(12.30 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Dále jsem udělal to, že jsem si v průběhu tohoto měsíce - konkrétně odpověď mám z data 5. června tohoto roku, je od ředitele odboru řízení restitucí - vyžádal informaci, v jakém stavu jsou ty podané žádosti. Z podaných 5 737 výzev bylo k datu 5. 6. vyřízeno 339 dohod. Já to nechci propočítávat přesně, je to asi 5 %.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane poslanče, moc mě to mrzí, ale musím vás bohužel přerušit, protože na 12.30 hodin máme pevně zařazený bod volby. Takže já přerušuji tento bod v obecné rozpravě. Svou řeč budete moci domluvit, když tento bod přijde znovu na řadu.

Přerušuji bod číslo 20. Budeme pokračovat dalším bodem, který máme pevně zařazený, a to jsou volby. Děkuji za pochopení.

 

Poslanec Karel Fiedler: Takže dle pokynů předsedajícího budeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za pochopení, pane poslanče.

 

Nyní zahajuji bod

 

86.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník, zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji a rád se do toho rychle pustím. Přesto si dovolím trochu odlehčit situaci. Když jsem potkal náhodou tady tu skupinu studentů na balkoně, když přicházela, tak jsem s nadsázkou říkal, že se jdou podívat na divadlo. Mám pocit, že jsem se příliš nespletl. Tak jsem rád, že teď se posuneme k volebním bodům, které, slibuji, budou v rychlém sledu.

Přicházíme tedy k druhému kolu tajných voleb, které proběhly ve středu a které nebyly úspěšné. Připomenu, že v tomto kole - bylo to první kolo tajné volby jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - nebyl nikdo zvolen. Jsme tedy v bodě 86. Pro nominovanou Janu Kasalovou bylo odevzdáno 73 hlasů, pro Václava Mencla 55 a pro pana Václava Žáka 14 hlasů.

Nyní tedy proběhne druhé kolo již třetí tajné volby, do kterého postoupila Jana Kasalová a pan Václav Mencl. Hlasování bude standardně ve Státních aktech.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil a otevřel bod číslo 87.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a přerušuji bod číslo 86.

 

Budeme pokračovat bodem

 

87.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/

Prosím pana předsedu volební komise, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U tohoto bodu to bylo stejné. Hlasovali jsme ve středu v prvním kole. Volíme dva členy Rady ČTK a ve středu v prvním kole nebyl zvolen nikdo. Pro nominovaného Miroslava Augustina bylo odevzdáno 68 hlasů, pro Jakuba Heikenwäldera 74, Kristiána Chalupu 15 a Václava Legnera 13 hlasů.

Nyní proběhne druhé kolo tajné volby, do kterého postoupili všichni čtyři nominovaní. Vysvětlím. Volíme dva členy a dle jednacího řádu postupuje do druhého kola dvojnásobek chybějících členů.

Ještě bych rád připomenul. Přátelé, opět jsme měli řadu neplatných lístků, tak asi opakování matka moudrosti. Je nutno zvolené kandidáty označit kroužkem a zbylé označit křížkem, tedy ne ta jména, ale čísla před jmény. Ve všech plentách máte vzory hlasovacích lístků, tak vás moc prosím, abyste je označili s plným svědomím.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání i tohoto bodu, a já vyhlásím termín voleb.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji tedy projednávání bodu číslo 87 a poprosím pana předsedu volební komise, aby vyhlásil termíny voleb. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak na lístky po zkušenosti z prvního kola stačí 11 minut, takže je budeme vydávat do 12.45 hodin a výsledky voleb ohlásím hned po 13. hodině, jak budou známy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise.

Já nyní přerušuji tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Upozorňuji ctěné kolegyně poslankyně a kolegy poslance, že ve 13 hodin je 11. mimořádná schůze a 10. schůzi přerušuji na dobu deset minut po skončení 11. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji a přeji vám šťastnou volbu.

 

(Schůze přerušena ve 12.35 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP