Sněmovní tisk 41
Novela z. o spotřebitelském úvěru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: Kádner D. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 41/0 dne 2. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 41/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 131).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 41/2 (doporučuje zamítnout).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2014 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 41/3.
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 41/4 (návrh doplňujícího usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 41/5, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 15:43.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 220, usnesení č. 367).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Lichva, Obchod a služby, Spotřebitel

Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, spotřební úvěr, výpůjční náklady

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)