(15.00 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já se musím pana kolegy Humla zastat. Má pravdu. Dokonce ta pravda je ještě drsnější, než si kdo myslí. Dokonce se rozhádávají někteří politici, nebo v minulosti se rozhádávali o to, čí odtahovka vyhraje. Přijde vám normální, že za asistence městské policie, která je placena z městské kasy, někdo realizuje svůj byznys? Dokonce, a byli to poslanci ODS, já jsem byl jeden z nich, když začali, tenkrát se už nikdo, po tom roce 2006, kdy už jsem nebyl pražským zastupitelem, nerozpakoval, do života města, centrálních částí, zasáhnout tak, že všechno zamodřil. Dokonce to došlo tak daleko, že se dostávali do významného deklasu místní podnikatelé i majitelé domů. Když chtěl někdo opravit nebo konzumovat jakoukoliv službu, servis, instalatéry, tak neměli kde zastavit. Pak se vymýšlela složitá schémata, kdo vlastně vůbec na takhle koncipovaných zónách vydělá.

Já jsem byl jeden z těch, kdo podepsal, byť z vlastní strany tehdy ještě, návrh novely zákona, že i podnikání je veřejným zájmem. Je mi líto, že dnes ODS sklouzla tam, kam sklouzla, ale je to její věc a já se k nim nebudu vyjadřovat.

Komu přijde normální, že přijde za pořád ještě bagatelní přestupek, že tam stojí někde v zóně auto a najednou tam nemá majetek za 500 tisíc, 700 tisíc, 900 tisíc, možná tři miliony možná někdo a že najednou ho tam nemá a teď zjišťuje, kde ho má. A často mohl být i donucen za dramatických okolností tam to auto nechat, když nepřekáží provozu. Já osobně jsem byl vždycky spíš příznivcem toho zakázat sahat na majetek cizí osoby, pokud nepřekáží, neohrožuje, nezabírá místa vyhrazená postiženým, nezabírá místa pro nástupy hasičských sborů v případě požáru a tak jak jsou definována u jednotlivých nemovitostí, tak že se na něj nemá sahat.

Samozřejmě ono se to překlápělo a vlastně se ten problém vyvrbil v souvislosti s odtahy - neodtahy vozidel zejména ministrů, poslanců. Přece to nikdo nezneužívá, je to naprosto bagatelní. Je mi líto, že nedošlo k dohodě nebo k tomu statu quo, které zřejmě v Praze fungovalo až do příchodu současného ředitele městské policie, nevím o koho jde, neznám ho. Myslím si, že policie má jiné úkoly a jiné povinnosti a jiné problémy než sondovat, kde stojí zrovna poslanec a nemá odtahované vozidlo. Vzniklo to v reakci na jakýsi pokus.

Já se vás zeptám otázkou a odpovězte si sami, co byste říkali, kdybyste si přečetli: Ministr dopravy Spolkové republiky Německo nebo ministr hospodářství přijel pozdě, nebo během jednání mu berlínská policie odtáhla auto. Já si připadám, že ten problém je víc nafukován.

Samozřejmě, já jsem dostal spoustu nadávek, výhrůžek. Ale když to tak vezmete, např. na Praze 1, kde je zhruba, mám pocit, vydáno asi o třetinu víc městských karet parkovacích, než je počet v placeném stání, tak nevím. Myslím si, že je to i nešťastné. Ono se to netýká ani tolik Pražáků jako spíš mimopražských, kteří na to dojíždějí, neznají pražský systém a z tohohle pohledu to město je pro ně skutečně nepřátelské.

Jenom vám můžu říct, že jsem už tehdy varoval ódéesáky, aby takhle koncipované modré zóny v centru nedělali. Ony ty fatální dopady se projeví až často za desítky let. Nicméně - a poslední věta: V jedné části Mnichova kdysi zavedli takto nepřátelsky koncipované rezidenční stání, zrušili to asi za měsíc po vzpouře podnikatelů. Něco podobného je a bylo v Paříži, nebo co se týká té tvrdé restrikce, a dnes investují obrovské peníze, aby takový ten běžný život, malí podnikatelé, malé společenské kluby apod. se vrátili do centra města. Už jsou to víceméně nevratné, fatální škody.

Vždycky jsem chtěl, aby byl jednotný systém pro celou Prahu. Nikdy se to nepovedlo. Já bych se pana kolegy Humla zastal. Nechci tady dlouho zdržovat, ale ta situace opravdu je ostudná.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Po ní s řádnou přihláškou pan poslanec Huml.

 

Poslankyně Jana Černochová: Volební kampaň právě začala. Myslím si, že na tomto krásném vystoupení mého bývalého kolegy člena ODS, nyní TOP 09 Františka Laudáta bylo vidět, s kým nyní TOP 09 na pražské radnici vládne - s ČSSD. Myslím si, že ta doba, kdy se mohl ten systém, po tom, co ho nastavila ODS, změnit a hlavní město má primátora pana Hudečka z téže strany, jako je pan Laudát, tak myslím, že už to trvá skoro dva roky, kdy toto vedení radnice společně s podporou ČSSD vládne našemu hlavnímu městu. Já se tedy ptám, proč v tuto chvíli návrh, který jde z koalice ČSSD - TOP 09, nejsou smíšené zóny, ale je naopak rozšíření zón v hlavním městě Praze o další městské části podle starého systému - (Chvíli hovoří poslankyně současně s předsedajícím.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale my jsme ve třetím čtení návrhu zákona, my se nebavíme o pražské politice. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane předsedo, nemáte mi právo skákat do řeči! Řiďte schůzi tak, jak vám říká jednací řád!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, ale to právo mám, nezlobte se. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nemáte! Já se vyjadřuji k věci. Vyjadřuji se k bodu novela zákona o silničním provozu. Vy jste mi ubral 15 vteřin z toho mého času, tak prosím, aby se to už neopakovalo! Řídíte schůzi a řiďte ji tak, jak máte, podle jednacího řádu, a ne tak, jak máte politické preference!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji vám za vaši radu a prosím, abyste se držela tématu projednávání. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, já se tématu držím, takže zpátky k tomu.

Prosím tedy, aby kolegové na pražské radnici, kteří nás třeba poslouchají, si vzali k srdci slova jejich kolegů, která tady zaznívala, a aby skutečně nedopustili to, že se v Praze budou rozšiřovat zóny o další městské části podle starého způsobu. Prosím, vynasnažte se všichni o ty smíšené zóny, tak jako jsme je chtěli na Praze 2 od začátku, a já budu nespokojenější komunální političkou na Praze 2, protože ty věci skutečně fungují a byly i ověřeny ze zahraničí, že to je způsob, který je jediný možný funkční, že se střídají vlastně dvě skupiny návštěvníků a obyvatel v příslušné městské části. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. S další faktickou poznámkou - pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, jenom krátce. Nemám samozřejmě nic proti tomu, aby se vedla pražská komunální volební kampaň, jen poprosím, aby se tak nečinilo v pátek odpoledne (Smích, potlesk.). A hlavně, jsme přece jenom ve třetím čtení. Já se tady v krátké době již podruhé musím zastat pana předsedajícího Gazdíka, jsme přece jen ve třetím čtení, kde, pravda, rozprava je možná, ale pojďme ji vést k věci a hlasovat, jinak vyzvu všechny mimopražské, aby obsadili svými vozidly všechny modré zóny, a dokud nepřestane tato kampaň, tak tam zůstali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za zastání se od svého ctěného kolegy. Slibuji mu za to flašku. Děkuji.

S další řádnou přihláškou pan poslanec Huml, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já jsem to mohl vzít jako faktickou, protože nechci být dlouhý. Chci jen reagovat na kolegu Svobodu. Tato Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že se z modrých zón, tedy ze zón, mohou odtahovat auta. Tato Poslanecká sněmovna. Je to špatné rozhodnutí. Některým vozidlům se botičky nasadit nesmějí, to mluvím o invalidech, a odtáhnout mohou. Přitom odtah je daleko zásadnější zásah do života toho člověka. A pro kolegy - nejsem vůbec obuvník, ani náhodou - vy nemusíte ty botičky nasazovat, můžete to úplně pohodlně vyřešit parkovačkou za sklem a opakovaně pořád tomu člověku dávat pokuty, ono to vede ke stejnému výsledku, věřte mi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Humlovi. V tuto chvíli neeviduji žádného dalšího přihlášeného do rozpravy. Pakliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP