Sněmovní tisk 172
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 172/0 dne 14. 4. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 171/14, PID KORN9E2CESS5.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 215).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 172/3, který byl rozeslán 17. 6. 2014 v 18:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 205, usnesení č. 364).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 6. 2014.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 8. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 184/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
948Olga Havlová06409-07778.doc (51 KB) / PDF (219 KB, 4 strany) 13. 6. 2014 v 09:04:24
962Robin Böhnisch06423-07801.odt (29 KB) / PDF (109 KB, 5 stran) 17. 6. 2014 v 15:38:44


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: dealer, distributor, ekologická odpovědnost, elektrická zařízení, elektronický odpad, nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, odpad, zahraniční obchod, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)