EFBKW.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Čihák a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 226).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 173/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 173/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 173/3, který byl rozeslán 17. 6. 2014 v 17:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 214, usnesení č. 365).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 6. 2014.
  Návrh zákona 28. 7. 2014 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 173/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 173/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 118, usnesení č. 418).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 10. 2014.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 230/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
872Stanislav Huml06333-07670.doc (88 KB) / PDF (386 KB, 12 stran) 3. 6. 2014 v 15:08:32


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: dopravní právo, mezinárodní doprava, mezinárodní silniční doprava, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, přibližování legislativy, silniční doprava, silniční provoz, výměna informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)