Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. června 2014
Přítomno: 167 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den naší 10. schůze a všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Nejdříve mi dovolte sdělit omluvy, které předložili předsedovi Sněmovny tito poslanci: Vojtěch Adam od 12 hodin z pracovních důvodů, Ivan Adamec z pracovních důvodů, Markéta Adamová z pracovních důvodů, František Adámek z pracovních důvodů, Marek Benda z osobních důvodů, pan poslanec Zdeněk Bezecný od 11.15 do 14 hodin z pracovních důvodů, Marek Černoch celý den z pracovních důvodů stejně jako Ivan Gabal, Pavel Havíř z osobních důvodů, Pavel Holík je na zahraniční cestě, z pracovních důvodů se omlouvá Jitka Chalánková, Jaroslava Jermanová, z osobních důvodů se omlouvají Miroslav Kalousek, Simeon Karamazov, ze zdravotních důvodů do 10 hodin Daniel Korte, z pracovních důvodů se dále omlouvají Rom Kostřica, Jana Lorencová, z osobních důvodů Soňa Marková, bez udání důvodu se omlouvá Miroslava Němcová, do 12 hodin z pracovních důvodů Martin Novotný, Herbert Pavera z osobních důvodů, Lukáš Pleticha z rodinných důvodů, Pavel Plzák z důvodu zahraniční cesty stejně jako Karel Pražák, Karel Rais z pracovních důvodů, Antonín Seďa a Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, Lubomír Toufar do 11 hodin z rodinných důvodů, Rostislav Vyzula z důvodu zahraniční cesty, Jan Zahradník z osobních důvodů, Jiří Zemánek z pracovních důvodů, Jiří Zlatuška je na zahraniční cestě, od 10.30 se dále omlouvá Stanislav Mackovík.

Z členů vlády o svou omluvu požádali z jednání Sněmovny pan předseda vlády od 12.30 z pracovních důvodů, pan místopředseda Andrej Babiš je na zahraniční cestě, od 11 hodin pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, pan Milan Chovanec a Věra Jourová z pracovních důvodů stejně jako ministr zemědělství Marian Jurečka, ministr Jan Mládek je na zahraniční cestě, Svatopluk Němeček je zatím na zahraniční cestě, Martin Stropnický z pracovních důvodů a paní ministryně Helena Válková do 11 hodin z pracovních důvodů stejně jako ministr zahraničí do 10 hodin z pracovních důvodů.

To jsou zatím omluvy, které byly doručeny předsedovi Sněmovny.

Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazenými body 82, 80 a 79. Jde o zákony ve třetím čtení.

Pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 8. Také eviduji jeho přihlášku do rozpravy.

Potom bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, když uplynuly zákonné lhůty pro body 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 84 a 111.

Ještě než se budeme zabývat pořadem schůze, do pořadu se hlásí pan předseda Sněmovny Jan Hamáček a poté pan kolega Kolovratník. Pane předsedo, než vám dám slovo, pokusím se uklidnit Sněmovnu. (V sále je velký hluk, mnozí poslanci se ještě neusadili v lavicích.)

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, už máme čtyři minuty po zahájení schůze. Byl bych rád, kdybyste v klidu vyslechli předsedu Poslanecké sněmovny s jeho návrhem k pořadu schůze. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já nevystupuji k pořadu schůze. Vystupuji k tomu, co se zde stalo včera během ústních interpelací, kdy podle mé paměti i konzultací, které jsem vedl, to bylo snad poprvé, kdy člen Sněmovny, který má právo přednostního vystupování, uplatnil právo na přednostní vystoupení v době, která je zákonem vyhrazena pro ústní interpelace, a toto slovo mu předsedajícím schůze bylo uděleno.

Já jsem požádal sněmovní legislativu, aby mně zpracovala stanovisko, které vám samozřejmě dám k dispozici. Z toho stanoviska bych pouze vypíchl to důležité, kdy legislativa říká: z těchto principů vychází i náš názor, že v době ústních interpelací nemá být uplatňován s dále uvedenými výjimkami, které se týkají ohrožení státu, popřípadě nějakých krizových otázek, předsedajícími schůze ani oprávněnými osobami postup podle § 67 o přednostním udělování slova.

Já samozřejmě rozumím tomu, že toto je pouze názor legislativy, že Sněmovna je suverén, ale chtěl jsem požádat jednotlivé předsedy poslaneckých klubů, aby se sešli a pokud možno aby uzavřeli dohodu, že během ústních interpelací nebudou činěny pokusy o uplatnění přednostního práva. Jakkoliv je to paradoxní, protože jsem sice zástupce vládní koalice, ale snažím se být předsedou celé Poslanecké sněmovny a v této fázi hájím bytostné právo opozice na to, aby mohla uplatňovat svoji kontrolní funkci a interpelovat ministry, proti tomu, kdy jeden z představitelů opozice toto právo opozičním poslancům zkrátil.

Myslím si, že by to bylo velmi nebezpečné, protože pokud takováto dohoda nebude uzavřena a budou zde činěny pokusy na uplatňování přednostního práva v interpelacích, tak já samozřejmě nemohu vyloučit, že takovéto pokusy by byly činěny i z řad vládní koalice, a to by potom znamenalo, že by byl popřen samotný smysl interpelací.

Takže já velmi prosím všechny předsedy poslaneckých klubů, aby se dohodli na tom, že toto přednostní právo - jakkoliv můžeme vést spor, zda mohlo být uplatněno, nebo nemohlo a zda přednostní právo mělo být uděleno, nebo nemělo - tak prostě že tento princip nebude uplatňován během ústních interpelací. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Nyní - doufám k pořadu schůze - s přednostním právem pan místopředseda Gazdík, pak pan předseda Kováčik, poté pan předseda Faltýnek. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Protože jsem to byl já, kdo včera řídil schůzi a dostal se do této řekněme složité situace, kdy § 67 mluví zcela jasně a říká, že přednostní právo musí být kdykoliv během jednání Sněmovny uděleno, bylo to precedentní, chtěl bych vás ujistit, že já se také cítím být místopředsedou Sněmovny vás všech a v žádném případě jsem nechtěl upřednostnit svého stranického kolegu, ba dokonce, byť mně to nemusíte věřit, jsem vůbec nevěděl, že něco takového plánuje.

Když vezmu stanovisko legislativy, tak my vlastně tady to porušujeme každý čtvrtek dopoledne, protože dopoledne jsou písemné interpelace, a kdybych to stanovisko legislativy bral striktně, tak by nikdo ráno neměl mít možnost při písemných interpelacích vyjadřovat se k pořadu schůze, protože ten čas je vyhrazen pouze pro písemné interpelace, nikoliv pro změny pořadu schůze a je to tady v zákoně takto.

Proto velmi prosím, abyste nás jako předsedající do těchto situací nedostávali, aby se skutečně předsedové poslaneckých klubů domluvili, aby to nebylo jenom o tom, co je napsáno v jednacím řádu, ale aby to bylo také o jisté politické kultuře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Gazdíkovi. Nyní pan předseda Kováčik, připraví se pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezké dobré dopoledne. Rád bych vás ujistil, že jsem včera v té situaci nevystoupil zejména proto, že ctím pravidla, byť jsou nepsaná, a nikdy předtím se nestalo něco takového. Ten prostor zejména ústních interpelací byl vždycky prostorem takzvaně svatým a nikomu se zatím nepodařilo do něho vlomit.

Já bych chtěl požádat všechny ostatní, kdo mají přednostní právo, kdo jsou nadáni tím právem, aby to vzali také jako tuto zodpovědnost, a sejdou-li se předsedové poslaneckých klubů, je to několik málo lidí s tím přednostním právem, přednostní právo mají i ministři, přednostní právo mají místopředsedové Sněmovny, předseda Sněmovny, předseda vlády atd., takže abychom se všichni, kdo toto přednostní právo máme, ať už dohodou, nebo jakkoli jinak zavázali, že je již nikdy používat při ústních interpelacích nebudeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP