(9.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

A jak jsou na tom dnes penzijní společnosti? Pracují s průměrnou marží 5,6 % a ta největší společnost s marží 4,1 %. Tedy s podílem, který navrhuji i pro úrazové pojištění. Přitom penzijní společnosti musejí navíc oproti úrazovému pojištění vynakládat peníze například na získávání klientů. Čili provize těm, kteří navštěvují domácnosti. Na zhodnocování úspor klientů. Na tržní konkurenční soutěž na trhu pojišťoven, což v monopolu neexistuje, jako mají při úrazovém pojištění. Na náklady spojené se státním dohledem a regulací. Každoroční informační činnost pro každého klienta, který dostává výpis. Dále na vyřizování dotazů. Řady změn smluv a podobně v průběhu roku. Na správu státního příspěvku a jeho vyúčtovávání. Na námi přijímané legislativní reformní změny, vynucené transformace nebo třeba zřízení druhého pilíře. Je to nepoměrné k tomu, co je spojeno a jak je uvedeno v dopise pana generálního ředitele Svazu průmyslu a obchodu s činností v rámci úrazového pojištění.

Co ještě dodat? Jakou jinou analýzu než srovnání mám předložit? Za 21 let si dvě pojišťovny, které jménem státu a na účet státu provádějí zákonné úrazové pojištění, odečetly pro paušální správní režii na 13 mld. korun. Rozumím tomu, že z nižší vybrané částky, a to je to srovnání Kooperativy pojišťovny a České pojišťovny, že z nižší vybrané částky jsou určité konstantní náklady neměnné. Ale srovnatelnost agendy a nákladovost pro úrazové pojištění je i tak řádově menší než u mnou zmíněných organizací.

Jestliže dnes někteří hovoří o tom, že 9 % z vybrané částky odpovídá režijním nákladům, pak je tento argument snad dostatečný k tomu, aby vláda rozhodla, že převede toto pojištění i v rámci zákona č. 266/2006 Sb. pod Českou správu sociálního zabezpečení. Ta po transformačních nákladech zvýší svou marži minimálně a přehled i úspěšnost výběru stoupne maximálně. Úrazové pojištění se tak logicky spojí s agendou důchodového pojištění a nemocenského pojištění. A pokud by se, což si opravdu nepřeji, koalice rozhodla o delegování této činnosti znovu na privátní sektor, budou nově schválená 4 % určitou kotvou pro stanovování budoucích nákladů pro nové zájemce.

Vážené kolegyně a kolegové, bude na vašem rozhodnutí, jak budete hlasovat, a to i o zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Chtěl bych jen upřesnit, že po novém přepočtu se bude jednat cca o příjem 325 mil. korun. To je asi tolik, co nám zatím chybí při vyjednávání pro zafinancování minimálních potřeb pro sociální služby. A tak se trochu divím některým pracovníkům Ministerstva financí, ale žel i Ministerstva práce a sociálních věcí, že nechtějí tento problém radikálně řešit. Hodně bych se divil, ale vnímám reálnou situaci, tak jak to chodilo a chodí, takže tomu i trochu rozumím.

Děkuji vám za pochopení. Těm, kteří mi věnovali pozornost, za jejich pozornost a podporu tohoto převzatého pozměňujícího návrhu. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Dále v rozpravě s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, před chvílí se tady mluvilo o využívání a nevyužívání přednostních práv v určitých souvislostech. Jsme ve třetím čtení, kde mají být předkládány, já jsem politikem mladým, ale vím, že by měly být předkládány návrhy na legislativní změny nebo gramatické úpravy, a ne obsáhlé zdůvodňování a zneužívání tohoto bodu. Myslím, od této praxe bychom měli ustoupit, a nevím, jestli je přípustné, abych teď přenesl návrh na zamítnutí pozměňovacího návrhu pana poslance Opálky. Je to přípustné?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To už přípustné podle jednacího řádu není, pane kolego, protože to vyjádříte ve třetím čtení pouze hlasováním.

 

Poslanec Ivan Pilný: Dobře, děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Dál v rozpravě ještě pan zpravodaj a potom pan poslanec Zavadil.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, tak jako v každém čtení, v prvním i ve druhém, je rozprava. V rozpravě má možnost vystoupit každý, s přednostním právem taky zpravodaj. Vzhledem k tomu, že jsme v reakci na pozměňující návrh byli oslovováni jak písemně, tak ústně a že mi někteří říkali, proč jsem nepřiložil k pozměňujícímu návrhu analýzu, dovolil jsem si ji vám přečíst právě teď. Není to žádný prohřešek proti jednacímu řádu ani zvyklostem, které tady máme. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené dámy a pánové, chtěl bych pár slov říct k tomu, co tady bylo řečeno ohledně pozměňovacího návrhu. A trošku mě zarazilo, že by někdo chtěl tento pozměňovací návrh zamítnout. Dvacet let tady bojujeme o to, aby se ty marže snižovaly z neuvěřitelných 29,5 % až na 9. A nebylo tady možná řečeno, že zahraniční pojišťovny, které provádějí tuto činnost, jejich marže se, ať už to je ve Švýcarsku, v Německu nebo Rakousku, pohybují na 2 %. Tady pořád 4 % je dvakrát tolik. (Trvalý hluk v sále.)

K dopisu generálního ředitele Zdeňka Lišky, kterého já dobře znám. Možná že tady nepadlo, že česká Kooperativa byla ještě donedávna členem Svazu průmyslu. Já jsem jako předseda výboru pro oblast BOZP měl možnost hovořit na toto téma s mnoha zaměstnavateli a mnoha podnikateli a musím říct, že v tomto výboru jsme se jednoznačně shodovali na tom, že ta marže by měla být podstatně nižší, než je 9 %.

Prosil bych pana předsedajícího...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám všechny kolegy, kteří mají jasno v pozměňovacích návrzích a chtějí diskutovat o něčem jiném, aby diskusi přenesli do předsálí, a ostatní vyslechli v klidu projev pana poslance Zavadila, který, myslím si, má v tomto velkou zkušenost. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji. Takže já chápu, že lobby, která přichází ze všech možných stran, je silná, ale na druhou stranu se domnívám, že bychom jí měli odolat. A že tak jak tady bylo řečeno, že pro státní rozpočet by to byl přínos více než 300 milionů, tak to přece není zanedbatelné. To je druhá poznámka.

A třetí poznámka. Chtěl bych vás opravdu požádat, abyste to zvážili a podpořili tenhle návrh, protože jsem přesvědčen, že jde správnou cestou, že je správné těm pojišťovnám snížit marži na hodnotu, která, pokud si dobře pamatuju, tady dokonce byla ještě navrhována na nižší hodnotu. Bylo to tuším z tohoto pléna, kde někdo vystoupil a říkal, že by to mělo být na 3 %. My jsme si řekli čtyři. Použili jsme pozměňovacího návrhu, který kdysi předložila strana ODS, a jak už tady bylo řečeno, neprošlo to.

Takže bych moc apeloval na to, abychom za prvé podpořili rozpočet, abychom udělali marži takovou, která je přibližně podobná tomu, co je ve světě, a jak už tady bylo řečeno, není v žádném případě srovnatelná s Českou správou sociálního zabezpečení, která, jak bylo řečeno, má 1,5 % režie. A abychom už konečně začali s úrazovým pojištěním něco dělat i z tohoto pohledu. Pak tedy předpokládám, že v období do 31. 12. 2016 se připraví komplexní návrh úrazového pojištění, protože jak už tady bylo řečeno, je ostudou, že jsme za dvacet let nenašli odvahu s tímto zákonem něco udělat.

Apeluji na vás, abyste to přijali. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP