(10.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 100, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 155 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 157 pro 131 poslanců, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní žádám zpravodaje, aby uvedl návrhy doprovodných usnesení Poslanecké sněmovny, které byly předloženy ve výborech.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Máme tyto návrhy ve sněmovním tisku 100/2 na poslední, čtvrté straně. Dovolte mi, abych přečetl uvozující část a pak jednotlivě nechal hlasovat po přečtení o jednotlivých doprovodných usneseních:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky v souvislosti s přípravou vládního návrhu novely zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, aby:

1. zachovala koncepci zákona o úrazovém pojištění jako pojištění v rámci sociálního systému - spolu s důchodovým a nemocenským pojištěním - spravované Českou správou sociálního zabezpečení."

Dodávám mimo tento text, jde o potvrzení v podstatě té linie zákona 266/2006 Sb. Doporučuji přijmout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jednotlivě budeme tedy hlasovat? (Ano.) Dobře. Paní ministryně? (Ministryně: Neutrální.) Dobře.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 156, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 157 pro 110, proti 18. Tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: "2. připravila a předložila urychleně novelu zákoníku práce, která by hmotněprávní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, dosud obsaženou v přechodných ustanoveních, zařadila do části jedenácté zákoníku práce, která upravuje náhradu škody."

Jsme v takovém určitém provizoriu, dodávám. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlas. Paní ministryně? (Ministryně: Také neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 157 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 157 pro 127, proti 11. I tento návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. "3. zajistila urychleně vydání nové právní úpravy výše a určování náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění u dotčených zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, která bude valorizovat finanční úhradu za jeden bod."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko?

 

Poslanec Miroslav Opálka: Stanovisko kladné, protože vyplácíme pořád inflačně staré hodnoty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní ministryně? (Ministryně: Neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 158. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 158 z přítomných 156 pro 120, proti 2. I tento návrh byl přijat. Čtvrtý návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: "4. zvážila zahrnout do zákona segment dobrovolných hasičů, kterým by bylo z úrazového pojištění hrazeno dorovnání do výše průměrné mzdy v případě nemoci - úrazu při zákroku ve veřejném zájmu, případně předložila jiný způsob řešení."

To je ten problém, který už jsme tady diskutovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Zpravodaj: Kladné.) Paní ministryně? (Ministryně: Neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 159. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 159 z přítomných 157 pro 129, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Všechna čtyři doprovodná usnesení byla přijata. (Zpravodaj: Děkuji.) Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni a končím bod číslo 80.

 

Budeme pokračovat v přerušeném jednání k bodu

 

79.
Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 82/ - třetí čtení

Jsme ve třetím čtení v přerušeném jednání. Místo u stolku zpravodajů zaujaly ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Hana Aulická-Jírovcová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 82/4. Rozprava byla přerušena, znovuotevřená rozprava, kterou otevřel pan premiér Sobotka.

Budeme pokračovat v rozpravě a ptám se, kdo se do ní hlásí, do této rozpravy. Pokud nikdo, jsem rád, děkuji a rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka? Nemá. Pan zpravodaj Soukup? Nemá. Pan poslanec Ploc jako zpravodaj výboru pro vzdělávání také ne.

Tak v tom případě - hlasování na opakování druhého čtení bylo zamítnuto a nyní musíme hlasovat o proceduře. Prosím paní zpravodajku, aby ji zopakovala - myslím jenom v těch blocích, teď nemyslím jednotlivé části. Aby zopakovala to hlavní, a potom je tam samozřejmě návrh, který řekl pan Stanjura, protože to bude to rozhodování, které budeme muset učinit hlasováním. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abychom se tedy vrátili k proceduře hlasování o sněmovním tisku 82 a pozměňovacích návrzích. Bylo tady ve středu předneseno -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid! Poslouchejte, protože budeme hlasovat o proceduře. Je tam pozměňovací návrh kolegy Stanjury, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Ano, děkuji. Byl tady právě pozměňovací návrh na způsob hlasování o proceduře od pana předsedy Stanjury, kde pan předseda chtěl, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v bodě C - C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11 a C12 - odděleně. Tady bych chtěla jenom upozornit, že bod C2 nám hovoří, že je to dále oprávněný poskytovatel, a v ostatních bodech se tedy mění tato slova a spolu to souvisí. Neměly by se tedy rozdělit, a pokud bychom to rozdělit a pokud by tedy došlo i k hlasování, tak by právě z toho mohl vzniknout velký chaos.

Dále k tomu návrhu ještě patřila varianta, aby se prvně hlasovalo v bodě dvě, kdy se bude hlasovat o rozpětí věku dítěte, aby byla první varianta H1 - varianta A nebo B, tedy paní Bohdalové od těch pěti let, ale já se omlouvám, myslím si, že tak jak bylo předloženo legislativou a jak už jsem já vám předložila, že by bylo opravdu jednodušší hlasovat tak, jak to bylo předloženo už v mém předchozím návrhu.

Takže jestli dovolíte... A pak tam byla ještě poznámka k předložení návrhů. Já jsem jenom chtěla vysvětlit panu Stanjurovi, že bohužel záleží, jak předkladatel předloží svůj návrh, to znamená, že pak legislativa ho musí upravit, a opravdu záleží, jestli předkladatel pozměňovacího návrhu dá, že paragraf třeba nově zní, anebo se doplňuje. Tak z toho důvodu je to právě i takhle trošku třeba složitě uděláno, ale bohužel, jinak to prostě nejde.

Jestli dovolíte, já bych dala hlasovat o protinávrhu pana Stanjury.***
Přihlásit/registrovat se do ISP