(14.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla vyjádřit svůj názor na pozměňovací návrh pana poslance Humla, který, byť veden nějakým úmyslem, aby mohli kolegyně a kolegové parkovat na místech určených pro rezidenty, předložil pozměňovací návrh, který ovšem bude mít naprosto fatální dopad na systém zón placeného stání.

Já sama jsem růžovou kartičku nikdy nepoužila na jiné parkování než před Sněmovnou. Jednou jsem stála na parkovišti Ministerstva dopravy. Tam jsem si k tomu dala poslanecký průkaz a nahlásila jsem na vrátnici, že jdu na jednání na Ministerstvo dopravy. A myslím si, že pokud by tak činili všichni kolegové vůči správním úřadům, veřejnoprávním úřadům, tak by se nic nedělo a nedocházelo by k tomu, že si někdo stěžuje na práci městské policie. (Velký hluk v sále.)

Já se musím strážníků městské policie zastat, protože sama jako starostka čelím častokrát různým názorům občanů-rezidentů, kteří si stěžují na to, že je malá vymahatelnost odtahů na modrých zónách a že městská policie z modrých zón neodtahuje. A já si prostě neumím představit, že když projde návrh pana poslance Humla, že ve chvíli, kdy už to bude změněno tímto návrhem, tak se tam dá botička...

Já si počkám, já mám času dost.

Tak se tam dá botička a auto s botičkou tam bude stát třeba několik dní. Rezidenti, kdyby se auto neodtáhlo, na tom místě nebudou moci zastavit, bude tím zabíráno místo právě rezidentům, kteří mají mít přednost na parkování v modrých zónách. A strážníci městské policie nebudou dělat nic jiného namísto ochrany veřejného pořádku, ale budou běhat od auta k autu, sundavat a nandavat botičky.

Kolegyně a kolegové, tohle přece nikdo z nás nechce. Nemluvě tom, že to zvýší náklady na rozpočet městské policie, tedy rozpočet hlavního města Prahy v našem případě, protože se bude muset pořizovat nové vybavení, bude se muset zvyšovat počet strážníků, protože na sundavání a nandavání botiček - to mi jistě někteří kolegové, bývalí zaměstnanci městské policie potvrdí - musí podle předpisů být dva, kdežto na kontroly a zavolání odtahového vozidla stačí strážník jeden.

Nevím, jak vy, ale já si přeji, aby městská policie v našich ulicích měla úplně jiné preference, aby těmito preferencemi byl veřejný pořádek, narkomani v našich ulicích, památky zdevastované od sprejerů, od vandalů, parky, mobiliáře v našich parcích - to je priorita práce městské policie, ne to, aby řešila, jestli někdo z poslanců nebo neposlanců špatně zaparkoval, a řešila to tímto podle mne naprosto nesystémovým řešením, botičkou.

Já a celý klub ODS v tom případě návrh pana poslance Humla nepodpoříme a považuji ho skutečně za téměř pomstu městským strážníkům a komunálním politikům, protože pokud by k něčemu takovému došlo, tak můžeme zóny placeného stání v celém našem hlavním městě nikoli rozšiřovat, ale zcela zrušit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Uvedl bych zde jenom na pravou míru takovou tu mediální zkratku, které pravděpodobně podlehla i paní poslankyně Černochová. Parkovací kartička neopravňuje ani dnes k parkování v modrých zónách, to znamená, dnes poslanec nemůže parkovat v modré zóně. Pokud tam parkuje, bude pokutován jako každý jiný člověk.

To, co řeší návrh poslance Humla, tak samozřejmě řeší také odtahy a můžeme se bavit o tom, jestli jsou oprávněné, nebo ne. Ale znovu chci tady upozornit, a chci, aby to bylo jasně a zřetelně vysloveno: My už dnes bez jakéhokoliv pozměňovacího návrhu nemůžeme parkovat v modrých zónách. Pokud tam zaparkujeme, jsme za to pokutováni jako každý jiný smrtelník.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji panu kolegovi za doplnění. Předpokládala jsem, že z toho, co jsem tady říkala, to každému došlo, ale chápu, že je půl třetí, že už jsme všichni unaveni, tak se budeme opakovat.

Ano, já jsem nikdy nezaparkovala auto tak, že bych neměla... Bydlím na Praze 2, mám rezidenční kartu na svém autě a nedovolila bych si nikdy zaparkovat s tímto autem kdekoli jinde a dát si tam poslaneckou kartičku. To prostě považuji za fatální selhání nás všech, pokud se k něčemu takovému odhodlají a ještě někoho zplackovávají, že jsou poslanci. Já si na těchto místech, protože to je Praha 1, dovolím parkovat s růžovou kartou na vyhrazených místech pro poslance, případně u jiných správních úřadů. Ale z modrých zón se odtahuje již nyní a je to tak v pořádku a chci, aby to bylo zachováno. A z míst oranžových a zelených, kde je režim trošku jiný, tam odtahy v tuto chvíli nejsou možné, což považuji za chybu. A to bychom tady měli napravovat, a ne umožňovat poslancům parkovat na místech pro rezidenty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. S další řádnou přihláškou pan poslanec Jiří Koubek.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mám tři věci k pozměňovacímu návrhu pana kolegy poslance Humla, a to v podstatě ve stejném duchu, jakým on nám tento pozměňovací návrh představil.

První se týká odtahů. Nebudu se k tomu vyjadřovat více kromě jedné drobné technické věci. Vy v pozměňovacím návrhu uvádíte, že do § 27 doplňujete v bodu 5 větu, ve které odkazujete na § 27 odst. 1 písm. c). Já jsem se do zákona podíval a tam musí být nějaká chyba, tam je nějaká bota, písm. c) v odst. 1 § 27 není. Stálo by asi za to legislativně technicky nyní ve třetím čtení tuto chybu napravit. To jenom technicky, protože si myslím, že to pak není asi hlasovatelné, je tam nějaká chyba a stojí za to ji napravit.

Druhá věc je bodový systém, o kterém jste tady mluvil. A tady bych si dovolil vaši citaci ze středy, kdy jste řekl: Druhý bod mého pozměňovacího návrhu se týká bodového systému, přiznávám, že ho trošku kultivuji. To jste tady řekl vy. Já jsem se s tím seznámil podrobněji a nemyslím si, že by to byla kultivace bodového systému. Tady si dovolím s vámi prostřednictvím pana předsedajícího nesouhlasit. Domnívám se, že přednášíte změnu, aniž by bylo zřejmé, jaké faktické dopady této změny by byly.

Vy chcete omezit dobu, po kterou budou tyto spáchané přestupky evidovány v registru řidičů, a to na tři roky. Z vašeho pozměňovacího návrhu mi není jasné, proč zrovna na tři roky nebo proč to nemůže být třeba na pět let. Chybí mi analýza, kolika přestupků se to týká, jak velkého okruhu osob, proč přestupky nejsou vyřizovány. Myslím si, že toto by mělo být v souladu v nějaké komplexnější analýze, než že tady prostě vystřelíme, že za tři roky se to všechno smaže, aniž bychom věděli, proč.

Za nejvíce sporný a pro mě nepřijatelný považuji pozměňovací bod B3, ten si dovolím tady v podstatě ocitovat: Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona záznam o odečtení bodů, které byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku, pokud ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uplynula doba tří let nebo delší. To platí i v případě, dosáhl-li řidič celkového počtu 12 bodů. Vede-li se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v této věci řízení o námitkách, příslušný úřad obce s rozšířenou působností řízení o námitkách zastaví.

Jestli si dovolím laicky tento odstavec přeložit: Pokud budu vybodován, protože jsem získal 12 bodů, a troufl bych se v tuto chvíli označit, že jsem možná pirát silnic, laicky řečeno, tak když budu tři roky dělat kličkovanou, jako že to někteří naši spoluobčané umějí, tak za tři roky já budu o tyto body připraven. Pokud se mýlím, prosil bych to vysvětlit. Já si toto vaše ustanovení pozměňovacího návrhu B3 takto vykládám a prostřednictvím pana předsedajícího prosím, abyste to vysvětlil, neboť já osobně toto vnímám jako určitou amnestii pro piráty silnic. Budu rád, bude-li to vysvětleno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP