(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Foldyna, následuje pan poslanec Komárek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Přál bych si, kdybychom se vrátili k tomu, co jsme ve Sněmovně začali projednávat, a to je novela, která se snaží prodloužit lhůtu pro vydání majetku, protože bychom se dostali touto diskusí na začátek všeho toho problému, a to byla diskuse o způsobu a důvodech a platnosti a neplatnosti majetkových... Čili já bych se vrátil od té emotivní diskuse, jestli římskokatolická církev byla, či nebyla kolaborující. Ta věc je v této chvíli zavádějící. Já bych to nechtěl paušalizovat, protože byla samozřejmě řada kněží, kteří skončili v německých žalářích, skončili na popravišti. Ale také existovaly věci, jako byl Jasenovac a jiná setkání, kde se zase římskokatolická církev významně podílela na tom, co v té minulosti a ve druhé světové válce bylo.

Já bych si přál, abychom se vrátili k novele, která se tady projednává, a nikoliv k historickým exkurzům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Jakubčík a pan poslanec Grebeníček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat. Chci jenom jako katolík prohlásit, že všem, kdo tu pronesli ohavnosti a pitomosti na adresu mé církve, ze srdce odpouštím a přeji jim pokoj v duši. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále pan poslanec Jakubčík.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl pouze upřesnit jednu věc. Nemám nic proti současným církvím. V době totality církve trpěly. Vím to a myslím si, že to byla věc velmi špatná. Já jsem pouze a jedině reagoval na jednu krátkou poznámku týkající se pouze a jedině druhé světové války.

Mně skutečně vadí to, co se dělo po roce 1948. Ano, byl jsem vojákem z povolání. Ano, vím, že docházelo k devastaci kostelů, i při natáčení filmu. Bavili jsme se, mimochodem, o tom, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče. Vadí mi to, co se dělo po tom roce 1948. Ale současně mi vadí i to, co se dělo za druhé světové války. To znamená, ta moje poznámka směřovala pouze a jedině k období druhé světové války. Nemám nic proti církevním restitucím, kromě určitých drobností. Ale druhá světová válka, to je černá skvrna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále faktická poznámka pana poslance Grebeníčka. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Státní pozemkový úřad, jak asi víte, vede od 16. června, mám dojem, že je to od pondělí tohoto týdne, jeho dosavadní náměstkyně pro úsek řízení odborných činností Svatava Maradová. Konkurz prý proběhl bez politických tlaků. Maradová bude mít ovšem nelehký úkol. Významnou část agendy Státního pozemkového úřadu tvoří totiž církevní restituce, které dokonce i ve stávající koalici, a jsme toho teď svědkem, vyvolávají jisté spory. Není se ovšem čemu divit. Vždyť církve, jak velmi dobře víte, mají dostat nemovitosti za 75 miliard a finanční náhrady ve výši 59 miliard korun.

Státní instituce, které mají na starosti vydávání majetku církvím, prý zachvátila epidemie nerozhodnosti. Úředníci se údajně cítí být pod politickým i veřejným tlakem a nechtějí udělat chybu, která by se jim mohla vymstít, zvláště u složitějších případů rozhodnutí odkládají, aby později nemohli být nařčeni, že vydali majetek neoprávněně. Osobně jim docela rozumím.

A jako jeden z desítek příkladů uvedu skutečnost, že církev požádala také o kroměřížský zámek. Je to památka UNESCO a bylo tam v posledních letech vloženo 300 milionů korun z evropských fondů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že jste se přihlásil s faktickou poznámkou, tak váš čas už vypršel. Jestli chcete pokračovat, přihlaste se případně do rozpravy řádné nebo s další faktickou poznámkou. Děkuji vám.

Nyní vzhledem k tomu, že neeviduji žádné faktické poznámky, přistoupíme k rozpravě s přednostním právem. Prvním z přihlášených je Daniel Herman, ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že se stalo přesně to, co se stát nemělo. Téma tohoto bodu je téma natolik závažné, že by se nemělo stát, jako už tolikrát se tomu stalo v minulosti, předmětem politikaření a různých půtek. Faktické věci, které tady zazněly, odpověděly na mnoho toho, co jsem chtěl říci, a nepokládám za důležité to opakovat.

Pan poslanec tady vyslovil, snad v dobré víře, jakousi omluvu, mohu-li to tak chápat, pro mě ne úplně vysvětlující, a nabízím, jakkoliv to nemyslím vůbec pejorativně, klidně, že si můžeme o těch historických faktech popovídat, protože to, co zde zaznělo, je opravdu velice vzdálené historické realitě. A já o tom vím mnoho, protože jsem tyto věci nejenom studoval, ale v obou komunitách, které tady byly osloveny, jsem dostatečně zakořeněn, takže o tom vím opravdu hodně.

Ale vraťme se k té faktické věci. Stále ještě existuje cesta, aby přesně takováto atmosféra nebyla na výborech a aby se církve a náboženské společnosti nestaly opravdu jakýmsi fackovacím panákem politikaření, protože si to nezaslouží. Jejich poslání je natolik důležité, že si myslím, že by mělo mít podporu naší zdejší reprezentace v Poslanecké sněmovně, a ne abychom toto téma zatěžovali dalšími a dalšími nevhodnými výroky a jitřili určité rány, které snad mají tendenci se uzdravovat. Myslím si, že tento prostor zde stále ještě je. Buďme věcní, odpovědní a nejitřeme to, co bychom spíš měli naopak uzdravovat. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nejprve tu mám už čtyři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Gabal, po něm pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, mám čistě technickou poznámku. Protože nejsem věřící, tak mi dovolte, abych celý problém adresoval z jiného aspektu.

Patřím k lidem, kteří prožili podstatnou část svého života v podmínkách třídního rozeštvávání české společnosti, ideologického mávání tím, kdo je pracující, kdo je nepracující, kdo je chudý, kdo je bohatý a štvaním jedněch proti druhým. Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když se s tímto režimem končilo, a poměrně už dlouhou dobu se snažíme vést politický dialog k tomu, abychom posilovali soudržnost a základní hodnoty uvnitř české společnosti tak, abychom si rozuměli. Můžeme mít velmi různé názory, ale neměli bychom se znovu rozeštvávat, rozdělovat a pěstovat nenávist jedněch vůči druhým. Mám pocit, že to, co jsem viděl nebo slyšel, je pokus obnovit to rozeštvávání.

A pak ještě jedna poznámka. Neopakujme chyby, které už jsme historicky udělali. Už jsme za ně zaplatili velmi mnoho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP