(10.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já jsem taky mluvil k roku 2015, 2016, 2017, když jsem mluvil o mýtu, a nemluvil jsem o 2004, protože tu debatu považuju za zcela zbytečnou, dneska říkat, co kdo říkal nebo jak hlasoval v roce 2004 a kdo to zavedl a kdo byl tehdy proti. Máme jiné úkoly a my jsme od toho, abychom hledali řešení a vyřešili problém, řešili budoucnost, a pokud nám zbude čas, tak možná se může hledat viník nějakého horšího rozhodnutí starého deset let. My jsme u něj nebyli a my se na tom hledání ani podílet nechceme.

Věřím, že to nebude, jak už jsem říkal včera, politicky prestižní, ale racionální hlasování. Jsem přesvědčen, že naše návrhy jsou lepší. V případě, že neprojdou, chci říct, že podpoříme i návrh pana poslance Šidla, protože ten je taky racionální a rozumný.

Pokud ty návrhy neprojdou, musím bohužel s lítostí říct, že budeme hlasovat proti, protože ten vládní návrh v nezměněném znění prostě není funkční. Kromě toho, že vytváří korupční prostředí, koncentruje rozhodovací pravomoc, tak nebude ani funkční a nebude fungovat a nesplní cíl, a shodujeme se v tom cíli, který je v návrhu zákona napsán.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Upozorňuji, že jsme ve třetím čtení této normy. A poprosím pana poslance Laudáta, který je řádně přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předtím, než se rozhodnete hlasovat, znova zopakuju rizika, která jsou s vládním návrhem spojena. Může se podařit pravý opak chtěného, to znamená zrychlení výkupu pozemků pro výstavbu dopravní infrastruktury, to znamená zpomalení či zastavení.

Za prvé, pokud někdo z žadatelů nebo jakákoliv fyzická či právnická osoba dá podnět ať už kterémukoli správnímu nebo Ústavnímu soudu, existuje vysoké riziko toho, že zákon bude zrušen a při výkupech vypukne chaos. Můžou být i revokovány nebo prohlášeny za neplatné některé uzavřené smlouvy.

Za druhé je tam riziko, že všichni budou čekat na conejvýšenásobek, protože ten rozptyl zhodnocování nebo násobku je tak zajímavý, že se vyplatí majitelům počkat až na šestnáctinásobek.

Za třetí zavádí nerovnoprávné postavení a podobně. Jako ODS, i my podpoříme návrh Karla Šidla, který alespoň částečně zavádí rovnost mezi obcemi a fyzickými osobami.

Za čtvrté se domnívám, že skutečně zákony, kde rozhoduje jeden člověk, nic víc korupčního si prostě neumíme představit. A skutečně jedná se o státní majetek.

Vidím, jako poměrně rizikové, že i Senát tuto novelu vrátí zpátky a vlastně bude také dosaženo časové prekluze. Proto vás znovu vyzývám, abyste zodpovědně zvážili tu jednodušší cestu, ne možná pro pana ministra a úředníky ŘSD, SŽDC a ŘVC atraktivní, nicméně naším společným cílem je, aby stavby byly připraveny a realizovány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Fiedlera. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já vám děkuji. Dobré dopoledne, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Já bych zde vnímal to, co říkal pan kolega poslanec Stanjura. Já to také vnímám podobně. Byl jsem jedním z těch, který vystoupil tady v diskusi, když jsme projednávali věci kolem paní ministryně Válkové. A já jsem byl jeden z těch, který také říkal, že nepokládám za rozumné, aby jeden člověk rozhodoval o ceně. Když tady hovořil kolega Stanjura, tak pan ministr nesouhlasně kýval hlavou, že to tak není a že to tak nebude, že to rozhodování nebude v rukou jednoho člověka nebo jednoho úředníka. Já bych tedy chtěl vyzvat pana ministra, aby vysvětlil to své nesouhlasné stanovisko, že to tedy tak nebude, a přesvědčil mě o tom, že to nebude zadávat korupční prostředí do rukou jednoho člověka.

Prosím o vaše vyjádření, pane ministře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, hlásíte se s přednostním právem? (Ano.) Dobře.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař (Hovoří od stolku zpravodajů.) Pane poslanče, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl skutečně zopakovat to, co už jsem říkal několikrát a za tím si naprosto jasně stojím. Koeficient devíti- až šestnáctinásobek, o kterém se tady diskutuje, ten je se souhlasem ministra dopravy na základě žádosti ředitele investorské organizace k vyrovnání -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, jestli vás můžu poprosit, abyste přednášel svůj projev, jak je zvykem. Děkuji.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař (Od řečniště.) Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já už jsem to tady několikrát vysvětloval, jak je to s oním devíti- až šestnáctinásobkem v gesci, resp. udělením výjimky ministrem dopravy, ať na tom křesle sedí kdokoliv.

Tento bod je směřován k tomu, abychom odstranili zjevnou nespravedlnost. Znovu zopakuju příběh. Pozemky před účinností zákona se prodávaly za 200 korun, dneska je cena 20 korun vedena v katastru pro území katastrální a cena obvyklá. Jedná se o zemědělskou půdu. V okamžiku, kdy použijeme metodu osminásobku, dostáváme se na cenu 160. Na základě žádosti ředitele investorské organizace doložené právě tímto výpočtem může kterýkoli ministr udělit výjimku pro to, aby se tyto ceny dorovnaly před účinností zákona a my nevytvářeli další skupinu obyvatel - jedna, která prodávala před účinností zákona, jedna, která prodává za desetikoruny, a druhá, která by prodávala za úplně jinou cenu. Toto je smyslem. Nejedná se o žádné korupční rozhodování. Nerozhoduje jeden člověk.

Na základě žádosti uděluje výjimku ministr. Nemůžeme se také bavit o tom, že všichni budou očekávat šestnáctinásobek, protože pořád máme zachován institut vyvlastňování a skutečně jenom dorovnáváme ceny, které byly v minulosti. To je snad vše, co k tomu mohu říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Fiedlera.

 

Poslanec Karel Fiedler: Pane ministře, nezlobte se, ale já jsem nedostal odpověď na svoji otázku. Vy jste tady odpovídal o zdůvodňování té ceny. O zdůvodňování násobků té ceny. Ale já jsem se ptal na to, že vy jste nesouhlasně kroutil hlavou, když kolega Stanjura hovořil o tom, že o tom bude rozhodovat jeden jediný člověk.

Já tu otázku zkusím položit znovu. Bude tedy o tom rozhodovat jeden jediný člověk? Jeden jediný úředník? Nebavíme se o násobcích, nebavíme se o cenách. Protože pokud rozhoduje o cenách jeden jediný člověk a jeden jediný úředník, je to silně korupční prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Řádně přihlášen je pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdo poslouchá tu rozpravu, tak jistě zaznamenal ten výrazný rozdíl mezi tím, že jeden člověk rozhodne - říkám já. Pan ministr s tím zásadně nesouhlasí a říká, že jeden člověk udělí výjimku. No tak klidně můžeme říkat, že udělí výjimku, nebo rozhodne. Já v tom žádný rozdíl neviděl.

Ale pan ministr v druhém čtení dneska znova popsal příběh, jak se děje křivda tím, že cena byla před účinností zákona. A já když navrhnu pozměňovací návrh, který to vrací před tu změnu, tak je proti. Rozumíme si? To je nelogický postup. Je tu jaksi jen proto, že to navrhl on sám. On chce odstranit nespravedlnost tím, že to bude rozhodovat on sám a bude se to zdůvodňovat, budou to psát úředníci, někdo bude žádat. A jeden z těch dvou mých potenciálních návrhů je, že to vrátíme zpátky legislativně, a žádná nespravedlnost nevznikne, nikdo nebude muset žádat a nikdo nebude muset poskytovat výjimku. Ministrovi dopravy zbude víc času na to, aby řešil jinou agendu, nebude cenotvůrce v celé České republice.

Tak nevím v čem je rozpor. Kromě toho, že to napadlo nás v opozici a nenapadlo to ministra dopravy. To je ten jediný rozdíl, protože problém popisujeme stejně, nespravedlnost popisujeme stejně. A my říkáme: změňme to legislativně, ať to platí pro všechny, a nemusíme to dál řešit. Pan ministr říká: nechte tu nespravedlnost v zákoně. A když požádají, já to posoudím a případně dám výjimku. To je všechno.

Takže sami zvažte, co je lepší. Pro nás bude lepší to vyřešit v obecné rovině a nechat panu ministru čas na jiné věci, třeba aby ŘSD mohlo provozovat mýtný systém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP