(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak jak my máme vysvětlení od legislativy, tak už se to v minulosti dělo, to znamená, v případě, že se přijme hlavní usnesení, může k tomu Sněmovna bez toho, že by schválila nový bod, přijmout doprovodná usnesení. (Nesouhlas z lavic KSČM.) Tak ještě jednou s přednostním právem.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Samozřejmě máte právu a legislativa taky, pane místopředsedo. V případě, že je přijato usnesení Poslanecké sněmovny nebo přijat zákon, tak lze přijmout doprovodné usnesení. Ale je to doprovodné usnesení vždycky k něčemu přijatému. Nikoliv k něčemu, co nebylo přijato. V tom případě je to pouze usnesení a v tom případě ale musí být zařazen nový bod a takové usnesení projednávat v rámci tohoto bodu. Čili doprovodné usnesení lze, pokud přijmeme návrh zákona, usnesení k tomu návrhu zákona. Pokud zamítneme nebo vrátíme, není k čemu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tento moment se budu držet výkladu legislativy a ta tvrdí, že to lze. I v případě zamítnutí lze přijmout doprovodné usnesení. To znamená, my musíme přijmout nejdříve samostatné usnesení a k tomu musíme přijmout doprovodné usnesení.

V tento moment vzhledem k tomu, že už je uzavřena rozprava, mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem. A já bych poprosil pana zpravodaje, aby nás v tento moment provedl hlasováním.

 

Poslanec František Laudát: Takže prosím, první by byl návrh na vrácení do druhého čtení. Stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se zeptat pana navrhovatele, jaké má stanovisko. (Poslanec Fiedler: Souhlasné stanovisko.)

 

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 217. Přítomno je 116 poslanců, pro tento návrh bylo 17, proti 55. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: Další by bylo usnesení Sněmovny: "Poslanecká sněmovna za prvé vyslovuje názor, že predátorské a lichevní praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi závažným negativním společensko-ekonomickým jevem, který ohrožuje řadu bank. Za druhé, žádá vládu, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákonné úpravy, která by podstatně zpřísnila podmínky pro vstup do podnikání v oblasti poskytování úvěrů nejen spotřebitelských nebankovními poskytovali a zavedla nad jejich činností účinný dohled." Moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan navrhovatel. (Kladné.) Děkuji. Mám zde žádost o odhlášení, to znamená odhlásím vás a požádám o opětovné přihlášení do systému. Takže přihlaste se, kolegyně a kolegové, ať můžeme hlasovat.

 

Poslanec František Laudát: Ještě, prosím, omlouvám se, ještě přečtu jednou pro jistotu ten první bod. Byl jsem upozorněn, že jsem se přeřekl. "Za prvé, Poslanecká sněmovna vyslovuje názor, že predátorské a lichevní praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi závažným negativním společensko ekonomickým jevem, který ohrožuje řadu občanů." Moc se omlouvám za to přeřeknutí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Takže byl přednesen návrh na usnesení a já o něm dávám hlasovat a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Případně kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 218, které v tento moment končím.

Přítomno je 112 poslanců, pro tento návrh jich bylo 103, proti jeden. Tento návrh usnesení byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: Další by bylo usnesení: "Poslanecká sněmovna za třetí žádá ministryni práce a sociálních věcí o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin." Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde jednu žádost s přednostním právem ještě předtím, než dáme hlasovat? Dobře.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, já souhlasím s usnesením, ale navrhuji doplnit tam termín. A termín do tří měsíců.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Poprosím vás, jestli byste zopakoval svůj požadavek.

 

Poslanec Tomio Okamura: Chtěl jsem navrhnout, protože vzhledem k tomu, že když se tento týden sešla pracovní skupina k exekutorům, tak náměstek Pelikán řekl na žádost o vypracování analýzy problémy exekutorů, že to stihnou nejdříve do listopadu, protože nejsou na Ministerstvu spravedlnosti lidi. Cituji. A na žádost našeho poslance Marka Černocha, který komisi předsedá, pracovní skupině, a po odsouhlasení, bylo tedy odsouhlaseno, že to bude do srpna. Takže já říkám, že jestli vyzýváme v tomto případě ministryni práce a sociálních věcí, ale v tom předešlém usnesení Ministerstvo spravedlnosti, že mají předložit analýzu, a už teď slyšíme, že nemají lidi a že to bude trvat několik měsíců, tak já se ptám jak dlouho.

Já bych to rád vyřešil, ten problém, vážení. Já bych chtěl tu analýzu mít brzo, abychom lidem pomohli. Proto apeluji, nebo... Já teď neznám proceduru, omlouvám se. Mně se jedná o ty lidi, takže snad se mi nikdo nebude smát, že neznám teď proceduru, protože bych chtěl, abychom skoncovali s lichvářskými praktikami. Proto bych chtěl, aby byly termíny v tom usnesení dokdy, abychom se dočkali a těm lidem konečně pomohli. Protože na základě mých informací nejsou prý lidi, proto bych rád toto zatermínoval, abychom měli jasné datum, dokdy ty analýzy budou a kdy bude ten vládní návrh, prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě přednostní práva. Tak první je pan poslanec Kováčik, potom paní ministryně Válková a pak pan místopředseda Gazdík. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsme ve třetím čtení, dost už dnes v pátek odpoledne v 16.26 hodin znásilňujeme zákon, tedy jednací řád. Pokud by se mělo hlasovat i o tom návrhu, se kterým věcně souhlasím, pana kolegy Okamury, tak by to bylo další porušení jednacího řádu. Leda že by někdo z přítomných ministrů vstal a znovu otevřel rozpravu. A potom takový návrh lze učinit, jedině. Já bych poprosil, fakt dodržujme proceduru, držme se zákona, platí pro nás zejména jednací řád, aby v tom nebyl, jak se to řekne slušně česky, nadále potom chaos. Děkuji.

V opačném případě budu nucen pro zklidnění vzít, zbývá mi ještě hodina a 55 minut přestávky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže v tento moment poprosím, protože mám přihlášené dva s přednostním právem, je to paní ministryně a pan místopředseda Sněmovny Gazdík, kdo z nich vystoupí s přednostním právem. Takže s přednostním právem vystupuje pan místopředseda Sněmovny Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl upozornit na dva fakty. První fakt je, že my nemůžeme vyzývat konkrétní ministryni, ale vládu. Prosím, aby bylo to usnesení v tomto směru změněno tak, abychom neznásilňovali jednací řád Sněmovny.

A druhá věc. Mě strašně dojímá starost pana poslance Okamury o ty nejchudší, o to, aby to bylo co nejdřív. Já s ním v tomto plně souhlasím, ale myslím si, že úplně nejlepší cestou, pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, bude, když příště předložíte zákon, který nebudeme muset desetkrát opakovat. My už jsme tady při prvním čtení a vy jste slibovali, že ho opravíte. Teď jsme ve třetím čtení a znovu ten zákon není doupravený a není na to, aby byl schválen. Způsobil by značné potíže. Takže prosím, abyste předkládali zákony, které tato Sněmovna nebude muset desetkrát opakovat, a pak se tak nejvíc zastanete těch nejchudších. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, já se tu nebudu samozřejmě nějak zlobit, ale jenom bych chtěl říci, jak jsem říkal, a říkal jsem to tady už v druhém čtení, že ve 13 zemích EU je zastropováno a v každé jinak. Já ten materiál mám, vy ho máte z Parlamentního institutu také. To znamená, to, že se tady věčně neshodneme na tom modelu, tak to jsem po prvním čtení čekal. Ale čekal jsem, že po několika měsících tak neskutečně palčivý problém, který pálí minimálně statisíce občanů České republiky, že v těch výborech a po semináři nějaký konsensus najdeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP