Sněmovní tisk 117
Novela z. o soudech a soudcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 2. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 117/0 dne 7. 2. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 2. 2014 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Benešová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 206).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 117/2, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 13:14.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 223, usnesení č. 368).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 6. 2014.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 8. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 185/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, předseda instituce, soud vyšší instance, soudce, správní soud, vrchní soud

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)