(16.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Učiním jednoduchý úkon před vámi, tak jak to Ústava umožňuje. Podle článku 24 Ústavy se tímto vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Chtěl jsem vám tady takto osobně poděkovat za spolupráci, popřát vám mnoho dobrého pro vaši práci a mnoho plodných pracovních dní, třeba jako byl ten dnešní. Mějte se krásně a hezké léto. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: My vám, pane poslanče, také děkujeme a přejeme vám do dalších dní vašeho života spoustu spokojenosti. Ať se vám daří.

 

Ale ještě jsme neskončili. Je třeba dát hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny. Vznáší někdo námitku proti tomuto navrženému usnesení? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení zbývajících neprojednaných bodů, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování pořadové číslo 226. Z přítomných 102 poslanců pro navržené usnesení bylo 71, proti 21, takže návrh byl přijat.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vyčerpali jsme schválený program 10. schůze Poslanecké sněmovny. Já tuto schůzi končím. Přeji vám klidné a spokojené prožití vašich dovolených. Uvidíme, jestli se neuvidíme o prázdninách znovu. Každopádně se mějte pěkně a zase příště.

 

(Schůze skončila v 16.51 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP