(11.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Ale protože řada lidí v této Sněmovně se s tím nemůže smířit, tak neustále vznikají komise, vznikají návrhy zákonů, které mají něco posunout, něco dořešit. Já si myslím, že je třeba se vrátit k věcné diskusi a je třeba také přijmout to, že tady byl přijat zákon, který měl napravit křivdy, které se staly. To mějme na paměti a nenechávejme se unést k nějakým nenávistným výrokům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka je přihlášena od paní poslankyně Niny Novákové. Máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Dámy a pánové, protože jsem katolík, podařilo se velmi rychle se zklidnit a nemít pocit nesmírného pobouření z toho, co jsem tady slyšela.

Protože jsem učitel, myslím, že je třeba víc apelovat na všechny pedagogy, aby děti, které teď chodí do školy a mají rodiče a prarodiče s takovým smýšlením, které jsme tady slyšeli, mohly být informovány opravdu trošku jinak.

A protože jsem demokrat, tak bych chtěla říci - to, co se neoprávněně vzalo, se má neprodleně vrátit bez dotazů na to, co s tím má ten, komu se to oprávněně vrací, dělat, bez možnosti kontrolovat ho, co s tím bude dělat. To je první věc.

A jako demokrat, byť katolík, bych chtěla říci: Většina našeho národa, já to sama respektuji, není nábožensky založená, většina našeho národa se blíží spíše ke skepticismu či ateismu. Proto nikdo z nás nemá právo brzdit proces, který toto umožňuje, aby se konečně oddělilo to, co je církevní, od toho, co je státní. A kdokoli tento proces brzdí, je pro mě naprosto nepochopitelné, jaké znovu vyvolává afekty. Já jsem se tedy afektu zbavila, je to nechutné, co jsme tady slyšeli, ale berme si, prosím, z toho poučení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku mám poznamenanou u pana poslance Lobkowicze. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl jsem vůbec mluvit o restitučním zákoně. Že k restitucím dojde, je jasné. Ale co mě teď opravdu dostalo z mé lavice, je to, co zde řekl pan kolega Jakubčík. Je vidět, že není moc informován.

Je známo, že například koncentrační tábor Dachau vznikl proto, aby tam byli zavření katoličtí kněží. Dachau byl plný katolických kněží a byli tam i kněží od nás, počínaje pozdějším ministrem Plojharem, ten byl též v Dachau. Bylo mnoho kněží, kteří se za války postavili proti nacismu a kteří se starali o Židy. Například pozdější pařížský kardinál byl Žid a byl zachráněn v katolických kruzích. Čili nedá se říci, že církev byla proti. Možná se našli jednotlivci, je to možné, ale u nás to bylo velice málo. A věřím, že mi dáte zapravdu, protože stačí si jenom otevřít staré knížky nebo staré seznamy a tam se najde, kdo všechno za války zahynul.

Čili prosím vás, doufám, že takovou řeč, kterou jsem zde slyšel, zde už nikdy neuslyším.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát. Další je potom pan poslanec Klaška a pan poslanec Blažek a pan poslanec Andrle.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Tak jste, pánové ze sociální demokracie, tedy překonali veškerá má negativní očekávání tím, co se stalo. Je to váš člen. Myslím si, že by se měl omluvit. Pro mě je takováhle sociální demokracie skutečně, tahle podoba, absolutně nepřijatelná. Mně je to líto, panu Jakubčíkovi... Víte, v řadě případů Němci ještě dělali za druhé světové války takové věci, že nabídli například místnímu farářovi, že má možnost odejít a nebude na něm vykonána poprava jako na zbytku vesničanů. Něco podobného se, myslím, tuším, odehrálo i v Lidicích. Jak takovouhle sprosťárnu tady vůbec můžete říct! To je prostě naprosto něco neuvěřitelného.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jak jsem řekl dříve, pan poslanec Klaška s faktickou poznámkou. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl připojit k tomu, co zde říkal kolega Hovorka. Také bych chtěl požádat o korekci některých naprosto neuvážených výroků ať už o bohatých církvích, nebo o schvalování zavírání nebo nějaké kolaborace.

Chtěl bych upozornit alespoň na dva příběhy, jistého Maxmiliána Kolbeho a potom, můžete si přečíst knihu nebo se podívat na film Šarlatový a černý, který prokazatelně popisuje historické skutečnosti, které se odehrály, v hlavní roli monsignora O´Flahertyho tehdy ztvárnil Gregory Peck. Prosím vás o to.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Pokud je mi známo, tak předseda ČSSD se hlásí ke katolicismu. To znamená, vážený pane poslanče (k předsedajícímu:) vaším prostřednictvím, podle vašich slov máte v čele strany a i této vlády je člověk, který se v podstatě hlásí ke kolaborantství s nacismem a ke kolaborantství s dalšími režimy, protože je stoupencem katolické církve, která podle vás zde spáchala to, co spáchala. Vy máte dvě možnosti - buďto se zastřelit, pokud jste součástí takovéto darebné skupiny, nebo můžete dát hlasovat o nedůvěře vládě! Ale prostě takovéto výroky nejsou možné.

A dovolte mi jeden osobní výrok: Pokud je mi známo, tak za předchozího režimu jste byl vojákem z povolání. Já mám docela rád pohraničí. Tam najdete tolik rozstřílených kostelů na základě cvičení různých vojsk Varšavské smlouvy, tam najdete tolik měst, která neexistují, kde se rozstřílely tanky při natáčení sovětských filmů, to bych vám mohl i zdokumentovat, že opravdu vystupovat k tomuto tématu tímto způsobem považuji skutečně od vás za skutečně velmi nepřístojné. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Andrle s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, když jsem sem dneska šel do Sněmovny, tak jsem si v duchu říkal k tomuto zákonu nebo k tomuto bodu jednání, že bych mohl pochválit sociální demokracii za to, že zdržovala projednávání tohoto bodu tak dlouho, až prostě vyšumí. Ovšem co jsem dneska slyšel, tak tomu tak není. A plnou silou zodpovědnosti a svým osobním naturelem se hlásím k tomu, co tady řekl pan Laudát. Církve mají v naší společnosti nejenom úlohu duchovní, ale také se starají o hospice, sociální ústavy, školy a další věci a k tomu potřebují prostředky, které - zapomněl jsem samozřejmě na kulturní památky, kostely atd. - takže ty prostředky potřebují.

Takže věřím, že se dneska situace tady zklidní a že se rozejdeme v dobrém.

Ještě odbočím. Včera jsem navštívil svoji dceru, Filip a Daniel jsou v pořádku, už jsou doma, tak abyste věděli, abych to trošku odlehčil. (Potlesk zprava.)

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP